Loonheffingen

Belastingadvies

Als werkgever moet je loonheffingen inhouden op het salaris van jouw werknemers. Bij loonheffing krijg je te maken met verschillende wetgeving en specifieke regelingen die continu veranderen. Onze specialisten weten alles over heffingen, premies, kortingen en loonkostenvoordelen. Ze adviseren je graag over het optimaal toepassen van deze wetten en regelingen zodat je niet meer betaalt aan loonkosten dan nodig is.
Direct contact opnemen

Antwoord op al jouw vragen over loonheffingen

Onze loonheffingsspecialisten kennen alle ins and outs op het gebied van loonheffingen. Je kunt bij hen terecht met jouw vragen over loonheffingen, bijvoorbeeld:

  • Werkkostenregeling (WKR): welke vergoedingen mag ik op welke manier aan medewerkers geven binnen de werkkostenregeling?

  • Premie Werkhervattingskas: hoe hoog zijn de premies die ik moet betalen en kloppen deze berekeningen?

  • Loonkostenvoordelen (LKV): kan ik met mijn onderneming gebruik maken van loonkostenvoordelen en welke voordelen zijn dat?

  • Inhuur van zzp’ers: hoe voorkom ik dat ik achteraf alsnog loonkosten moet betalen?

  • Internationale loonheffingen: hoe zit het met loonheffingen met personeel in het buitenland of personeel uit het buitenland?

  • Verzekeringsplicht DGA’s en beloning aandeelhouders: ben ik wel of niet verplicht om me te verzekeren voor de werknemersverzekeringen?

Optimaal benutten werkkostenregeling (WKR)

Alle wetten en regels rondom vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers zijn gebundeld in de werkkostenregeling. Deze collectieve regeling geeft antwoord op de vraag hoe je als werkgever om dient te gaan met werkkosten: van de vergoeding van reiskosten tot het verstrekken van gereedschap of een smartphone.

Onze ervaring is dat veel werkgevers de werkkostenregeling onvoldoende kennen en niet goed weten hoe zij de regeling zo optimaal mogelijk kunnen toepassen. Werkgevers laten daardoor onnodig geld liggen. We adviseren je hier graag over.

Lees meer

Loonheffing, uitzendkrachten en zzp’ers

Maak je regelmatig gebruik van uitzendkrachten of zzp’ers? Dan wil je niet achteraf geconfronteerd worden met extra kosten. Bij het samenwerken met uitzendorganisaties loop je het risico op inlenersaansprakelijkheid. Op het moment dat je via de uitzendorganisatie personeel inhuurt ben je inlener.

Als de uitzendorganisatie geen loonheffingen of omzetbelasting betaalt voor het personeel dat je inhuurt, bijvoorbeeld door een faillissement, kan de Belastingdienst de misgelopen loonkosten op jou als inlenende partij verhalen. Als je zzp’ers inhuurt, kan er sprake zijn van schijnzelfstandigheid. Onze adviseurs helpen je om deze risico’s zo veel mogelijk te beperken.

Verzekeringsplicht DGA

Ben je directeur-grootaandeelhouder (DGA), dan vraagt het onderdeel loonheffing zeker om bijzondere aandacht. Als DGA kun je namelijk wel of niet verplicht zijn om premies te betalen voor werknemersverzekeringen. Je bent immers werknemer in jouw eigen onderneming, maar je bent ook directeur. Als er onduidelijkheid bestaat over jouw verzekeringsplicht als DGA, kan deskundig advies je veel geld en rompslomp besparen.

Je wilt achteraf natuurlijk niet geconfronteerd worden met naheffingen van premies werknemersverzekeringen. Onze adviseurs helpen je met het de verzekeringsplicht van jou als DGA, maar ook met vragen rondom de beloning van aandeelhouders.

Lees meer
Loonheffingen Remi michiel

Hybride werkbeleid en vergoedingen

Wat betekent hybride werken voor de vergoedingen die je verstrekt aan jouw medewerkers? Onze loonheffingsspecialisten kunnen je helpen met het opstellen van een vergoedingenovereenkomst tussen werkgever en werknemer. Hierin leg je vast welke vaste vergoedingen je beschikbaar stelt en welke afspraken daarvoor nodig zijn.

Lees meer

Bepalen van vaste onkostenvergoeding

Niet iedere maand alle bonnetjes en declaraties van medewerkers goedkeuren en verwerken, maar een vaste onkostenvergoeding per maand. Onze specialisten kunnen je helpen met het bepalen van een vaste onkostenvergoeding. Zo’n vaste vergoeding is eenvoudiger en voorkomt dat je als werkgever het risico loopt op naheffingen en boetes.

Lees meer

Internationale loonheffing

Krijg je als werkgever te maken met internationaal belastingrecht? Ook bij internationale vraagstukken over loonheffingen kunnen onze adviseurs veel voor je betekenen. We kunnen je ondersteunen bij het inzetten van buitenlandse werknemers (expats) in Nederland en bij het uitzenden van Nederlanders die in het buitenland gaan werken.

Ook stellen we regelingen op met betrekking tot extraterritoriale kosten (30%-regeling). En we bespreken afspraken die je als onderneming met de Belastingdienst kunt maken over loonheffingen als je internationaal onderneemt.

Lees meer
Gerard Gelling Loonheffingen

Neem contact op

Contact

Vind een specialist bij jou in de buurt

Jochem van den Berg
mr. Jochem van den Berg

Loonheffingsspecialist

+31 (0)88 2021 602

Mr. Gerard Gelling
mr. Gerard Gelling

Loonheffingsspecialist

+31 (0)591 657 857