Bedrijf verkopen

Corporate finance

Bij het verkopen van jouw bedrijf komt heel wat kijken. Niet alleen fiscaal, financieel en bedrijfseconomisch. Ook emoties spelen een grote rol. Dat weten de adviseurs van Moore MKW corporate finance als geen ander. Wij begeleiden jou bij iedere stap tijdens het verkooptraject van jouw onderneming, laten zien wat er gebeurt en helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen. Zo zorgen wij ervoor dat de verkoop van jouw onderneming in alle opzichten succesvol verloopt.
Direct contact opnemen

Stappenplan: jouw bedrijf verkopen in 4 concrete stappen

Als je besluit jouw bedrijf te verkopen is het prettig om een team van deskundigen aan je zijde te hebben. Onze adviseurs weten wat je kunt verwachten en kunnen jou en je bedrijf daar tot in detail op voorbereiden. Want het verkopen van een bedrijf is een complex en intensief traject. Om te komen tot een succesvolle verkoop, besteden we samen met jou aandacht aan iedere stap in het verkoopproces.

Het verkooptraject kan in verschillende fases worden ingedeeld:

De daadwerkelijke invulling per fase is afhankelijk van de doelstellingen van het verkoopproces en natuurlijk van jouw persoonlijke wensen.

Fase I: oriëntatie

Voor we aan het verkooptraject beginnen, gaan we met jou in gesprek over jouw doelen op de lange termijn. Want je bedrijf verkopen is niet zomaar iets. Er komen vaak de nodige vragen en emoties bij kijken. In deze eerste fase bespreken we jouw wensen voor wat betreft de mogelijke kopers, je rol na de overname.

We staan daarbij nadrukkelijk stil bij de menselijke kant hiervan. Desgewenst analyseren wij samen met onze financiële planners of de verkoopprijs toereikend is voor jouw ambities en plannen na de verkoop.

Fase II: voorbereiding

Het doel van deze fase is het zorgvuldig voorbereiden van het verkoopproces. Een gedegen voorbereiding draagt bij aan een betere prijs en voorwaarden bij de beoogde transactie. Wij begeleiden jou in deze fase bij:

 • het bepalen van de doelstellingen van de beoogde verkoop, zoals bedrijfsopvolging of schaalvergroting door aansluiting bij een strategische partij;
 • het voorbereiden van de verkoopdocumentatie;
 • het opstellen van een lijst met potentiële kopers;
 • het opstellen van een prijsadvies.

Fase III: benadering & onderhandeling

De verkoopstrategie, die onder meer wordt bepaald door de omvang van de onderneming en het verwachte aantal potentiële kopers, is van invloed op de wijze waarop de marktbenadering plaatsvindt. Wij begeleiden en assisteren jou in deze fase bij:

 • het benaderen van potentiële kopers;
 • het verstrekken van informatie over jouw onderneming aan een potentiële koper, na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring;
 • het voeren van verkennende gesprekken en onderhandelingen met potentiële kopers; en
 • het voeren van gesprekken en onderhandelingen met potentiële kopers.

Fase IV: due diligence & afronding

Na ondertekening van de intentieovereenkomst heeft de koper het recht tot het (laten) uitvoeren van een due diligence onderzoek en vinden vervolgonderhandelingen plaats over de transactiedocumentatie, waaronder de koopovereenkomst. Wij kunnen jou in deze fase begeleiden en assisteren bij:

 • het inrichten van de dataroom;
 • het begeleiden van het due diligence;
 • het voeren van gesprekken en onderhandelingen over de transactiedocumentatie; en
 • het (laten) passeren van de aktes bij de notaris.

Jouw bedrijf verkoopklaar maken?

Het verkopen van jouw bedrijf begint met de vraag: is mijn bedrijf verkoopklaar? Zo’n drie tot vijf jaar voor de daadwerkelijke verkoop kun je al beginnen met het verkoopklaar maken van jouw bedrijf. In onze verkoopgereedheidsscan maken we voor jou een analyse van het bedrijf. Die analyse geeft inzicht in eventuele ontwikkelpunten voor een succesvol verkooptraject.

Ook na de bedrijfsverkoop zijn wij er voor je met ons advies

Wij zijn in staat je tijdens het gehele verkoopproces te ontzorgen bij de hiervoor genoemde stappen. Daarnaast biedt de multidisciplinaire aanpak van Moore MKW jou ook ondersteuning en advies na een succesvolle bedrijfsverkoop bij bijvoorbeeld:

 • de afwikkeling van overeengekomen vervolgstappen na de overname;
 • de administratieve verwerking van de transactie; en
 • jouw Estate Planning.
Mats Corporate finance

Neem contact op

Contact

Vind een specialist bij jou in de buurt

Franc Kapitein
Franc Kapitein AA RV

Partner corporate finance

+31 (0)88 2021 361