IT-audit

Audit

Veel van jouw bedrijfsprocessen zijn volledig geautomatiseerd. Je verleent diensten online of verkoopt producten via internet. En al jouw personeel werkt in de cloud. Voor de meeste ondernemers speelt IT een cruciale en strategische rol in de bedrijfsvoering. Met alle kansen en risico’s die daarbij horen. De IT-auditors van Moore MKW ondersteunen en adviseren je bij al jouw IT-vraagstukken: van goede informatiebeveiliging, financiële rapportages in relatie tot IT, tot het opstellen van assurance-rapporten voor jouw opdrachtgevers.

Direct contact opnemen

IT-audit

Geen ondernemer wil dat er bedrijfs- of persoonsgegevens op straat komen te liggen. En als je met jouw bedrijf online verkoopt of online diensten verleent moet alles werken en vooral blijven werken zoals het hoort: 24 uur per dag, zeven dagen per week.

Voor de veiligheid, reputatie en continuïteit van jouw bedrijf is IT-audit dus van vitaal belang. Maar ook om goede managementrapportages te maken is kennis van IT en automatisering van bedrijfsprocessen steeds belangrijker.

Waarom is het zo belangrijk?

Veel financiële informatie wordt nu verwerkt en beheerd in geautomatiseerde systemen. Onze afdeling IT-audit is gespecialiseerd in de relatie tussen IT en al jouw bedrijfsprocessen en kan de financiële informatie op de juiste manier ontsluiten, controleren en interpreteren.

Hiermee kun je ook inzicht en zekerheid krijgen over de wijze waarop jouw IT-systemen zijn ingericht en georganiseerd. Maar de informatie helpt je ook om prognoses te maken en beslissingen te nemen.

Onafhankelijke IT-audits

Ook externe stakeholders willen graag zekerheid over de betrouwbaarheid van jouw IT-systemen en de beheersing van jouw bedrijfsprocessen. Onze IT-auditors kunnen IT-audits uitvoeren op diverse gebieden. Speerpunten tijdens deze controle zijn integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens.

Maar ook of de beschikbaarheid van de IT-systemen voldoende is gewaarborgd. De IT-auditors geven een onafhankelijk oordeel en kunnen een assurance-rapport afgeven om zekerheid te bieden aan jouw afnemers (bijvoorbeeld ISAE 3402 of ISAE 3000).

IT-audit en data-analyse

Dankzij data-analyse kan beschikbare informatie over financiële resultaten en marktontwikkelingen waardevolle inzichten opleveren voor ondernemingen. De analyse en combinatie van verschillende data geeft inzicht in actuele én toekomstige risico’s en kansen.

Ingewikkelde en uitgebreide spreadsheets zijn daar niet meer voor nodig. Er zijn inmiddels slimme en geavanceerde business intelligence-tools voor data-analyse op de markt waarmee je actueel inzicht krijgt in jouw cijfers en op basis waarvan je zakelijke beslissingen kunt nemen.

Wat kan IT-audit voor jou betekenen?

Met IT-audit van Moore MKW heb je IT-specialisten tot jouw beschikking die bij verschillende zaken kunnen ondersteunen:

  • Vraagstukken op het gebied van privacy en informatiebeveiliging.

  • Het opstellen van assurance-rapporten en certificeringen zoals ISAE 3402 en ISAE 3000.

  • IT-audits ten behoeve van de jaarrekeningcontrole, waarbij onze IT-auditors de verwerking van financiële informatie in jouw IT omgeving kunnen controleren.

  • Advies over mogelijkheden met betrekking tot optimalisatie inrichting informatietechnologie (IT): het nemen van passende beheersmaatregelen en advies over verbeteringsprocessen voor de bedrijfsvoering.

  • Implementatie van IT-maatregelen en automatiseringsprocessen die de bedrijfsvoering verbeteren.

Meer informatie over IT-audit?

Wil je weten wat de afdeling IT-audit voor je kan betekenen? Of heb je een specifieke vraag rondom IT die je aan onze IT-auditors wilt voorleggen? Neem dan contact op met onze afdeling IT-audit.

Neem contact op
Luuk Egbers - IT audit

Neem contact op

Contact

Luuk Egbers - KroeseWevers
Luuk Egbers RA

Accountant

+31 (0)31 437 48 09