Business in Control

Accountancy

Die korte lijntjes en het overzicht dat je eerder had? Die heb je niet meer als je bedrijf flink is gegroeid. Hoe houd je dan goed zicht op alle cijfers en processen? Hoe zorg je dat je tijdig kansen signaleert? Of, als de cijfers tegenvallen, dat je snel kunt bijsturen? 

Hoe groter de organisatie, hoe complexer dingen worden. Zeker als je controleplichtig bent of wordt. De consultants van Business in Control weten precies wat je kunt en moet doen om te zorgen dat je ‘in control’ blijft.

Direct contact opnemen

Houd grip op je business

Als je omzet en personeelsbestand sterk zijn toegenomen de laatste jaren, krijg je te maken met nieuwe uitdagingen. De prijs van succes komt vaak in de vorm van verschillende soorten groeipijn.

Je mist als management bijvoorbeeld betrouwbare informatie uit je organisatie, het financiële stuk wordt steeds ingewikkelder en je hebt vraagtekens bij de beheersbaarheid van bepaalde processen. En als je verplicht bent (of wordt) om je jaarrekening te laten controleren door een accountant, krijgen de processen en controls in je organisatie opeens veel meer aandacht.

Om grip te houden op je business, kan het nodig zijn om de manier waarop je je bedrijf aanstuurt eens kritisch te bekijken. De consultants van Business in Control hebben de financiële, strategische en operationele kennis om jou als ondernemer de structuur en rust te geven die jij op dat moment nodig hebt.

Business in control 2

Herken je dit als ondernemer?

 • Je moet als directie en management steeds meer bouwen en vertrouwen op processen en andere mensen om de juiste stuurinformatie over je eigen organisatie boven tafel te krijgen.

 • Je bedrijf is hard gegroeid, maar je doet nog altijd veel dingen op gevoel. Je wilt dat onderbuikgevoel nu graag bevestigd zien in harde cijfers en heldere data, zodat je betere stuurinformatie krijgt voor toekomstige beslissingen.

 • De groei en het succes van je bedrijf zorgen voor grotere financiële risico’s en onzekerheden, zeker op momenten dat je forse investeringen moet doen, wil je meer zicht op de cijfers en grip op de business.

 • Je cijfers vallen tegen en je vraagt je af waar het geld precies weglekt en wat je kan doen om je processen, marges en omzetresultaten te verbeteren.

 • Het duurt telkens opnieuw weer veel te lang om tot een goede maandafsluiting te komen.

 • Je bent controleplichtig, maar je hebt je interne processen nog niet goed genoeg op orde waardoor de doorlooptijden van je controledossier onnodig lang zijn en veel tijd en energie kosten.

 • Je controlerend accountant vraagt dingen van je, waardoor je merkt dat je op een ander level financiële expertise en organisatieadvies nodig hebt om ‘in control’ te zijn.

 • Je bedrijf groeit zo hard dat je bedrijf binnenkort controleplichtig wordt en je kunt bij die nieuwe mijlpaal in je business wel wat hulp gebruiken om aan alle eisen voor de audit te voldoen.

Wij helpen je met organisatieadvies en Pre-Audit services

Met ons organisatieadvies richten we ons op groeiende ondernemingen. We adviseren en ondersteunen ondernemers die graag grip willen houden op de onderneming als de fase van groei extra uitdagingen met zich meebrengt. Met onze Pre-Audit services kunnen we je ondersteunen bij verschillende onderdelen van de jaarrekeningcontrole.

Tabel web

Organisatieadvies

Wat heeft jouw organisatie nodig om succesvol te blijven?

Bij organisatieadvies moet je denken aan vier specifieke richtingen.

 1. 1

  Ondernemingsstructuur
  In gesprekken komt vaak de vraag op tafel: sluit de huidige organisatiestructuur nog aan bij de activiteiten? Een startende organisatie bestaat vaak uit een eenvoudige structuur. Een bv met misschien een holding erboven.

  Is deze situatie op dit moment nog passend? Of is het beter om de structuur uit te breiden omdat we verschillende soorten activiteiten zijn gaan ontplooien? Of ben je veel meer internationale handel gaan doen? Is het dan niet interessanter om een entiteit in het buitenland op te richten?

 2. 2

  Procesanalyse
  Vaak zijn bedrijfsprocessen in het verleden ontstaan. Wie betaalt de facturen, wie is verantwoordelijk voor de inkoop? Met name bij groeiende organisaties is te zien dat door de groei de taken en verantwoordelijkheden niet meer op de juiste plaats liggen.

  Hierdoor neemt de kans op fouten toe of werk je soms inefficiënt met elkaar samen. Dat wil je als onderneming niet. Door de interne beheersingsprocessen in kaart te brengen zijn, kunnen we adviseren hoe dingen beter georganiseerd kunnen worden.

 1. 3

  Planning & control cyclus
  Onder de planning & control cyclus verstaan we een periodieke (kwartaal of maand) afsluiting van de financiële administratie en rapportage aan de directie. Bij groeiende organisaties is dit proces vaak onvoldoende ingeregeld.

  Wij ondersteunen ondernemingen bij het inrichten van dit proces en het opstellen van de periodieke rapportage. We blijven betrokken om de afsluiting te monitoren en evalueren. Door periodiek af te sluiten neemt de betrouwbaarheid van de financiële rapportage toe en stelt het de directie in staat om op basis van deze cijfers de organisatie aan te sturen.

 2. 4

  Begroting- en forecasting proces
  Een begroting is voor iedere onderneming relevant om daarmee de verwachting voor de komende jaren neer te leggen. Dat geeft inzicht en sturing aan de onderneming. Wij kunnen ondernemingen ondersteunen bij het opstellen hiervan.

  Zeker bij een groeiende organisatie zal de behoefte aan groeifinanciering aanwezig zijn, waarbij een betrouwbaar begrotings- en forecast proces zeer belangrijk zijn.

Pre-Audit services

Alles op orde voor de controle van je jaarrekening

Ben je als onderneming controleplichtig of word je binnenkort controleplichtig? Dan moet je aan veel eisen voldoen en krijg je soms te maken met strakke deadlines. Wij ondersteunen onder andere bij:

 • Schrijven van de jaarrekening
  Als jouw financiële basis op orde is, kunnen we voor het schrijven van de jaarrekening gebruik maken van de rapportgenerator. Wij kunnen de kolommenbalans van jouw organisatie in de rapportgenerator verwerken tot een jaarrekening.

  Jij hebt zelf het dossier met onderliggende stukken, wij worden ingeschakeld om de jaarrekening te genereren.

 • Begeleiding jaarrekeningcontrole
  Als we in het traject van de controle van de jaarrekening met jou meewerken, begeleiden en coachen we jou. We nemen je mee in de belangrijke aandachtspunten waar je rekening mee moet houden om je controledossier tijdig en volledig bij de accountant op te leveren.

  We begeleiden en ondersteunen je bij het inrichten en ontwerpen van een auditproces dat werkt voor jouw organisatie. Dit helpt je om straks zelfstandig en efficiënt te voldoen aan je controleverplichtingen.

 • Volledige aansturing proces jaarrekeningcontrole
  Vaak zie je bij ondernemingen die doorgroeien naar de wettelijke controleplicht dat zij in de eerste jaren moeite hebben om dit proces tijdig uit te kunnen voeren en met de juiste diepgang een oplevering te kunnen verrichten. Bij een controle wordt veel meer diepgang gezocht dan bij een samenstelopdracht.

  Wij kunnen dan ingeschakeld worden om jou hiermee te helpen. Wij zorgen ervoor dat het balansdossier volledig opgeleverd wordt, inclusief de jaarrekening. Ook zorgen wij voor een duidelijke planning en afspraken met de controlerend accountant. Dat kunnen onze collega’s van de servicelijn audit zijn.

Vragen? Neem contact met ons op

Wil je meer weten over hoe we als Business in Control jouw groeiende onderneming kunnen helpen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een eerste kennismaking.

Business in control 1

Neem contact op

Contact

Peter Kok
Peter Kok RA

Consultant BiC

+31 (0)88 2021 352

Sacha Hollestelle
Sacha Hollestelle MSc RA

Partner accountancy

+31 (0)88 2021 546