Klachtenregeling

Zo gaan wij zorgvuldig om met klachten

Klachtenregeling

Moore MKW kent een klachtenregeling. Deze houdt in dat wij je klacht op zorgvuldige wijze afhandelen en waar mogelijk met je kijken naar een passende oplossing. Hieronder lichten wij toe wat deze klachtenregeling inhoudt.

Indien je niet tevreden bent over de uitvoering van de werkzaamheden door (één van) onze medewerkers kun je daarover een klacht indienen bij ons kantoor. Ook als je vermeende onregelmatigheden aan de kaak wilt stellen kun je daarover een klacht indienen bij ons kantoor.

Je kunt de klacht per e-mail (klachtencommissie@moore-mkw.nl) of schriftelijk kenbaar maken bij de Klachtencommissie van Moore MKW.

Postadres: postbus 142, 7500 AC Enschede.

Vermeld daarbij:

  • je naam en adres;
  • de naam van de medewerker op wiens gedraging de klacht betrekking heeft;
  • de dagtekening en je handtekening;
  • een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht;
  • de reden waarom je de klacht indient.

Als je een voorstel hebt voor de afwikkeling van de klacht kun je dat ook aangeven.

Vervolgens bevestigt de Klachtencommissie binnen vijf werkdagen de ontvangst van je klacht. In deze ontvangstbevestiging word je geïnformeerd over het verdere verloop van de procedure, waaronder de afhandelingstermijn en de mogelijkheid gehoord te worden.

We streven ernaar de klacht uiterlijk binnen acht weken af te handelen. De beslissing die de Klachtencommissie neemt op je klacht bestaat uit een gegrondverklaring of een ongegrondverklaring van de klacht. Uiteraard motiveert de Klachtencommissie deze beslissing. Ben je het niet eens met de beslissing en heeft de klacht betrekking op een gedraging van een accountant als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Wet tuchtrechtspraak accountants, dan kun je alsnog een klacht indienen bij de Accountantskamer. In haar beslissing informeert de Klachtencommissie je hierover als dit van toepassing is.

Overigens kun je gedurende de klachtbehandeling bij de Klachtencommissie aangeven dat de medewerker tegen wie de klacht zich richt aan de klacht tegemoet is gekomen. Zodra je dat hebt aangegeven, vervalt de klacht en wordt de behandeling ervan gestaakt.

Heeft de klacht betrekking op een gedraging van een registeraccountant of een Accountant Administratieconsulent, dan kun je in sommige gevallen ook terecht bij de Klachtencommissie NBA of de Accountantskamer in Zwolle. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij de beroepsorganisaties (www.nba.nl).

Bekijk hier de klokkenluidersregeling.

Neem contact op

contact

Drs. Guido Kamps
drs. Guido Kamps

Partner belastingadvies

+31 (0)31 437 48 76

Vincent Roelink RA
Vincent Roelink RA

Compliance officer

+31 (0)53 850 49 26