Familiestatuut opstellen

Belastingadvies

Een familiestatuut is een familiebedrijfsplan waarin de afspraken van het familiebedrijf concreet worden vastgelegd. Het statuut geeft structuur voor de familieleden en voorkomt eventuele problemen in de toekomst. Door gezamenlijk over de verwachtingen van het familiebedrijf te praten, kunnen misverstanden die voorheen onbesproken bleven uit de wereld worden geholpen.
Direct contact opnemen

Wat staat er in een familiestatuut?

In het familiestatuut worden onder andere de missie, visie, doelstellingen, kernwaarden en financiële doelstellingen van het familiebedrijf omschreven. Vraagstukken die bij het opstellen van een familiestatuut onder andere besproken worden zijn:

  • Mogen familieleden, ongeacht hun opleiding, in het familiebedrijf werken?

  • Op welke leeftijd dien je aan terugtreding te denken?

  • Mogen partners van de kinderen in het familiebedrijf werken?

  • Wie mogen aandelen in het familiebedrijf erven?

  • Heb je samen met jouw kinderen een plan ontwikkeld voor de overdracht van het bedrijf?

  • Als je twijfels hebt over de capaciteiten van één van jouw kinderen, hoe ga je daar mee om?

  • Hoe dient de zeggenschap geregeld te zijn, ook na jouw overlijden?

  • Mogen kinderen die niet in het bedrijf werken, aandeelhouder zijn?

  • Zijn er afspraken gemaakt tussen de kinderen en hun partners; wat gebeurt er als het onverhoopt tot een echtscheiding of overlijden komt?

Het opstellen van een familiestatuut

Als je deze gesprekken wilt voeren, is het prettig om een onafhankelijke adviseur als gespreksleider aan tafel te hebben. Een externe adviseur staat verder van jouw familie af, is onafhankelijk en behartigt de belangen van alle familieleden.

De adviseurs van Moore MKW kunnen je hierbij helpen. Zij hebben ruime ervaring in het opstellen van familiestatuten en zetten de kernwaarden van het familiebedrijf voorop. Zij luisteren naar de familie en horen aan wat zij belangrijk vinden. Hierbij spelen emotie en gevoel vanuit de familie een grote rol.

Sanne Martien - Belastingadvies

Belangen afstemmen

De externe adviseur stemt vervolgens de belangen binnen de familie op elkaar af, helpt de vraagstukken te beantwoorden en verwerkt dit vervolgens in een familiestatuut zodat de continuïteit van jouw bedrijf is gewaarborgd.

Sietze - Belastingadvies

Neem contact op

Contact

Mr. Boris Meinders
mr. Boris Meinders

Partner belastingadvies

+31 (0)53 850 49 60