Werkhervattingskas

Loonheffingen

Veel werkgevers betalen onterecht een te hoge gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) voor hun zieke of arbeidsongeschikte werknemers. Als er onjuistheden zitten in de Whk-beschikking of als de uitkeringssituatie van werknemer(s) is veranderd, kan dat duizenden euro’s extra premie per werknemer per jaar schelen. Onze specialisten helpen je graag om die extra kosten te voorkomen.
Direct contact opnemen

Controleer de Whk-beschikking en bespaar duizenden euro’s

Werkgevers die kwalificeren als middelgroot of grote werkgever krijgen jaarlijks een Whk-beschikking van de Belastingdienst. Of je kwalificeert als één van deze werkgevers vind je terug op jouw beschikking. Ben je geen eigenrisicodrager, dan vind je op jouw beschikking terug hoeveel extra permie je als werkgever moet betalen voor zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers.

Het premiepercentage wordt voor iedere werkgever berekend door de Belastingdienst op basis van gegevens die bij het UWV bekend zijn over de uitkeringssituatie van werknemers. Hoe meer zieke en arbeidsongeschikte werknemers, hoe hoger de premie uitvalt. In de praktijk zien we echter regelmatig dat werkgevers te veel premie betalen omdat die gegevens niet (meer) juist zijn.

Het loont dus zeker om te controleren hoe het premiebedrag tot stand is gekomen en voor welke (ex-)werknemers je precies premie betaalt.

Financiële planning

Herbeoordeling WGA aanvragen

Wat we ook vaak zien is dat de WGA-uitkering niet langer passend is voor de zieke of arbeidsongeschikte werknemer in kwestie. In zo’n geval kan een herbeoordeling leiden tot het besluit dat de werknemer niet gedeeltelijk maar volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is. In dat geval heeft de werknemer recht op een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Ook kan het zo zijn dat de werknemer juist wel weer in staat is om (gedeeltelijk) te werken.

De WGA-uitkering vervalt als iemand minder dan 35% arbeidsongeschikt is. In beide gevallen heeft dit tot gevolg dat de uitkeringslasten niet meer aan de werkgever worden toegerekend. Dit kan tot een verlaging van de WHK-premie leiden en daarmee tot een substantiele kostenbesparing. Ga er als werkgever dus niet automatisch vanuit dat als het besluit eenmaal is genomen dat een werknemer een WGA-uitkering krijgt, dat ook de komende jaren zo blijft.

Eigenrisicodrager worden of niet?

Wil je als werkgever zekerheid over de situatie in uw bedrijf en of het premiebedrag klopt? Schakel dan de hulp in van onze experts op het gebied van loonheffingen en casemanagement. Wij hebben de expertise om Whk-beschikkingen te beoordelen en kunnen onderzoek (laten) uitvoeren doen naar de uitkeringssituaties van (ex-)werknemers. Ook kunnen we berekeningen maken van te verwachten premiekosten.

Op basis van die inzichten en berekeningen kun je ook onderbouwde keuzes maken om extra premie Werkhervattingskas te blijven betalen of eigenrisicodrager te worden en een verzekering af te sluiten. Als werkgever mag je namelijk zelf kiezen of je wel of geen eigenrisicodrager wilt zijn voor de ZW en WGA.

Belangrijke momenten voor werkgevers rondom de Werkhervattingskas

  • Eigen risico dragen
    Ieder jaar zijn er twee keuzemomenten waarop een aanvraag ingediend kan worden bij de Belastingdienst voor het eigenrisicodragerschap: voor 1 oktober (eigenrisicodragerschap vanaf 1 januari) en voor 31 maart (eigenrisicodragerschap vanaf 1 juli). Op de website van het UWV is meer informatie te vinden over Eigen risico dragen WGA en over Eigen risico dragen ZW

  • De nieuwe premiepercentages
    De premies Werkhervattingskas voor het opvolgende jaar worden ieder jaar gepubliceerd op 1 september. Op basis van die bekendmaking en de bij jou bekende instroomgegevens in WGA en ZW in het voorgaande jaar kun je prognosticeren wat de kosten zullen zijn voor de premie Werkhervattingskas en of het loont om op basis van die prognose eigen risico te dragen. Let op: de aanvraag voor het eigenrisicodragerschap moet voor 1 oktober binnen zijn, dus je hebt slechts één maand voor het maken van de prognose en het indienen van de aanvraag.

Vragen of meer informatie?

Wil je hulp bij het controleren van whk-beschikkingen of advies over eventuele mogelijkheden voor herbeoordeling? We bespreken graag de mogelijkheden. Neem voor vragen of meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

Gerard - Loonheffingen

Neem contact op

Contact

Mr. Gerard Gelling
mr. Gerard Gelling

Loonheffingsspecialist

+31 (0)591 657 857

Claudia Grimberg-Pont
Claudia Grimberg-Pont

Adviseur cao & pensioen en register casemanager

+31 (0)53 303 43 85