Belangrijkste wijzigingen in de werkkostenregeling (WKR) voor 2024

Er staat een aantal cruciale veranderingen met betrekking tot de werkkostenregeling (WKR) voor de deur. Graag brengen we je hiervan op de hoogte. Zo blijft je bedrijf soepel opereren in het komende jaar. Lees verder voor de belangrijkste wijzigingen.

Fors nadeel internationale ondernemers door verlaging vennootschapsbelasting en verhoging box 2 - update

Vaste (on)kostenvergoeding opnieuw vaststellen na coronaperiode

Na de coronaperiode zijn veel werknemers blijven thuiswerken, wat invloed heeft op hun kosten. Het is raadzaam om vaste (on)kostenvergoedingen opnieuw vast te stellen, rekening houdend met de gewijzigde situatie. Onderzoek de reële kosten en pas de vergoeding aan. Zeker als het laatste kostenonderzoek langer dan vijf jaar geleden heeft plaatsgevonden.

Keuze tussen thuis- of reiskostenvergoeding

Werkgevers hebben nu de mogelijkheid om met werknemers af te spreken op hoeveel dagen zij standaard thuiswerken. Op basis hiervan kunnen vaste vergoedingen voor zowel thuiswerken als woon-werkreiskosten worden afgesproken. Let op: per dag kan slechts één van beide vergoedingen worden toegekend.

Gericht vrijgestelde thuiswerkvergoeding verhoogd in 2024

Per 1 januari 2024 is de gericht vrijgestelde thuiswerkvergoeding verhoogd naar maximaal € 2,35 per dag. Deze vergoeding dekt kosten die werknemers thuis tijdens werktijd maken. Denk aan kosten voor energie, internet, water, koffie, et cetera.

Onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd naar € 0,23 per kilometer

De onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer heeft een stijging ondergaan en bedraagt nu maximaal € 0,23 per kilometer.

Forfaitaire waarde van maaltijden verhoogd naar € 3,90

De forfaitaire waarde van maaltijden zonder zakelijk karakter is in 2024 verhoogd naar € 3,90.

Vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen in 2024 blijft op 1,92%

In 2024 blijft de vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen, zoals bonussen en verstrekkingen (bijvoorbeeld personeelsfeesten en kerstpakketten) ongewijzigd op 1,92% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Dit betekent minder beschikbare ruimte voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen.

Versobering van de 30%-regeling

Vanaf 2024 ondergaat de 30%-regeling een versobering. Personen die op 31 december 2023 al recht hadden op deze regeling vallen onder het overgangsrecht.

Vragen of behoefte aan advies?

Voor gedetailleerde informatie en advies met betrekking tot de aanstaande wijzigingen in de WKR nodigen wij je uit om contact met ons op te nemen. Onze experts staan klaar om je te ondersteunen en ervoor te zorgen dat jouw organisatie goed voorbereid is op deze veranderingen!

Neem contact op

Contact

Mr. Gerard Gelling
mr. Gerard Gelling

Loonheffingsspecialist

+31 (0)591 657 857

Deel dit artikel