Op het kruispunt van groei: navigeer naar succes met sprongfinanciering

Je bedrijf staat op een kruispunt: blijf je stilstaan op het huidige niveau of maak je de gedurfde sprong voorwaarts naar een hoger niveau? Het nemen van zo’n beslissing is een cruciaal moment, vooral omdat groei vaak gepaard gaat met aanzienlijke investeringen in bijvoorbeeld vastgoed, productiefaciliteiten en werkkapitaal. Deze belangrijke beslissingen vereisen een weloverwogen aanpak en mogen niet alleen gebaseerd zijn op intuïtief gevoel.

In deze blog delen we verschillende financieringsvormen die passend kunnen zijn bij dit soort groeibeslissingen. Het is immers van essentieel belang dat je niet alleen bezig bent met het initiëren van groei, maar ook met het voldoen aan toekomstige betalingsverplichtingen. Een evenwichtige financiële strategie is de sleutel tot het succesvol realiseren van jouw groeiambities.

Op het kruispunt van groei: navigeer naar succes met sprongfinanciering

Een cruciale stap: de investeringsbeslissing

De investeringsbeslissing is een cruciale stap in het proces. Voordat je daadwerkelijk een spronginvestering maakt, is het vanzelfsprekend dat je grondig hebt onderzocht of de geplande capaciteitsuitbreiding zal resulteren in kasstromen die hoog genoeg zijn om de financieringslasten te dekken.

Belangrijke overwegingen hierbij zijn onder andere: is er voldoende vraag naar de dienst of het product? Zo ja, hoe ga ik ervoor zorgen dat deze omzet daadwerkelijk gerealiseerd wordt? Kan dit bij bestaande klanten of moet ik nieuwe klanten aantrekken? Wat voor impact heeft dit op de rest van het bedrijf? Is de huidige organisatie al volwassen genoeg om de geplande groei aan te kunnen? En welke stappen moeten hier nog voor worden gezet?

We zien regelmatig dat ondernemers worstelen met deze vraagstukken. Het is niet ongebruikelijk dat de financiële en ondersteunende afdelingen verder geprofessionaliseerd moeten worden. Waar voorheen een (terugkijkende) boekhouder de financiële afdeling adequaat kon leiden, vereist de nieuwe bedrijfssituatie en omvang meer een volwaardige controller/CFO.

Uit ervaring hebben wij geleerd, dat je niet kunt meedraaien op het hoogste niveau als je werkt met een team dat gewend is om te acteren in de middenklasse. Dit is vaak wel wat financiers verwachten op het moment dat ze samen met de ondernemer zo’n sprong willen maken. Het is dus van groot belang om niet alleen de capaciteiten van het bedrijf, maar ook de interne organisatiestructuur zorgvuldig te overwegen en zo nodig aan te passen.

Welke financieringsvormen zijn mogelijk bij een sprongfinanciering?

Op het moment dat de voorwaarden gunstig genoeg zijn om de sprong in het diepe te wagen en de uitbreidingsplannen daadwerkelijk door te zetten, is het essentieel om te onderzoeken hoe dit het beste gefinancierd kan worden. Dergelijke stappen zijn vaak complex en vereisen doorgaans externe financiering.

Zoals eerder aangegeven ligt de kern van de investerings- en financieringsbehoefte in drie cruciale elementen: onroerend goed, productiefaciliteiten en werkkapitaal. Het is van groot belang om hierbij nauwlettend te kijken naar de ‘gouden balansregels’. Bij onroerend goed kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een lening met een looptijd van 15 tot 20 jaar als financieringsvorm, terwijl de financieringslooptijd van productiefaciliteiten doorgaans gelijkgetrokken wordt met hun economische levensduur. Dit kan zowel in de vorm van een reguliere lening als in de vorm van lease plaatsvinden.

Wanneer het aankomt op werkkapitaalfinanciering zien we diverse financieringsmogelijkheden. Het Rekening Courant Krediet is een voorbeeld, waarbij de hoogte van deze faciliteit vooraf is vastgesteld en vrijelijk ter beschikking staat. Aan de andere zijde zien we een groeiende trend richting factoroplossingen, waarbij Fintechs steeds meer terrein winnen.

Bij factoring is de hoogte van het beschikbare krediet direct gekoppeld aan het uitstaande saldo van debiteuren en/of de aanwezige voorraadpositie, wat in tijden van (snelle) groei meer flexibiliteit biedt. Elke financieringsvorm heeft zijn eigen unieke kenmerken. Het is van belang om de meeste geschikte financieringsconstructie zorgvuldig te overwegen en aan te passen aan de specifieke behoeften van de onderneming.

Welke partij financiert de sprongfinanciering?

Wij zien een sterk veranderend financieringslandschap. Zo kunnen financieringen worden gestapeld, maar kan het bij spronginvesteringen doorgaans ook prima door één partij, veelal een bank, ingevuld worden. Daarbij is het van belang dat de verschillende opties goed worden vergeleken, om zo tot de best passende financieringsconstructie te komen.

Veranderingen in het financieringslandschap kunnen ervoor zorgen dat we bij sprongfinancieringen te maken krijgen met diverse aanbieders. Een ondernemer kan er bijvoorbeeld voor kiezen om financieringen te stapelen. Echter is het bij spronginvesteringen ook mogelijk om alle financieringen onder te brengen bij één enkele partij, vaak een bank.

Het is hierbij cruciaal om de diverse financieringsopties zorgvuldig met elkaar te vergelijken, om tot de meest geschikte financieringsconstructie te komen die perfect aansluit bij de specifieke behoeften van uw bedrijf. Het kiezen van de juiste financieringspartner en -structuur is immers van essentieel belang om de sprong naar groei succesvol te realiseren.

Overweeg je een sprongfinanciering en wil je graag ondersteuning bij het vormgeven van jouw financiële strategie om jouw groeiambities te verwezenlijken? Neem dan contact op met een van onze financieringsspecialisten voor deskundig advies.

Neem contact op

Contact

Alrik Baltus
Alrik Baltus

Corporate finance adviseur

+31 (0)38 303 67 55

Deel dit artikel