Hoe wordt de waarde van jouw onderneming bepaald?

Weet jij als ondernemer hoeveel jouw bedrijf waard is? Wellicht heb je een idee, mogelijk gebaseerd op algemene vuistregels of een “onderbuikgevoel”. Een waardebepaling van jouw bedrijf kan je in verschillende, dan wel complexe bedrijfssituaties ondersteunen in het nemen van de juiste beslissingen. In deze blog vertellen we jou wat een waardebepaling inhoudt, wat de meest voorkomende waarderingsmethoden zijn en hoe en wanneer deze waarderingsmethoden in de praktijk worden toegepast.
Hoe wordt de waarde van jouw onderneming bepaald?

Wat is een waardebepaling?

“Prijs is wat je betaalt, waarde is wat je krijgt”

Dit bekende citaat van de bekende Amerikaanse investeerder Warren Buffet impliceert een sleutelbegrip van een waardering. Warren Buffet, een gerenommeerd belegger, stelt dat prijs en waarde niet één en hetzelfde zijn. Dit geldt niet alleen in de theorie, maar ook in de praktijk.

In de markt treden er regelmatig verschillen op tussen de veronderstelde waarde van een onderneming en de prijs die uiteindelijk door een koper betaald wordt. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat de prijs tot stand komt door onderhandeling en mede afhankelijk is van diverse aanvullende factoren.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de interesse vanuit de markt en de verwachte toegevoegde waarde van de onderneming voor een potentiële koper. Bij een waardering wordt niet de prijs bepaald die een koper moet betalen, maar wel de waarde geschat die de koper met zijn aankoop verkrijgt.

Wat is het doel van een waardebepaling?

Het uitvoeren van een waardebepaling kan uit verschillende omstandigheden voortkomen zoals een bedrijfsovername, een fusie of uit bedrijfsopvolging binnen een familiebedrijf.

Waardebepalingen kunnen ook gebruikt worden ter ondersteuning van een financiële reorganisatie of om inzicht te krijgen in hoe een onderneming op dit moment presteert.

Wat zijn de meest voorkomende waarderingsmethoden?

Er zijn verschillende methoden om een waardebepaling uit te voeren. De ene methode is relatief eenvoudig op basis van algemene vuistregels, de andere methode is relatief ingewikkeld en gebaseerd op diepgaande analyses van de onderneming.

Hieronder zijn de drie meest voorkomende methoden uit de praktijk nader toegelicht.

1. Intrinsieke waarde methode

De intrinsieke waarde methode berekent de ondernemingswaarde op basis van de balans. De intrinsieke waarde is gelijk aan de actuele waarde van alle bezittingen van een onderneming, verminderd met de aanwezige schulden.

Deze waarde wordt vaak aangeduid als het zichtbare eigen vermogen. Het uitvoeren van deze methode is relatief eenvoudig en kost weinig tijd. Doordat de methode gebaseerd is op de balans wordt er echter geen rekening gehouden met verwachte ontwikkelingen in de toekomst.

2. Multiple methode

Bij een multiple methode wordt de ondernemingswaarde bepaald door een bepaalde factor, de multiple, te vermenigvuldigen met een financiële parameter. Er kunnen verschillende parameters gebruikt worden, maar in de praktijk wordt veelal de EBITDA gehanteerd. EBITDA is een afkorting voor “earnings before interest, taxes, depreciation and amortization”.

Vrij vertaald naar het Nederlands is de EBITDA het operationele resultaat voor rente, afschrijvingen en vennootschapsbelasting van de onderneming. De ondernemingswaarde wordt berekend door de EBITDA te vermenigvuldigen met de multiple die op het waarderingsmoment voor de bedrijfssector van toepassing is. Deze methode is net zoals de intrinsieke waarde methode relatief simpel uit te voeren en kost weinig tijd.

De methode houdt echter onvoldoende rekening met de toekomst, aangezien deze methode rekent met financiële parameters die op het verleden gebaseerd zijn. Ook past in veel gevallen geen enkele bedrijfssector (voldoende) bij de onderneming om een goed passende multiple te kunnen hanteren.

3. Discounted cashflow methode

De discounted cashflow (DCF) methode maakt gebruik van toekomstige vrije geldstromen. Dit zijn de geldstromen die de onderneming genereert bovenop het geld benodigd voor het voortzetten van de activiteiten van de onderneming. De ondernemingswaarde wordt berekend door de toekomstige vrije geldstromen contant te maken tegen een rendementseis.

Dit houdt in dat wordt berekend hoeveel de toekomstige vrije geldstromen op het waarderingsmoment waard zijn. De rendementseis wordt gebaseerd op zowel interne als externe factoren, zoals het risicoprofiel van de onderneming. Deze methode houdt in tegenstelling tot de twee andere methodes rekening met de toekomst en dit is de enige methode waarin het risicoprofiel van de onderneming invloed heeft op de waarde.

De DCF methode vereist verregaande expertise op waarderingsgebied en kost relatief veel tijd om uit te voeren.

Welke waarderingsmethode wordt het meest gebruikt?

De DCF methode wordt door professionele waardeerders het meest gebruikt, omdat de ondernemingswaarde afhankelijk is van de verwachte toekomstige prestaties en de kans dat deze verwachtingen gerealiseerd zullen worden.

De DCF methode is niet in alle gevallen de meest geschikte methode. Als uit de prognose negatieve vrije geldstromen naar voren komen, dient onderzocht te worden of de intrinsieke waarde methode toegepast dient te worden.

De multiple methode wordt veelal gebruikt om een snelle eerste indicatie van de ondernemingswaarde te geven. Dit kan onder andere nuttig zijn als er een prijsadvies wordt gemaakt. Daarnaast wordt het gebruikt als een “sanity check” om te kijken of de uitkomst van een andere methode een logisch resultaat oplevert.

De waarde van jouw onderneming laten bepalen?

Heb jij een waardebepaling nodig voor een bedrijfsovername? Of wil je bijvoorbeeld weten hoe jouw onderneming er financieel voorstaat? Wij kunnen een waardebepaling voor je uitvoeren volgens de methode die het beste past bij jouw situatie en jouw onderneming. Neem hiervoor contact op met één van onze specialisten. Zij helpen jou graag verder.

Neem contact op

Contact

Rob Koops RV
Rob Koops

Corporate finance adviseur

+31 (0)53 850 49 22

Niels Grolleman MSc
Niels Grolleman

Corporate finance adviseur

+31 (0)53 850 49 82

Deel dit artikel