De waarde van jouw bedrijf vergroten? Let op deze 7 risicofactoren

Is jouw bedrijf erg afhankelijk van leveranciers, afnemers of het management? Of zit er weinig spreiding in de bedrijfsactiviteiten en zijn de financiële resultaten de afgelopen jaren wisselend? Dit soort risicofactoren hebben vaak een negatief effect op de waarde van ondernemingen. De meeste waardebepalingen komen namelijk tot stand op basis van toekomstige prestaties van een onderneming. Wil jij de waarde verhogen? Ga dan aan de slag met het beperken van de zeven risicofactoren die we in dit artikel beschrijven.
De waarde van jouw bedrijf vergroten? Let op deze 7 risicofactoren

Een laag risicoprofiel leidt tot een hogere ondernemingswaarde

Hoe lager het risicoprofiel van jouw onderneming is, hoe hoger de waarde van jouw onderneming is. Omgekeerd is dat ook het geval: een hoog risicoprofiel leidt tot een lagere ondernemingswaarde.

Met het oog op verhogen van de waarde van jouw onderneming is het dus van belang om het risicoprofiel van jouw onderneming zo laag mogelijk te maken. In de meest gebruikte waarderingsmethode, de Discounted Cashflow (DCF) methode, hanteert Moore MKW Corporate Finance de build-up methode voor het bepalen van het risicoprofiel en de bijbehorende vermogenskostenvoet: de in een percentage uitgedrukte beloning voor het beschikbaar gestelde vermogen van aandeelhouders en vreemd vermogen verschaffers.

De DCF-methode bestaat uit een aantal onderdelen, ook wel risicofactoren. Je kunt niet op alle risicofactoren direct invloed uitoefenen, maar er zijn zeven risicofactoren, waar je wél invloed op uit kunt oefenen.

De zeven risicofactoren die je wél kunt beïnvloeden

De vermogenskostenvoet is opgebouwd uit een risicovrije rente, een marktrisicopremie en een bedrijfsspecifieke premie. Door je bewust te zijn van waar de bedrijfsspecifieke premie uit bestaat, kun je deze gericht beïnvloeden. De volgende zeven risicofactoren worden als onderdeel van deze premie geïdentificeerd:

  • Afhankelijkheid van afnemers: De mate van afhankelijkheid van een onderneming van een paar grote of weinig afnemers.
  • Afhankelijkheid van leveranciers: De mate van afhankelijkheid van een onderneming van een product of dienst dat door slechts een beperkt aantal leveranciers aangeboden wordt.
  • Afhankelijkheid van management: De mate van afhankelijkheid van een onderneming van één persoon of van een beperkt aantal personen in het management.
  • Spreiding van activiteiten: De mate van spreiding in de geleverde diensten van een onderneming.
  • Toetredingsbarrières: De mate waarin nieuwe concurrenten de markt kunnen betreden.
  • Track record: De mate waarin de onderneming sterk wisselende resultaten heeft laten zien.
  • Flexibiliteit: De mate waarin de onderneming een flexibele kostenstructuur heeft.

Meer zekerheid creëren over verwachte vrije geldstromen

Vrije geldstromen zijn geldstromen die de onderneming genereert bovenop de middelen die nodig zijn voor het kunnen uitvoeren van de operationele activiteiten. Met andere woorden, het is de geldstroom die aandeelhouders en andere geldverstrekkers uit de onderneming kunnen halen, zonder dat de bedrijfsvoering van de onderneming in gevaar komt.

Hoe lager het risico voor iedere factor binnen de bedrijfsspecifieke premie, hoe meer zekerheid er is dat de verwachte toekomstige vrije geldstromen gerealiseerd gaan worden.

Omdat bij een toekomstgerichte waardebepaling de verwachte vrije geldstromen in de toekomst liggen, moet de huidige (of contante) waarde berekend worden. Het contant maken van de geldstromen gebeurt tegen een risicopremie (vermogenskostenvoet), een deel van de vermogenskosten dat dient om het aangaan van het risico te belonen.

Deze premie wordt ook wel de rendementseis genoemd. Met een lagere bedrijfsspecifieke premie en daarmee lagere rendementseis verhoog je dus de waarde van jouw onderneming.

Duurzaam succesvol met een waardebepaling

Een waardebepaling geeft inzicht in hoe een waardeerder tegen het risicoprofiel van jouw onderneming aankijkt. Een veelvoorkomende reden om een onderneming te laten waarderen is wanneer sprake is van verkoop van (een deel van) de onderneming.

Maar je zou juist jouw onderneming ook (periodiek) kunnen laten waarderen om inzicht te krijgen in de waarde van bepalende factoren van de onderneming. Dit zijn zowel de factoren die de waarde positief kunnen beïnvloeden als de factoren die een bedreiging vormen voor de waarde. Met als doel duurzaam succesvol te zijn.

Waardebepaling laten uitvoeren?

Wil jij weten hoe je de risicofactoren kunt beperken voor een lager risicoprofiel van jouw onderneming? Of heb je behoefte aan een waardebepaling? Neem dan contact op met één van onze specialisten. Zij helpen jou graag verder.

Neem contact op

Contact

Rob Koops RV
Rob Koops

Corporate finance adviseur

+31 (0)53 850 49 22

René Otten
René Otten

Corporate finance adviseur

+31 (0)57 274 58 21

Deel dit artikel