Het (fiscale) hoofdlijnenakkoord op één A4

De PVV, VVD, NSC en BBB hebben het hoofdlijnenakkoord “Hoop, Lef en Trots” gepresenteerd, met de bijbehorende budgettaire bijlage. Hieronder een korte samenvatting.

I Stock 1497093919

Bedrijven en ondernemers

 • Voorgenomen extra verlaging van de mkb-winstvrijstelling gaat niet door, en blijft dus 12,7%.
 • Box 2 naar 31% (bijzonder is dat ze het hebben over het terugdraaien van de verhoging van 31% naar 33% per 2025. In 2024 is het hoge tarief echter al 33%).
 • Renteaftrekbeperking VPB van 20% EBITDA naar 25% EBITDA (er wordt niets genoemd over de voorgenomen wijziging voor vastgoedlichamen).
 • Terugdraaien voorgenomen afschaffing vrijstelling inkoop eigen aandelen.
 • Beperken giftenaftrek VPB en geven uit de vennootschap.
 • Voortzetting wetsbehandeling (VBAR) (zzp’ers).
 • Mogelijke aanpassing 30%-regeling.

Btw en accijns

 • Afschaffen verlaagd btw-tarief logies (2026). Uitzondering voor kampeerterreinen.
 • Afschaffen verlaagd btw-tarief culturele goederen en diensten (2026). Uitzondering dagrecreatie en bioscopen.
 • Herinvoeren gebruik rode diesel voor landbouw (lager accijnstarief) vanaf 2027.
 • Huidige accijnsverlaging op brandstoffen verlengd tot en met 2025.

Particulieren

 • Mogelijk introductie van een derde belastingschijf in de IB.
 • Box 3 tarief omlaag (tarief wordt niet genoemd, alleen dat het jaarlijks 100 mln kost).
 • Beperken giftenaftrek. Eerste stap in 2025, en per 2028 vervalt het onderscheid gewone giften en periodieke giften.
 • Geen wijziging hypotheekrenteaftrek en eigenwoningforfait.
 • Verhoging kindgebonden budget en huurtoeslag.
 • Niet-indexeren kinderopvangtoeslag (maximum uurprijs) in 2026.
 • SEPP (aanschafsubsidies elektrische auto) stopt per 2025.

Overig

 • Verhogen AWF-premie hoog met 0,1% (2026).
 • Energiebelasting: verlaging 1e en 2e schijf op aardgas. De voorgenomen verhoging 3e, 4e en 5e schijf op aardgas wordt teruggedraaid.
 • Invoeren circulaire plastic heffing (2028).
 • Kansspelbelasting van 30,5% naar 37,8%.
 • Verdere stappen afbouwen (negatief geëvalueerde) fiscale regelingen en fiscale constructies.

Niet-fiscaal

 • Compensatie transitievergoeding beperken tot kleine werkgevers (per 1-7-26).
 • Afschaffen salderingsregeling (zonnepanelen) voor klein verbruikers (2027).
 • Voorstel tot schrappen van het toetsingsverbod in art. 120 GW.
 • Voorstel tot invoering van een grondwettelijk (constitutioneel) hof.
 • Aanmanings- en incassokosten van de overheid gaan fors omlaag.
 • De stelselherziening kinderopvang (bijna gratis) wordt doorgezet.

Deel dit artikel