WHOA: doorstart van jouw onderneming zonder faillissement

Met de WHOA (de Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is er sinds 1 januari 2021 een alternatief voor een faillissement. Bedrijven die wel levensvatbaar zijn, maar kampen met een zware schuldenlast, krijgen met de WHOA mogelijkheden om een naderend faillissement te voorkomen. De adviseurs van Moore MKW kunnen inzicht geven in de levensvatbaarheid van jouw onderneming, zodat je als ondernemer samen met jouw juridische adviseur(s) goed beslagen ten ijs komt tijdens een WHOA-procedure.
WHOA: doorstart van uw onderneming zonder faillissement

Wat is de WHOA?

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) maakt het voor ondernemingen die in zwaar weer zijn geraakt makkelijker om een onderhands akkoord te treffen met schuldeisers. Tijdens de WHOA-procedure is er tijd om een in potentie levensvatbaar bedrijf financieel te herstructureren.

Door tussenkomst van de rechter kunnen schuldeisers gedwongen worden om mee te werken aan het dergelijke akkoord. Voorheen was zo’n onderhands akkoord ook mogelijk, maar in de praktijk hoefde maar één van de schuldeisers het niet eens te zijn met dat onderhandse akkoord, dan was het akkoord van tafel en volgde vaak alsnog een faillissment. Met de WHOA verandert dat. Verder wordt het mogelijk om overeenkomsten die zwaar drukken, bijvoorbeeld huurovereenkomsten, aan te passen.

Voor wie is de WHOA?

De WHOA is er voor ondernemingen die in zwaar weer terecht zijn gekomen, maar die kunnen aantonen dat hun bedrijf wel levensvatbaar is. Deze bedrijven gaan gebukt onder een te hoge schuldenlast en financiële verplichtingen.

Zonder een onderhands akkoord zou deze situatie waarschijnlijk op een faillissement uitdraaien. Met de WHOA ontstaat de mogelijkheid om deze schuldenpositie te herstructureren. Wat de WHOA bijzonder maakt is dat de rechter een besluit neemt om tot een akkoord te komen met een meerderheid van de schuldeisers. Daarom wordt de WHOA ook wel een dwangakkoord genoemd.

Wanneer en waarvoor kun jij de WHOA inzetten?

Hoe eerder je aan de bel trekt bij financiële problemen en uitdagingen, des te beter. De financieel adviseurs van Moore MKW kunnen met een speciale quickscan een inschatting maken hoe de zaken ervoor staan en of jouw bedrijf, na sanering van de schulden, levensvatbaar genoeg is om in aanmerking te komen voor een WHOA-traject.

Ook hebben wij korte lijnen met advocaten(kantoren) waardoor wij jouw casus door kunnen spreken om het juridische proces en de haalbaarheid in te schatten.

Levensvatbaarheid bedrijf na toepassing WHOA

De liquiditeitsdruk voor bedrijven in zwaar weer is vaak zeer hoog. Schuldeisers kloppen dagelijks op de deur. Zodra de schulden, waaronder de belastingschulden, afgelost dienen te worden en renteverplichtingen betaald moeten worden kan dit leiden tot een dermate grote druk dat een faillissement onafwendbaar wordt.

Onze adviseurs kunnen jou begeleiden in de analyse van jouw onderneming na sanering. Deze analyse is noodzakelijk om een WHOA-traject succesvol te kunnen afsluiten. Daarbij is een waardering van de onderneming voor en na de financiële herstructurering essentieel. Ook is het van belang om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de verwachte resultaten en de ontwikkelingen in liquiditeit.

Ook als jouw bedrijf niet levensvatbaar blijkt te zijn, is het verstandig advies in te winnen van een financieel specialist om te voorkomen dat je (verder) in de problemen raakt.

WHOA en de gevolgen van de coronacrisis

Door de coronasteun voor bedrijven van de overheid, hebben tot nu toe relatief weinig bedrijven faillissement hoeven aan te vragen. Om te voorkomen dat er een hausse dreigt aan faillissementen, is de WHOA versneld ingevoerd. Voor ondernemers die door de coronacrisis grote verliezen of flinke belastingschulden hebben opgelopen kan de WHOA dus zeker interessant zijn.

Ondernemingen die zich nu al afvragen hoe ze die schulden straks moeten gaan betalen kunnen, als ze verder levensvatbaar zijn, in aanmerking komen voor een WHOA-traject. Tijdens de WHOA-procedure kunnen ze een een onderhands akkoord sluiten met hun schuldeisers, waaronder de Belastingdienst.

Onder toezicht van de rechter kunnen bijvoorbeeld ook dure contracten, zoals huur- en leasecontracten, worden ontbonden. Contracten waar ondernemers anders moeilijk van af kunnen komen.

De voordelen van de WHOA

Met een WHOA-traject krijgen ondernemingen de mogelijkheid om een dreigend faillissement te voorkomen. Dit biedt diverse voordelen:

  • Als jouw bedrijf levensvatbaar is, kun jij voorkomen dat je door (tijdelijke) geldnood failliet gaat.
  • Bij een faillissement neemt de curator de regie over, bij een WHOA-traject houd jij als ondernemer grotendeels zelf de regie.
  • Jij krijgt de kans om jouw bedrijf te herstructureren en kunt bijvoorbeeld zo jouw familiebedrijf behoeden voor een naderend faillissement.
  • De procedure vindt plaats onder toezicht van een rechter, tijdens de WHOA-procedure ben jij beschermd tegen het aanvragen van surseance of faillissement.
  • Schuldeisers moeten zich conformeren aan het akkoord dat door de rechter wordt uitgesproken, ook als zij het hier niet mee eens zijn, is dat akkoord bindend.
  • Een WHOA-procedure kan helpen om eenvoudiger van langlopende overeenkomsten of bindende contracten af te komen die jouw schuldenlast hoog houden, zoals huurovereenkomsten en leasecontracten.

Snel inzicht in jouw financiële situatie

Een WHOA-traject geeft inzicht in waar een onderneming staat en of er sprake is van levensvatbaarheid. Op basis van deze informatie is het overzichtelijker om besluiten te nemen voor de toekomst. Als het bedrijf levensvatbaar is helpt het financiële inzicht ook om duidelijk te maken aan de rechter dat jouw bedrijf levensvatbaar is.

Met behulp van de financieel specialisten van Moore MKW kun jij jouw cijfers en het verhaal achter de cijfers helder en duidelijk presenteren. De specialisten van Moore MKW weten welke financiële voorwaarden gelden voor een WHOA-procedure en helpen jou graag bij het presenteren van de cijfers.

Naast de huidige financiële positie kunnen zij ook een financiële doorkijk bieden naar de toekomst en aantoonbaar maken wat de verwachte toekomstige waarde van het bedrijf zal zijn. Hierdoor sta jij sterker tijdens het WHOA-traject.

Gevolgen WHOA voor schuldeisers

Heb jij met jouw bedrijf nog leningen of betalingen uitstaan bij bedrijven die het financieel moeilijk hebben en die mogelijk gebruik gaan maken van een WHOA-traject?

Ook als schuldeiser kun je te maken krijgen met de WHOA. De rechter kan dan een dwangakkoord opleggen waarin je verplicht bent om akkoord te gaan met uitbetalingen tot een minimum van 20% van de uitstaande schuld.

Dit kan dus behoorlijke impact hebben op jouw bedrijfsvoering. Extra aandacht hebben voor jouw debiteurenbeheer wordt door de WHOA dus nog belangrijker om hoge afschrijvingen te voorkomen bij bedrijven die in de moeilijkheden dreigen te komen. De specialisten van Moore MKW kunnen jou adviseren hoe je dit het beste aan kunt pakken.

Meer informatie of advies?

De financieel specialisten van Moore MKW werken voor WHOA-procedures samen met advocatenkantoren en juridisch specialisten bij jou in de buurt. Wil je meer weten over de mogelijkheden, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op

Contact

Mr. Hans Eppink
mr. Hans Eppink

Partner belastingadvies

+31 (0)57 021 93 46

Niels Grolleman MSc
Niels Grolleman

Corporate finance adviseur

+31 (0)53 850 49 82

Deel dit artikel