Opgebouwde winsten verzilveren met behulp van herkapitalisatie

Stel, je hebt al enkele jaren met succes een bedrijf gerund en je bevindt je nu op het punt waarop je een deel van jouw opgebouwde winsten wilt gaan verzilveren of uit de ‘risicosfeer’ wilt halen. Als ondernemer kan je dit rust geven, aangezien je pensioen nu nog (grotendeels) in het bedrijf ‘opgesloten’ zit. 

Je kunt bijvoorbeeld een deel hiervan onderbrengen in een Personal Holding, om vervolgens in privé te investeren, of door een pand in Amsterdam aan te schaffen voor jouw studerende kind. Echter ben je (nog) niet bereid om jouw onderneming te verkopen. Welke mogelijkheden heb je dan en waar dien je rekening mee te houden? In deze blog gaan we dieper in op deze vraagstukken.

Opgebouwde winsten verzilveren met behulp van herkapitalisatie

Omzetten van winsten naar jaarlijks dividend

Dividend is de meest voorkomende manier om het opgebouwde kapitaal binnen een onderneming te verzilveren. Als ondernemer heb je de optie om jezelf jaarlijks een vastgesteld dividend toe te kennen, maar er bestaan ook andere alternatieven, zoals een ‘superdividend’. Met de gewijzigde wetgeving in 2024 is het belangrijk om eerst de fiscale consequenties ervan goed in kaart te brengen.

Het voordeel van jaarlijkse dividenden ligt in het feit dat deze een relatief stabiele inkomstenbron vormen bovenop het gebruikelijke salaris. Je kunt er ook voor kiezen om met dividenden een pensioenspotje op te bouwen in de Personal Holding. Bovendien komt daarbij dat deze dividenden doorgaans eenvoudig kunnen worden uitgekeerd vanuit de reguliere kasstroom.

Maar wat als je bijvoorbeeld van plan bent een pand in Amsterdam aan te schaffen voor de studie van je dochter? In dat geval kan het zinvol zijn om te overwegen te kiezen voor een ‘superdividend’.

Hierbij wordt een aanzienlijk deel van het opgebouwde vermogen in één keer liquide gemaakt, mogelijk door middel van een (bancaire) lening gebaseerd op de verwachte toekomstige kasstromen van jouw bedrijf. Houdt er dan wel rekening mee, dat hier een hogere dividendbelasting mee gemoeid is dan bij de lagere jaarlijkse dividenduitkeringen.

Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de uitgekeerde dividenden direct terug te lenen aan je bedrijf. Zo genereert het een mooi rendement, zonder dat de liquiditeitspositie van de onderneming meteen een opdoffer krijgt.

Financiering van herkapitalisaties

We zien dat de meeste financiers over het algemeen een positieve houding hebben ten opzichte van het financieren van herkapitalisaties. Hierbij richten zij zich met name op de betaalcapaciteit en enkele bancaire normen, zoals solvabiliteit en leverage (schuldniveau ten opzichte van de en Ebitda). Vooral bij bedrijven met stabiel rendementen is er voldoende ruimte om een aantrekkelijke financieringsconstructie op te zetten.

Over het algemeen valt op dat herkapitalisaties vaak een looptijd van 5 tot 6 jaar hebben, afhankelijk van de omvang van de financiering en de bancaire ratio’s na de uitkering van het superdividend. Het is echter belangrijk op te merken dat banken doorgaans bereid zijn om voor dergelijke financieringen relatief hoge tarieven te hanteren.

Dit komt voort uit het feit dat dergelijke financieringen – vaak beperkt gedekt met onderpand – over het algemeen een hogere risicoclassificatie krijgen toegewezen. Dit komt doordat een deel van het vermogen aan de onderneming wordt onttrokken, wat gepaard gaat met aflosverplichtingen.

Aandachtspunten bij een herkapitalisatie

Uiteraard moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan bij het uitvoeren van een herkapitalisatie. Het eigen vermogen na uitkering dient bijvoorbeeld groter te zijn dan de wettelijk voorgeschreven of statutair vereiste reserves. Daarnaast moet de uitkering worden onderworpen aan een uitkeringstoets en goedgekeurd worden door zowel de algemene vergadering van aandeelhouders als de bestuurders.

Houd er ook rekening mee dat bij het uitkeren van dividend vanuit een bv naar privé de Belastingdienst belasting heft. Dit tarief is in 2024 gestegen naar 33% voor uitkeringen boven de € 67.000. Onder dit bedrag is het belastingtarief 24,5%. Dit betekent dat het superdividend niet volledig beschikbaar is. Dit geldt overigens niet wanneer de dividenden worden ondergebracht in de Personal Holding.

Het vinden van een geschikte financier bij een herkapitalisatie

Indien je daadwerkelijk besluit tot herkapitalisatie over te gaan en je voldoet aan de vereiste (wettelijke) verplichtingen, is het nu het geschikte moment om op zoek te gaan naar een passende financier.

Wil je jouw opgebouwde winsten gaan verzilveren of uit de ‘risicosfeer’ halen? Neem dan contact op met een van onze financieringsspecialisten voor deskundig advies. We kijken graag met je mee naar de mogelijkheden.

Neem contact op

Contact

Alrik Baltus
Alrik Baltus

Corporate finance adviseur

+31 (0)38 303 67 55

Deel dit artikel