Bedrijfsfinanciering aanvragen: onze succesvolle en persoonlijke aanpak

Als ondernemer zie jij continu kansen voor jouw bedrijf. Dagelijks hebben wij mooie gesprekken met ondernemers die kansen zien voor hun onderneming en een bedrijfsfinanciering nodig hebben om deze kansen te benutten. Voorheen ging jij als ondernemer naar de bank voor een financieringsaanvraag. Het financieringslandschap verandert voortdurend. Wanneer je verder kijkt dan jouw huisbank, vergroot jij jouw kansen op een geslaagde bedrijfsfinanciering direct. In dit artikel vertellen wij jou waarom het verstandig is om jouw zakelijke financiering door de specialisten van Moore MKW corporate finance te laten begeleiden en hoe wij een financieringsaanvraag aanpakken.
Bedrijfsfinanciering aanvragen: onze succesvolle en persoonlijke aanpak

Stap 1: persoonlijke kennismaking

Wanneer je een financieringsvraagstuk hebt, starten we met een persoonlijke kennismaking, bij voorkeur bij jou op de onderneming. In deze kennismaking is het van belang een goed beeld te krijgen van jouw onderneming en de plannen die je op korte en of lange termijn wil gaan realiseren.

Vragen die wij stellen hebben bijvoorbeeld betrekking op jouw businessmodel, op de markten waarin jij actief bent, op de belangrijkste processen binnen jouw onderneming en het doel van de gewenste financiering. De wijze waarop je nu de financiering regelt, mag geen belemmering vormen voor het realiseren van de plannen op langere termijn.

Stap 2: haalbaarheidsonderzoek

Na de kennismaking starten wij met het haalbaarheidsonderzoek. Op basis van de cijfers en de gemaakte bedrijfsanalyse kijken we wat de haalbaarheid is van de gewenste financiering. Het is in jouw belang dat een financier een zo compleet mogelijke aanvraag krijgt en er dus geen open eindjes zijn. Open eindjes zorgen voor negatieve verrassingen en dat willen we uiteraard voorkomen.

In het team van Moore MKW Corporate Finance zit veel bancaire ervaring. Samen hebben we meer dan 35 jaar ervaring opgebouwd bij diverse banken met een breed scala aan financieringsproposities. Wanneer wij in het haalbaarheidsonderzoek tegen zaken aanlopen die een succesvolle financieringsvraag in de weg kunnen staan, gaan wij met jou in gesprek om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de haalbaarheid van de gewenste financiering te vergroten.

Stap 3: advies op maat

Het doel is om een succesvolle financiering voor jou te realiseren. Als wij onvoldoende aanknopingspunten voor een succesvolle aanvraag zien, dan adviseren wij het verdere traject te staken. Je voorkomt daarmee dat je onnodig tijd, geld en energie in een aanvraagprocedure steekt.

Als wij voldoende kansen zien op het realiseren van de gewenste financiering, dan starten wij de aanvraag. Hiervoor stellen we een financieringsplan op. In dit financieringsplan beschrijven wij onder andere:

 • De bedrijfsactiviteiten (businessmodel) van jouw onderneming;
 • De belangrijkste processen in jouw onderneming;
 • De markten waarop jouw onderneming actief is;
 • De sterkten en zwakten van het management;
 • Hoogte van de gewenste financiering;
 • De gewenste financieringsstructuur;
 • De historische financiële prestaties van jouw onderneming;
 • De onderbouwde balans-, resultaat- en liquiditeitsprognose;
 • De impact van de macro-economische omstandigheden zoals hoge inflatie, tekort aan medewerkers, hoge energieprijzen en tekort aan materialen op het businessmodel van jouw onderneming.

Stap 4: de financieringsaanvraag

Met een sterk onderbouwd en realistisch financieringsplan geef je de geldverstrekker meer zekerheid dat jij goed over jouw plannen heeft nagedacht, je in control bent en dat je in staat bent de financiering aan de geldverstrekker terug te betalen. De geldverstrekker is bovendien sneller in staat om jouw financieringsaanvraag te behandelen.

Voordat wij financiers benaderen bespreken wij het financieringsplan met jou en stemmen wij met jou af welke financiers wij zullen benaderen. De aard van jouw investering speelt hierin een belangrijke rol.

In veel gevallen ontvangen wij op basis van het financieringsplan een indicatief voorstel van de financiers die wij benaderen. Dit is nog geen definitief voorstel, maar een indicatie van de wijze waarop de financier de financieringsvraag wil inrichten en dient ter afstemming.

Wanneer wij aanknopingspunten zien, ontvangen we doorgaans een voorstel door de financier. De financier kan op basis van ons ingediende plan direct aan de slag.

Stap 5: voorstellen beoordelen

Bij de analyse van een indicatief voorstel is onze ervaring dat de voorwaarden enorm kunnen verschillen. Op basis van de ontvangen voorstellen maken we een vergelijking en stellen een advies op. Bij het opstellen van dit advies kijken wij onder andere naar:

 • De voorwaarden voor wat betreft de aflossing tijdens en bij einde van de looptijd;
 • De mogelijkheden voor het doen van extra aflossing;
 • De gevraagde zekerheden;
 • De periode waarbij de financier commitment geeft;
 • Het moment van aflossen;
 • De mogelijkheden die passen bij de lange termijn, hoe flexibel blijf je als onderneming?

Stap 6: de financiering

Tijdens het gehele financieringstraject zijn wij zowel jouw aanspreekpunt als het aanspreekpunt van de geldverstrekker. Hierdoor kun jij je volledig blijven focussen op jouw business. Dit wordt als zeer prettig ervaren.

Na het succesvol realiseren van een financiering blijven wij uiteraard voor jou beschikbaar. Denk hierbij aan ondersteuning in besprekingen met de financier bij renteherzieningen of op het moment dat je wegens onverwachte omstandigheden jouw verplichtingen jegens de financier lastig kunt nakomen.

Ontwikkelingen om rekening mee te houden

De ontwikkeling waarbij financiers steeds verder van de lokale markt staan zet zich door. Banken en andere financiers behandelen steeds meer financieringsaanvragen volledig online. Meedenken op lange termijn is dan lastig.

Wij zijn dagelijks bezig met financieren, kennen vanuit onze eigen bancaire ervaring de weg binnen het traditionele én alternatieve financieringslandschap. Hierdoor kunnen wij slagvaardig voor jou aan het werk. Daarnaast maken wij gebruik van op maat gemaakte automatiseringstools waardoor wij op een snelle en slimmer manier kunnen samenwerken met diverse financiers.

Wij werken volledig onafhankelijk en ontvangen geen beloningen in welke vorm dan ook van geldverstrekkers: jouw belang staat op nummer één!

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Heb jij een financieringsvraagstuk of wil je eens kennismaken? Wij komen graag bij jou langs. Samen kijken we naar de mogelijkheden voor jouw onderneming.

Neem contact op

Contact

René Otten
René Otten

Corporate finance adviseur

+31 (0)57 274 58 21

Deel dit artikel