Vakantiewerker in de supermarkt: dit zijn de regels

De vakantieperiode staat weer voor de deur. Jouw personeel zal dan weer van haar welverdiende vakantie kunnen gaan genieten. Maar jij wil natuurlijk je supermarkt goed door laten draaien en daarbij kun jij misschien tijdelijk een paar extra handjes goed gebruiken. Je kunt hierbij denken aan het inzetten van vakantiewerkers. De cao Levensmiddelen kent een aantal speciale regels welke gelden voor de vakantiewerker. Wij zetten deze in dit artikel voor jou op een rijtje.
Vakantiewerker in de supermarkt: dit zijn de regels

Wat is een vakantiewerker?

Volgens de cao is een vakantiewerker: “iedere scholier of student die tijdens een aaneengesloten vakantiesluiting van onderwijsinstellingen als werknemer gedurende ten hoogste acht weken arbeid verricht”. Voor deze werknemers gelden bijzondere regelingen. Als de vakantiewerker langer dan acht weken bij jou werkzaam is dan vervallen deze bijzondere regelingen en vallen zij onder normale regelingen van alle medewerkers binnen de supermarkt.

Beloning

Het loon voor een vakantiewerker wordt vastgesteld op het wettelijk minimum (jeugd-)loon en dus niet het cao-schaalloon. Boven op dit minimumloon ontvangt de werknemer 8% vakantietoeslag en een vergoeding voor 20 vakantiedagen (een gewone werknemer heeft overigens recht op 24 vakantiedagen) bij een fulltime dienstverband ter grootte van 7,7%.

Afwijkende bepalingen

Niet alle cao-bepalingen gelden voor vakantiewerkers. De vakantiewerker heeft, naast de hierboven al vermelde afwijkende beloning, geen recht op het persoonlijk ontwikkelingsbudget (POB) voor scholing. Verder heeft de vakantiewerker geen recht op arbeidsduurverkorting (ADV). Toeslagen, bijvoorbeeld voor overwerk en werken op zondag, gelden ook niet voor de vakantiewerker. Hij heeft ook geen recht op buitengewoon verlof en hij valt niet onder het Bedrijfstakpensioenfonds Levensmiddelen.

Vakantiewerkers inzetten?

Misschien kom je na het lezen van het bovenstaande tot de conclusie dat het voor jou ook interessant is om vakantiewerkers in te zetten bij de tijdelijke aanvulling van jouw personeelsbestand in de vakantie. Heb jij vragen hierover heeft of wil je hierbij geholpen worden? Dan kun je altijd contact opnemen met een van onze arbeidsrechtadviseurs.

Neem contact op

Contact

Mr. Rob Sprakel
Rob Sprakel

Arbeidsrechtspecialist

+31 (0)53 303 43 86

Merel Baas
Merel Baas

Adviseur arbeidsrecht

+31 (0)53 303 43 56

Mr. Thessa van Zoeren
Thessa van Zoeren

Adviseur arbeidsrecht

+31 (0)53 303 43 36

Deel dit artikel