Laatste oproep Belastingdienst aan niet-betalers coronabelastingschulden

Belastingplichtigen met een aflossingsachterstand op hun coronabelastingschulden lopen op zeer korte termijn tegen een harde deadline aan. Om invorderingsmaatregelen en bijkomende (veelal hoge) kosten te voorkomen, hebben zij tot en met 28 augustus 2023 de tijd om in één keer het hele schuldbedrag te voldoen.
Belastingdienst

Tijdens de coronacrisis kregen ondernemers de mogelijkheid om de betaling van hun belastingschulden tijdelijk uit te stellen. Vervolgens diende per 1 oktober 2022 alsnog te worden gestart met aflossen en aan de overige voorwaarden van de betalingsregeling te worden voldaan.

Belastingplichtigen met een betalingsachterstand op de coronabelastingschulden en/of de lopende verplichtingen sinds 1 oktober 2022, kregen in april 2023 een brief van de Belastingdienst. Hierin werd men gemaand de ontstane betalingsachterstand in te lopen.

Ondernemers die hier niet op reageerden, ontvingen in juli opnieuw een brief van de Belastingdienst (dagtekening: 15 augustus 2023) met de melding dat de betalingsregeling werd ingetrokken. Men heeft nu dus tot en met 28 augustus a.s. de kans om het hele bedrag zonder bijkomende verhogingen in één keer te betalen.

Neem contact op

Contact

Mr. László Bakker
mr. László Bakker

Belastingadviseur

+31 (0)53 850 49 11

Deel dit artikel