Geen btw-vrijstelling voor valpreventietrainingen fysiotherapeuten

Fysiotherapeuten die valpreventietrainingen aanbieden kunnen geen gebruik maken van de medische btw-vrijstelling. Dit blijkt uit een recent gepubliceerd standpunt van de Kennisgroep Omzetbelasting van de Belastingdienst. Het standpunt werd ingenomen naar aanleiding van een casus waarbij een fysiotherapeut groepstrainingen aanbiedt die gericht zijn op het voorkomen van valongevallen bij ouderen met een verhoogd valrisico.

Geen btw-vrijstelling voor valpreventietrainingen fysiotherapeuten

Valpreventie heeft geen therapeutisch doel

De trainingen, die onder meer bestaan uit een hindernisbaan en valtechnieken, zijn bedoeld om het valrisico te verkleinen. Ondanks het gezondheidsgerelateerde preventieve doel, oordeelde de Kennisgroep dat deze trainingen niet onder de vrijstelling vallen. Dit komt doordat deze groepstrainingen volgens de Belastingdienst geen therapeutisch doel hebben, maar gericht zijn op algemeen preventieve maatregelen.

Vrijstelling voor individueel en persoonlijk aanbod

Verder stipt het kennisgroepstandpunt aan dat de vrijstelling alleen van toepassing is als een gezondheidskundige dienst persoonlijk en rechtstreeks aan individuele patiënten wordt verleend. Groepsbehandelingen komen daarom alleen voor de vrijstelling in aanmerking, wanneer binnen die behandeling iedere deelnemer specifiek wordt behandeld voor zijn of haar individuele stoornis of beperking.

Deel dit artikel