Dien voor 1 april de suppletieaangifte in en voorkom dat er rente in rekening wordt gebracht!

Is de laatste btw-aangifte al ingediend en had er nog een btw-correctie moeten worden gemaakt? Dan moet de btw-correctie via een suppletieaangifte gedaan worden.

Dien voor 1 april de suppletieaangifte in

Wanneer dien je een suppletieaangifte in?

Als de btw-correctie niet leidt tot een verschil van meer dan € 1.000 (te betalen of te ontvangen) hoeft er geen suppletieaangifte ingediend te worden en mag het verschil in de volgende btw-aangifte verwerkt worden. Het gaat hierbij om het per saldo terug te krijgen of te betalen bedrag.

Bijvoorbeeld als de btw-correctie leidt tot een te betalen btw-bedrag van € 1.300, maar er blijkt ook dat er voor € 400 te weinig btw is terugbetaald, dan is het verschil per saldo € 900. Er hoeft dan geen suppletie aangifte gedaan te worden, omdat het verschil € 900 euro is en dat is niet meer dan € 1.000. Is er meer dan €1.000 verschuldigd dan moet een vrijwillige verbetering, btw suppletieaangifte, worden gedaan.

Verhoging belastingrente op btw

Vanaf 1 januari 2024 is de belastingrente voor de btw verhoogd van 6% naar 7,5%. Echter, op het moment dat een suppletieaangifte over het jaar 2023 vóór 1 april 2024 wordt ingediend wordt er geen rente in rekening gebracht over de btw die nog betaald moet worden. Heb je vragen hierover, dan

Wist je dat er geen verzuimboeten meer op vrijwillige verbeteringen liggen?

Sinds 2 juni 2023 legt de Belastingdienst geen verzuimboeten meer op bij vrijwillige btw-verbeteringen, waarvoor een wettelijke mededelingsplicht geldt. Dat geldt zowel voor btw-suppleties die nog moeten worden ingediend, als voor btw-suppleties die zijn ingediend, maar waarvoor nog geen naheffingsaanslag btw is opgelegd.

Neem contact op

Contact

Teunis van den Berg 1
drs. Teunis van den Berg

Partner belastingadvies

+31 (0)88 2021 423

Deel dit artikel