Betalingen aan derden verplicht opgeven in januari 2024

Betaalde je in 2023 bedragen aan iemand die niet bij jou in dienstbetrekking was of als ondernemer bij jou werkte? Dan moet je die bedragen deze maand, dus in januari 2024, aan de Belastingdienst doorgeven.

Betalingen actueel belastingadvies

Renseigneringsverplichting

Het verplicht doorgeven van de betaalde bedragen aan de Belastingdienst wordt ook wel de renseigneringsverplichting genoemd. Sinds 2022 moet je dit uit eigen beweging doen. De verplichting geldt voor twee groepen administratieplichtigen:

  • inhoudingsplichtigen, ofwel (rechts)personen met een loonheffingennummer, en
  • bepaalde collectieve beheersorganisaties (cbo's).

Uitgesloten betalingen

Bepaalde betalingen hoef je niet door te geven. Het gaat hier onder meer om betalingen voor werkzaamheden die zijn verricht als vrijwilliger, werkzaamheden en diensten waarvoor een factuur is uitgereikt met een bedrag aan omzetbelasting, de werkzaamheden en diensten die zijn verricht als werknemer en de vergoedingen voor een auteursrecht.

Let op! Is er gebruikgemaakt van de Kleineondernemersregeling (KOR), een btw vrijstelling of is de btw verlegd naar jou, ook dan moet je de betalingen aan de Belastingdienst doorgeven.

Tip! De renseigneringsverplichting geldt niet voor een niet in Nederland wonende of gevestigde werkgever die in Nederland geen inhoudingsplichtige is.

Aan te leveren gegevens

Het aanleveren van de gegevens moet digitaal. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

  • naam, adres, bsn en geboortedatum van de ontvanger van de betaling
  • de in het kalenderjaar betaalde bedragen inclusief eventuele kostenvergoedingen
  • datum waarop jij de uitbetaling hebt gedaan

Uiterste datum 31 januari 2024

De in 2023 aan een derde betaalde bedragen moet je in de maand januari 2024 (uiterlijk 31 januari 2024!) aan de Belastingdienst doorgeven. Dit moet je dus uit eigen beweging doen, je kunt niet wachten tot de Belastingdienst hierom vraagt.

Let op! Naast betalingen in geld moet je ook betalingen in natura doorgeven.

Neem contact op

Contact

Mr. Gerard Gelling
mr. Gerard Gelling

Loonheffingsspecialist

+31 (0)591 657 857

Jochem van den Berg
mr. Jochem van den Berg

Loonheffingsspecialist

+31 (0)88 2021 602

Deel dit artikel