Belastingdienst verscherpt focus op belastingplicht stichtingen en verenigingen

De Belastingdienst heeft de afgelopen periode meer aandacht voor de financiële activiteiten en de belastingplicht van stichtingen en verenigingen. Dit komt door hogere inkomsten die veel stichtingen en verenigingen tijdens de coronaperiode hebben gemeld. Zijn de inkomsten van jouw stichting of vereniging de laatste jaren ook gestegen? Als het resultaat boven een bepaalde grens komt, moet je ook als stichting of vereniging mogelijk vennootschapsbelasting betalen. Wanneer is dit het geval en waar moet je op letten?

Belastingdienst verscherpt focus op belastingplicht stichtingen en verenigingen

Wel of geen vennootschapsbelasting?

De meeste stichtingen of verenigingen hoeven geen vennootschapsbelasting te betalen. Tenzij ze je als stichting of vereniging activiteiten onderneemt waarmee je concurreert met belastingplichtige ondernemingen en een winstoogmerk hebt. Maar zelfs als dat zo is, zijn er vrijstellingen mogelijk van de vennootschapsbelastingen. Zoals de zorgvrijstelling.

Daarnaast zitten er grenzen aan de winst die bepalen of je of niet belastingplichtig bent. Als je als stichting of vereniging niet meer dan € 15.000 winst per jaar maakt. Of als de winst de voorgaande vier jaren niet meer is dan € 75.000, dan word je alsnog vrijgesteld van de vennootschapsbelasting. Dit is zo geregeld in artikel 6 van de Wet Vpb.

Hoog resultaat? Check overschrijding van de grens

De laatste jaren zien we bij Moore MKW een stijgende lijn bij de inkomsten van veel stichtingen en verenigingen. De overheidssteun in de coronaperiode speelt hier waarschijnlijk een rol bij. Hierdoor overschrijven veel stichtingen en verenigingen de toegestane winstgrens voor de vennootschapsbelasting.

Als het resultaat hoger is dan de toegestane winst, heeft dit direct fiscale gevolgen en moet je als stichting of vereniging vennootschapsbelasting betalen. Belangrijk dus om je fiscale positie te bekijken en na te gaan of dat ook in jouw situatie geldt. Zeker nu we zien dat de Belastingdienst hier meer aandacht voor heeft.

Wanneer ben je belastingplichtig: de regels op een rij

Jouw stichting of vereniging kan belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting als deze een onderneming drijft of activiteiten uitvoert waarmee zij in concurrentie treedt met belaste ondernemingen. De stichting is dan alleen belastingplichtig voor de onderneming of activiteit waarmee zij in concurrentie treedt met belaste ondernemingen.

Er is sprake van een onderneming bij:

  • Een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal;
  • die deelneemt aan het economisch verkeer;
  • en die het oogmerk heeft winst te behalen.

Tips om financiële verrassingen achteraf te voorkomen

Om te voorkomen dat jouw stichting of vereniging een onverwachte belastingaanslag krijgt, is het slim op je fiscale positie op tijd te (laten) checken. Overschrijd je de toegestane grens van het maximale winstbedrag van € 15.000 per jaar (of € 75.000 in de voorgaande vier jaren)? Of twijfel je of wel of niet belastingplichtig bent? Bij Moore MKW begrijpen we dat dit complex kan zijn.

Onze specialisten zijn er om je te helpen bij dit soort vraagstukken en kunnen op basis van je specifieke situatie bepalen of je wel of geen vennootschapsbelasting moet betalen. Benieuwd hoe dat voor jouw organisatie zit? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

Neem contact op

Contact

Peter de Jong 1
mr. Peter de Jong

Belastingadviseur

+31 (0)88 2021 726

Deel dit artikel