Wat is Free Cash Flow en waarom is het zo belangrijk?

Free Cash Flow, in het Nederlands; vrije geldstroom, is een maatstaf voor de financiële prestaties van een onderneming. De vrije geldstroom geeft de hoeveelheid cash aan die beschikbaar is voor de vermogensverschaffers. Cash is daarmee de meest objectieve maatstaf voor het beoordelen van de financiële prestaties van een onderneming. Een veel gebruikte uitdrukking is dan ook: “Profit is a matter of opinion. Cash is a matter of fact.”
Wat is free cash flow en waarom is het zo belangrijk

Cash is nodig om te groeien

Het is heel belangrijk dat een bedrijf voldoende cash genereert. Want er zijn bedrijven failliet gegaan met hoge winsten, maar negatieve cashflows. Winst is geen cash en kan ook niet geïnvesteerd worden. Om te kunnen groeien is geld op de bank nodig. Met andere woorden: “cash is king”.

De vrije geldstroom is kapitaal dat je opnieuw in de onderneming kan investeren of kunt gebruiken om bijvoorbeeld geldschieters te betalen. Je kunt er rente mee betalen aan schuldeisers, bestaande schulden aflossen en aandeelhouders kunnen aandelen terugkopen of dividenden ontvangen.

Of je kunt de vrije geldstroom aanwenden voor innovatie of groei door bijvoorbeeld een ander bedrijf over te nemen. Klik hier voor de blog over bedrijfsovername.

Cash als parameter voor financieringen

Verder wordt de vrije geldstroom als parameter gebruikt door externe financiers. Wanneer je bijvoorbeeld een financieringsaanvraag indient, zal de potentiële financier aan de hand van de vrije geldstroom nagaan of je aan de financiële verplichtingen (rente + aflossing) kunt voldoen.

Hoe hoger de vrije geldstroom is ten opzichte van de financieringsverplichtingen, hoe beter de onderneming deze verplichtingen kan nakomen. Klik hier voor de blog over bedrijfsfinancieringen.

Cash als uitgangspunt voor waardering onderneming

Daarnaast wordt de vrije geldstroom ook als uitgangspunt gebruikt om de waarde van een onderneming te berekenen. Ook hier geldt in het algemeen: hoe hoger de vrije geldstroom, hoe hoger de waardering, uitgaande van gelijkblijvende overige omstandigheden zoals het risicoprofiel van de onderneming en daarmee de vermogenskostenvoet. Klik hier voor de blog over bedrijfswaardering.

Bepalen van de vrije geldstroom

Om te komen tot de vrije geldstroom wordt uitgegaan van de EBIT (Earnings Before Interest and Taxes), die vervolgens wordt gecorrigeerd voor belastingen.

De adjusted tax kan verschillen van de belasting volgens de jaarrekening. Zodoende bereken je de NOPAT (Net Operating Profit After Taxs) of NOPLAT (Net Operating Profit Less Adjusted Taxes).

Vervolgens worden de afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa daarbij opgeteld en de mutatie voorzieningen erbij opgeteld of afgetrokken, om te komen tot de brutocash flow. Vervolgens worden daar de investeringen in immateriële en materiële vaste activa van afgetrokken.

Ten slotte worden de investeringen in het nettowerkkapitaal erbij opgeteld of afgetrokken om te komen tot de vrije kasstroom. De vrije kasstroom is dus geld dat daadwerkelijk beschikbaar is na investeringen, inclusief investeringen in nettowerkkapitaal.

Hieronder een fictief rekenvoorbeeld

Free cash flow voorbeeld

Meer weten over Free Cash Flow?

Onze afdeling Corporate Finance kan je bijstaan in het bepalen, adviseren en optimaliseren van jouw Free Cash Flow. Neem daarvoor contact op met een van onze adviseurs.

Neem contact op

Contact

Bjorn Redmeijer 1
Bjorn Redmeijer

Corporate finance adviseur

+31 (0)88 2021 452

Deel dit artikel