Financieringsstrategieën en voorwaarden bij bedrijfsovernames: het belang van een doordachte aanpak

Als ondernemer ben je voortdurend bezig met het verkennen van mogelijkheden en het maken van weloverwogen strategische keuzes om jouw onderneming naar een hoger niveau te tillen. Vaak is een van die beslissingen gericht op de verdere groei van jouw bedrijf. Deze groei kan op verschillende manieren plaatsvinden, zoals geografisch, demografisch, of door het aanbieden van nieuwe producten en diensten. Maar hoe wil je deze groei realiseren? Wil je organisch groeien of overweeg je bedrijfsovernames? Of heb je zelfs de kans om het bedrijf waarin je momenteel werkzaam bent over te nemen? In deze blog zullen we dieper ingaan op het onderwerp bedrijfsovernames.
Financieringsstrategieën en voorwaarden bij bedrijfsovernames: het belang van een doordachte aanpak

Belangrijke overwegingen bij bedrijfsovernames

Stel, je staat voor de mogelijkheid van een bedrijfsovername. Misschien krijg je zelfs als werknemer de kans om de huidige eigenaar (gedeeltelijk) uit te kopen in een zogenaamde ‘Management Buy Out’. Een dergelijke stap vereist grondige overwegingen. Je kunt hierbij denken aan de volgende overwegingen:

  • Hoe past deze overname in jouw strategie?
  • Brengt het over te nemen bedrijf (het doelwit) complementaire voordelen voor jouw huidige organisatie met zich mee of zijn er synergievoordelen te behalen?
  • Wat is de culturele fit tussen de twee organisaties?
  • Welke afspraken moeten er met de verkopers worden gemaakt?
  • En wat is de werkelijke waarde van de onderneming die je wilt overnemen en hoe kun je deze overname op een financieel gezonde manier realiseren?

Daadwerkelijke overname van het bedrijf

De eerste vragen worden veelal beantwoord in de onderzoekende fase. Vervolgens wordt er een inschatting gemaakt, mogelijk op basis van een waardering en een daaropvolgend due diligence, om te bepalen of de aangeboden koopprijs aantrekkelijk genoeg is.

Zodra de beslissing is genomen om de onderneming daadwerkelijk over te nemen, moet de financiering geregeld worden. Hoewel dit de laatste stap lijkt te zijn, brengt dit in de praktijk vaak nog de nodige complexiteit met zich mee.

Dit komt omdat financiering vaak parallel en integraal verloopt met de laatste onderhandelingen en de juridische afhandeling die leidt tot de uiteindelijke ondertekening bij de notaris, op het moment van de officiële overdracht (Closing).

Financieringsopties voor Management Buy Outs en bedrijfsovernames

Of het nu gaat om een Management Buy Out of een bedrijfsovername, in de meeste gevallen kunnen de benodigde middelen niet worden gegenereerd uit beschikbare eigen middelen, dat wil zeggen ‘de eigen inbreng’.

In de praktijk zien we vaak dat deze eigen inbreng varieert van 10% tot 40% van de aankoopprijs. Dit betekent automatisch dat het resterende bedrag via financiering moet worden verkregen. Een veelvoorkomende financieringsvorm die we hierbij tegenkomen, is een lening die door de verkoper aan de koper wordt verstrekt, bekend als de ‘vendor loan’. De omvang van deze lening varieert doorgaans tussen de 20% en 40% van de koopsom.

Het resterende gedeelte wordt doorgaans elders opgehaald, afhankelijk van factoren zoals de totale aankoopprijs, de bedrijfsstructuur en de financieringsmogelijkheden. Mogelijke financieringsbronnen zijn onder andere bancaire financiering, crowdfunding en informele investeerders.

Deze financiers kijken vaak nauwlettend naar de haalbaarheid van de benodigde financiering en baseren hun beslissing steeds vaker op verschillende scenario’s.

Bovendien kunnen de voorwaarden die door deze financiers worden gesteld, invloed hebben op de aankoopprijs. Een minder gunstige financiering kan bijvoorbeeld leiden tot een lagere aankoopprijs. Soms is het ook niet toegestaan om gedurende een vooraf bepalende periode aflossingen te doen op de lening die door de verkoper is verstrekt.

Daarom is het verstandig om offertes van verschillende financiers aan te vragen om ervoor te zorgen dat de financieringsvoorwaarden zo gunstig mogelijk zijn.

Groeiversnelling met behulp van financiers

Daarnaast zien we ook in toenemende mate groeiversnellingen plaatsvinden, bijvoorbeeld in consoliderende markten of in sectoren waar schaalvergroting om verschillende redenen sterk spelen.

In dergelijke gevallen kan het interessant zijn om gesprekken te voeren met strategische investeerders of private equity partijen, aangezien zij de financiële slagkracht hebben om in korte tijd meerdere gerelateerde partijen aan elkaar te binden in het kader van een buy & build strategie.

Ook kunnen ze ondersteuning bieden bij de integratie en verdere professionalisering van het cluster van bedrijven. Het is echter belangrijk op te merken dat ze in ruil daarvoor een belang in jouw bedrijf verwerven.

Als ondernemer kun je deze mogelijkheid overwegen, mits je er zeker van bent dat de betreffende private equity goed aansluit bij jou en jouw organisatie. Overweeg je strategische samenwerkingen of bovengenoemde financieringsmogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op voor deskundig advies.

Neem contact op

Contact

Alrik Baltus
Alrik Baltus

Corporate finance adviseur

+31 (0)38 303 67 55

Deel dit artikel