Willekeurig afschrijven mogelijk in 2023

Het kabinet kondigde een pakket ondersteunende maatregelen aan voor het mkb voor de jaren 2023 tot en met 2027. Een van de maatregelen betreft de mogelijkheid om in 2023 willekeurig af te schrijven op bepaalde bedrijfsmiddelen.
Willekeurig afschrijven mkb onderneming mogelijk 2023

Welke bedrijfsmiddelen afschrijven?

Je kunt willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen waarvoor je:

  • de verplichting voor de aanschaf van deze bedrijfsmiddelen in 2023 aangaat, of
  • de voortbrengingskosten in 2023 maakt.

Je kunt alleen willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen die niet eerder in gebruik zijn genomen. Bovendien moet het bedrijfsmiddel voor 1 januari 2026 in gebruik zijn genomen.

Let op! De regeling voor de willekeurige afschrijving geldt zowel voor ondernemers in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting.

Maximaal 50% in 2023 afschrijven

Als voldaan is aan de voorwaarden, mag je tot maximaal 50% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten ineens afschrijven in 2023. Het restant moet je in de jaren na 2023 normaal afschrijven.

Uitgesloten bedrijfsmiddelen

Bepaalde bedrijfsmiddelen zijn uitgesloten van de regeling. Op onder meer de volgende bedrijfsmiddelen kan je daarom niet willekeurig afschrijven:

  • gebouwenschepen en vliegtuigen
  • bromfietsen en motorrijwielen
  • personenauto's
  • immateriële activa
  • dieren

Let op! Personenauto’s die bestemd zijn voor het beroepsvervoer over de weg en personenauto’s met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer (onder meer elektrische personenauto’s) zijn niet uitgesloten van de regeling. Op deze auto’s kan je dus wel willekeurig afschrijven als je aan de voorwaarden voldoet.

Geen willekeurige afschrijving

Op bedrijfsmiddelen die bestemd zijn om hoofdzakelijk ter beschikking te worden gesteld aan derden kan je ook niet willekeurig afschrijven. Dit betreft bijvoorbeeld bedrijfsmiddelen die je verhuurt aan een ander. Verhuur je deze bedrijfsmiddelen echter voor korte duur aan telkens andere huurders? Dan kan je hier wel willekeurig op afschrijven als je verder aan de voorwaarden voldoet.

Neem contact op

Contact

Rob van der Aa AA RB
Rob van der Aa AA RB

Partner accountancy

+31 (0)54 121 74 05

Deel dit artikel