Wijziging Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (BUA): correctie btw

De btw op personeelsuitgaven en relatiegeschenken wordt gedurende het boekjaar afgetrokken in de btw-aangiften. In de laatste btw aangifte van het boekjaar moet beoordeeld worden of de btw op deze uitgaven terecht in aftrek is gebracht.

Wijziging Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting

Dit noemen we de BUA correctie. Het gaat met name om de volgende uitgaven:

  • Verstrekkingen aan personeel
    • Huisvesting
    • Het gelegenheid geven tot sport en ontspanning (bijv. een sportschool abonnement)
    • Loon in natura (zoals . kerstpakketten, mobiele telefoons, cadeaus, personeelsfeesten)
  • Geschenken aan een relatie (zoals kerstgeschenken, )
  • Kantineverstrekkingen aan personeel (zoals koffie, thee, maaltijden op kantoor)
  • De fiets van de zaak

Volgens het BUA is de btw niet aftrekbaar op personeelsuitgaven of relatiegeschenken als de uitgaven in een jaar per personeelslid of relatie meer bedragen dan € 227 (excl. btw). Het is alles of niets, dus als het bedrag meer is dan € 227 moet alle afgetrokken btw gecorrigeerd worden. Daarbij gaat het om uitgaven die toe te rekenen zijn aan een personeelslid of relatie en niet alle uitgaven in totaliteit gedeeld door alle personeelsleden en/of relaties. Blijven de uitgaven onder het bedrag van € 227, dan is de btw wel aftrekbaar.

De ondernemer is verplicht om jaarlijks te berekenen wat de uitgaven aan personeelsvoorzieningen per werknemer of relatie zijn geweest. Hierbij is van belang dat er naast de berekening van de personeelsuitgaven een afzonderlijke berekening wordt gemaakt voor kantineverstrekkingen, waarbij in geval van personeelsverstrekking twee keer getoetst wordt aan de € 227 grens. Voorgaande berekening kan als zeer complex worden ervaren.

Voor de fiets van de zaak geldt een bijzondere regeling in het BUA, waarbij de btw op de fiets alleen aftrekbaar is tot een bedrag van € 749 (inclusief btw). Dit betekent dat in totaal maximaal € 130 aftrekbaar is, ook als een fiets duurder is. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden, er mag bijvoorbeeld naast de fiets niet nog een auto ter beschikking worden gesteld aan de werknemer.

Om het totale bedrag van de personeelsuitgave of relatiegeschenk te berekenen mag voor de laatste btw-aangifte van het jaar 2024 de eigen bijdrage die in rekening is gebracht aan het personeelslid of relatie niet meer in mindering worden gebracht op de personeelsuitgaven. Dit betekent dat het bedrag van € 227 eerder overschreden zal worden door een ondernemer en de afgetrokken btw moet worden terugbetaald aan de Belastingdienst. Dat is een aandachtspunt voor de laatste btw aangifte over 2024.

Neem contact op

Contact

Teunis van den Berg 1
drs. Teunis van den Berg

Partner belastingadvies

+31 (0)88 2021 423

Deel dit artikel