Voordelen van een besloten vennootschap (bv)

Ga je een bedrijf beginnen? Of heb je al langer een bedrijf en wil je de huidige rechtsvorm omzetten? Dan kan het maken van de juiste keuze lastig zijn. Wij zetten daarom belangrijke informatie en de voordelen van een besloten vennootschap (bv) voor je op een rij.
Accountancy 4

Wat is een besloten vennootschap?

Een besloten vennootschap (bv) is een rechtsvorm waarbij de bv zelfstandig belastingplichtig is en als rechtspersoon wordt gezien. Dit betekent dat in principe de bv zelf aansprakelijk is voor haar verplichtingen. Het kapitaal van een bv bestaat uit aandelen die geplaatst zijn bij de aandeelhouders.

Deze kunnen bestaan uit aandelen met stemrecht, aandelen met winstrecht of aandelen met zowel stem- als winstrecht. Het bestuur van de bv geeft de dagelijkse leiding aan de onderneming, waarbij de bestuurder eveneens aandeelhouder kan zijn. Je kunt een bv dus alleen oprichten.

Wat zijn de voordelen van een bv?

Je onderneming drijven in een bv heeft een aantal voordelen onder andere op het gebied van aansprakelijkheid, het beschermen van bezit en de manier waarop belasting wordt geheven.

Aansprakelijkheid

Als ondernemer kun je te maken krijgen met een aantal risico’s, zoals het moeten naleven van (meerjarige) overeenkomsten of het moeten aflossen van een financiering. Omdat de bv rechtspersoonlijkheid heeft, is zij zelf verantwoordelijk voor het nakomen van verplichtingen.

Ook is zij aansprakelijk voor eventuele schade die door de bv wordt veroorzaakt. Hierdoor kan het privévermogen van de bestuurder of aandeelhouder in principe niet worden aangesproken.

Dit is dus een voordeel ten opzichte van rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid (zoals een eenmanszaak of VOF) waarbij je als eigenaar wel aansprakelijk bent met je privévermogen. Besef wel dat persoonlijke aansprakelijkheid bij bijvoorbeeld wanbeleid, niet volledig is uitgesloten.

Bescherming van bezit

Door een structuur met meerdere bv’s op te richten, kun je waardevolle eigendommen van de onderneming beschermen. Want zaken als niet geïnvesteerde winsten, machines of onroerend goed kunnen in een aparte bv worden ondergebracht. Omdat deze bezittingen dan niet het eigendom zijn van de bv, waarin de onderneming wordt gedreven, zijn deze daarmee uit de risicosfeer van de onderneming gehaald.

Een bijkomend voordeel is dat je, in geval van een toekomstige verkoop van de onderneming, flexibel bent in welke onderdelen van de onderneming je wel of niet wilt verkopen.

Belastingheffing

Een bv heeft te maken met verschillende soorten belastingen. De winst is belast met vennootschapsbelasting. Op het salaris van de bestuurder wordt loonbelasting ingehouden. En over het uitkeren van winst aan jou als aandeelhouder is dividendbelasting en inkomstenbelasting verschuldigd.

Vanaf een bepaald omslagpunt kan de combinatie van deze belastingen toch voordeliger uitpakken dan de inkomstenbelasting die je als ondernemer bent verschuldigd in een eenmanszaak of VOF. Dit omslagpunt ligt over het algemeen ergens tussen de € 100.000 - € 200.000 winst.

Dit is afhankelijk van de hoeveelheid winst die je als ondernemer nodig hebt voor privéuitgaven (in de vorm van salaris en/of dividend) en de aftrekposten/vrijstellingen die je wel als IB-ondernemer (maar in de bv niet) kunt benutten.

In een structuur met meerdere bv’s kan belastingheffing deels worden uitgesteld. Als een bv minimaal 5% van de aandelen in een andere bv bezit, is namelijk de deelnemingsvrijstelling van toepassing. Door deze vrijstelling zijn dividenduitkeringen tussen bv’s niet belast.

Als de bv waarin de onderneming wordt gedreven in de toekomst wordt verkocht, en de verkoper is een andere bv, dan is de verkoopopbrengst ook niet belast. Pas als de winst naar jou in privé wordt uitgekeerd, is sprake van dividend- en inkomstenbelasting.

Neem contact op

Contact

Peter Blom
Peter Blom RA

Accountant audit

+31 (0)88 2021 620

Deel dit artikel