Vermogen in box 3? Wijzig voor 1 mei de voorlopige aanslag

Heb jij vóór 8 maart een voorlopige aanslag inkomstenbelasting voor 2023 ontvangen, waarin vermogen in box 3 is opgenomen? Dan kan het in bepaalde situaties verstandig zijn de voorlopige aanslag vóór 1 mei aan te passen. De forfaitaire rendementspercentages zijn namelijk gewijzigd, waardoor er meer box 3-heffing verschuldigd zal zijn dan waar bij de voorlopige aanslag rekening mee is gehouden. De belastingrente over dit meerdere kun je voorkomen door vóór 1 mei 2024 een gewijzigde voorlopige aanslag aan te vragen.

Vermogen in box 3? wijzig voor 1 mei de voorlopige aanslag

Waarom is het belangrijk de voorlopige aanslag te checken?

De definitieve forfaitaire rendementspercentages voor bank- en spaartegoeden en schulden wijken af van waar bij de voorlopige aanslagen rekening mee is gehouden. De percentages voor bank- en spaartegoeden zijn gestegen van 0,36% naar 0,92%, terwijl de percentages voor schulden licht zijn gedaald van 2,57% naar 2,46%.

Door deze afwijkende definitieve forfaitaire percentages kan, bij een gelijk vermogen in de voorlopige aanslag en de definitieve aanslag, toch meer inkomstenbelasting over 2023 verschuldigd zijn. Jouw voorlopige aanslag IB 2023 is dan namelijk te laag vastgesteld. Over dit verschil is 7,5% belastingrente verschuldigd als je de voorlopige aanslag niet vóór 1 mei aanpast.

Wanneer moet je actie ondernemen?

De hogere belastingheffing kunnen we niet voorkomen, maar wel de belastingrente over het verschil tussen de definitieve aanslag en de voorlopige aanslag.

Kom daarom in actie als je:

  • op 1 januari 2023 vermogen had in box 3;
  • vóór 8 maart 2024 een voorlopige aangifte IB 2023 van de Belastingdienst hebt ontvangen;
  • en van plan bent om je aangifte inkomstenbelasting in te dienen na 30 april 2024.

Dit speelt vooral wanneer een aanzienlijk vermogen in bank- en spaartegoeden zit, of er veel schulden zijn. Om de gedachte te bepalen: bij een banksaldo van €1.000.000 gaat het om €134 aan belastingrente na een jaar.

Onderneem actie voor 1 mei 2024

Als je denkt dat deze wijziging op jou van toepassing is, of als je vragen hebt over hoe je de voorlopige aanslag kunt aanpassen, neem dan zo snel mogelijk contact op met jouw adviseur. Het is cruciaal om deze wijziging voor 1 mei 2024 door te voeren om extra kosten te vermijden.

Deel dit artikel