Lage inkomensvoordeel (LIV) optimaal benutten via LIV: vraag de rapportage aan

Wil jij als werkgever zeker weten of je al het loonvoordeel via de LIV (lage inkomensvoordeel) optimaal benut? Vraag begin september 2023 onze LIV-rapportage aan. Met de analyse van de salarisgegevens die bij ons bekend zijn, kun je mogelijk duizenden euro’s voordeel extra behalen. Okko de Wilde, personeels- en salarisadviseur bij Moore MKW, legt uit hoe de rapportage zichtbaar maakt waar je eventueel geld laat liggen.
Lage inkomensvoordeel (LIV) optimaal benutten via LIV

Wanneer LIV en welke voordeel heb je?

Heb jij werknemers in dienst waarvan het gemiddelde uurloon ligt tussen de 100 en 125% van het wettelijk minimumloon? Dan kom je als werkgever in aanmerking voor het LIV (lage inkomensvoordeel) van € 960 euro per jaar per werknemer. Dit bedrag geldt voor werknemers van 21 jaar. Volgens Okko kan het LIV behoorlijk veel voordeel opleveren voor werkgevers.

Maar in de praktijk laten werkgevers ook nog behoorlijk wat kansen op extra loonvoordeel liggen, ziet hij. “Uit de rapportage die we in september maken, kunnen we bijvoorbeeld zien dat er werknemers zijn die net het urencriterium van 1248 uur niet halen wat nodig is voor het LIV.

Stel dat je oproepkrachten hebt in de supermarkt of in de horeca die tot de 1200 uur komen, dan kan het heel rendabel zijn om daar in de planning van je medewerkers rekening mee te houden in het najaar. Want daarmee stel je extra LIV veilig”, geeft hij als voorbeeld.

Inzicht met de LIV-rapportage

De LIV-rapportage maakt de balans op van het het aantal gewerkte uren van 1 januari tot 1 september 2023. Op basis van die 8 maanden volgt een prognose van het loonkostenvoordeel via het LIV, maar is er ook nog ruimte om bij te sturen.

Zo kan het voorkomen dat een medewerker net onder de 100% van het wettelijk minimumloon dreigt te komen vanwege een pensioeninhouding. “Dan is het fiscale loon minder dan 100% zijn. Maar het fiscale loon is bepalend voor de LIV en wij signaleren dan in de rapportage dat de werkgever op basis van de criteria geen LIV krijgt voor deze werknemer.

We hebben gevallen meegemaakt waarbij een extra uitkering van € 50 bruto aan de werknemer genoeg was om alsnog voor de LIV in aanmerking te komen.” Maar het kan ook zijn dat een werknemer nét te veel verdient, waardoor de werkgever LIV misloopt.

“In dat geval mag de werkgever een stukje uitruil doen van bruto loon tegen netto loon. Daarmee ga je het brutoloon verlagen en krijgt de werknemer 100 euro netto in plaats van € 100 bruto. Dit levert de werkgever extra tegemoetkoming op en de werknemer gaat er ook nog iets op vooruit.”

LIV-rapportage kan substantiële bedragen schelen

Volgens Okko de Wilde kunnen de inzichten die uit de rapportage naar voren komen substantiële bedragen schelen. Zeker in branches waar veel medewerkers werken tegen een lager loon, zoals supermarkten, detailhandel, groothandels en horeca.

De LIV wordt door de Belastingdienst automatisch berekend, dus daar hoeven werkgevers niks extra voor te doen. Maar als de berekening er eenmaal ligt, kan er niet meer gestuurd worden. Dat kan wel als werkgevers in september weten aan welke knoppen ze nog kunnen draaien om voor extra LIV in aanmerking te komen.

“Met de rapportage kunnen we aan de voorkant op bepaalde dingen inzoomen en zorgen dat bepaalde werknemers toch nog in aanmerking komen voor loonvoordeel.” Het maken van de rapportage en het advies kost € 150 (ex btw) en de rapportage wordt alleen gemaakt voor werkgevers die klant zijn en daar expliciet om vragen.

Extra check op loonkostenvoordelen in maart 2024

Naast de tegemoetkoming via de LIV kijken de personeels- en salarisadviseurs mee of ook alle andere loonkostenvoordelen goed berekend zijn. In maart 2024 krijgen werkgevers de berekening en daarin staan de bedragen en de namen van de werknemers.

“Wij checken altijd of het bedrag voor de LIV klopt en kijken ook naar andere loonkostenvoordelen die in die berekeningen staan. Zoals de subsidie voor werknemers die een achterstand op de arbeidsmarkt hebben of werknemers met een arbeidshandicap die werkgevers in dienst hebben genomen of in dienst hebben gehouden nadat ze twee jaar ziek zijn geweest.”

Met name in die groep blijft ook nog regelmatig loonkostenvoordeel liggen, merkt Okko de Wilde. “Soms is er wel een doelgroepverklaring voor deze werknemers, maar staan ze niet geregistreerd bij het UWV. Dus het is altijd zinvol om ons daarin mee te laten kijken.”

Vraag de LIV-rapportage begin september 2023 aan

De LIV-rapportage kan vanaf begin september 2023 worden aangevraagd door bestaande klanten van Moore MKW. Alle klanten worden hierover per mail geïnformeerd. Het loonkostenvoordeel via de LIV is dit jaar en volgend jaar nog aan te vragen.

Vanaf volgend jaar wordt de regeling wel versoberd. Voor het jaar 2024 krijgen werkgevers alleen een tegemoetkoming voor lage inkomens als het gemiddelde uurloon van de werknemers tussen de 100 en 104% van het wettelijk minimumloon ligt. De bovengrens ligt volgend jaar lager omdat het wettelijk minimumloon is verhoogd.

Vanaf 2025 schaft het kabinet de regeling af, wat betekent dat je vanaf 1 januari 2025 geen gebruik meer kunt maken van dit loonkostenvoordeel.

LIV-rapportage aanvragen

Wil jij de LIV-rapportage aanvragen: neem dan contact op met jouw adviseur. We zorgen dat je zo snel mogelijk inzicht krijgen in mogelijke extra kansen op loonkostenvoordeel.

Neem contact op

Contact

Okko de Wilde
Okko de Wilde

Adviseur personeels- en salarisadvies

+31 (0)53 303 43 91

Deel dit artikel