Laatste kans om de jubelton aan te vullen

Eind 2022 hebben velen een klein bedrag geschonken ter veiligstelling van de jubelton (belastingvrije schenking voor de eigen woning) en dit in de schenkaangifte vermeld.

Heb jij deze schenking in 2022 (of 2021) ook gedaan? Dan kun je nu in 2023 voor de laatste keer een aanvullende schenking doen om daarmee de jubelton vol te maken.

Veranderende financieringsbehoefte: van overnames tot nieuwe financieringsuitdagingen

Heb je voor het eerst in 2021 voor een deel gebruikgemaakt van de vrijstelling, dan kun je in 2023 een vrijgestelde aanvullende schenking doen waarbij het totaal over 2021, 2022 en 2023 maximaal € 105.302 mag bedragen. Is in 2022 het voor het eerst een deel van de jubelton geschonken? Dan kun je dit in 2023 aanvullen tot in totaal maximaal Є 106.671.

Let op! De ontvanger van de schenking (of de partner van de ontvanger) moet op het moment van de schenking nog wel tussen de 18 en 40 jaar zijn. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee.

Bestedingseis

De schenking moet zijn aangewend voor de eigen woning binnen drie kalenderjaren met inbegrip van het kalenderjaar waarvoor een beroep op de verhoogde vrijstelling is gedaan. Als niet (volledig) aan de bestedingseis wordt voldaan, vindt alsnog belastingheffing plaats over het jaar waarin de vrijstelling is geclaimd.

Als in 2021 voor het eerst is geschonken voor de eigen woning, dan moet de schenking uiterlijk op 31 december 2023 zijn gebruikt voor de aanschaf of verbetering van de eigen woning, voor de aflossing van een eigenwoningschuld of de afkoop van erfpacht.

Als in 2022 voor het eerst is geschonken voor de eigen woning, dan moet de schenking uiterlijk op 31 december 2024 zijn gebruikt voor de aanschaf of verbetering van de eigen woning, voor de aflossing van een eigenwoningschuld of de afkoop van erfpacht. Ondanks dat de schenking pas uiterlijk in 2024 besteed moet zijn, moet de aanvullende schenking in 2023 wel daadwerkelijk worden overgemaakt aan de ontvanger.

Aangifte schenkbelasting

Om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling voor de eigen woning moet een aangifte schenkbelasting worden ingediend, waarbij een beroep wordt gedaan op de vrijstelling. De aangifte moet uiterlijk 1 maart 2024 bij de Belastingdienst binnen zijn.

Vragen?

Heb je vragen over het benutten van de jubelton of de aanvullende schenking nu het nog kan? Aarzel dan niet en neem direct contact met ons op voor meer informatie en persoonlijk advies.

Neem contact op

Contact

Martien Nelemans Veldhuis
mr. Martien Nelemans - Veldhuis

Belastingadviseur

+31 (0)88 2021 711

Deel dit artikel