Juridische due diligence; meer dan alleen contracten lezen

Wat wordt er onderzocht bij een juridisch boekenonderzoek? Welke inhoudelijke zaken worden er behandeld? En waarom is belangrijk om de conclusies van dit onderzoek formeel vast te leggen voor de overname. Daarover lees je in dit blog over juridische due diligence.
Adviseur MKB 3

Wat wordt er onderzocht?

Bij een overname vindt meestal een juridisch due diligence plaats. Naast een aantal formele (‘check the box’) vragen, heeft een juridisch due diligence een heel brede werking. Het kan gaan om het beoordelen van klant- en leverancierscontracten, inclusief de algemene voorwaarden, privacyregels en wetgeving, om historische overnames en om arbeidsrecht inclusief managementcontracten en/of bijvoorbeeld intellectueel eigendom. Het feit dat er een legertje advocaten wordt ingezet om dit te onderzoeken, helpt meestal niet bij het verhogen van de feestvreugde.

The basics

Ieder juridisch due diligence zal beginnen met het vaststellen of de onderneming geldig is ingeschreven. Daarnaast wordt gekeken of de aandelen geldig uitgegeven zijn, of het aandeelhoudersregister bijgewerkt is en of de algemene vergaderingen van aandeelhouders zijn geweest, inclusief de verplichtingen. Verder wordt er vastgesteld of de statuten en jaarrekeningen tijdig en juist gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel.

Verdiepingsslag

Na deze formaliteiten, blijkt er een wereld van nuance te zitten in de diepere lagen van het juridisch due diligence. Contractvoorwaarden met klanten en leveranciers moeten in kaart gebracht worden, inclusief mogelijke boetes of aansprakelijkheden. Er wordt beoordeeld of de onderneming voldoet aan de privacywetgeving (denk aan alle vastleggingen rondom de GDPR) en of er lopende rechtszaken zijn. Verder is momenteel zeer actueel of er relaties of transacties met gesanctioneerde partijen of landen zijn en of alle werknemers-, en managementcontracten juist en volledig zijn.

De conclusies van het onderzoek

De output van een juridisch due diligence rapport is vaak vrij vaststellend. Dit kan leiden tot een langdradige opsomming van wat de juristen allemaal gedaan hebben en wat ze gevonden hebben in de contracten (en wat niet). Het spreekwoord ‘de appel valt niet ver van de boom’ maakt dat juristen zelf ook haarfijn opschrijven wat ze wel en vooral wat níet hebben kunnen behandelen.

Desondanks is het aan te raden om dit proces, voor een aankoop toch te doorlopen. Want je wilt als koper niet voor de verrassing komen te staan, dat er na de overname klanten, leveranciers of mensen weglopen en dat jij als koper geen poot hebt om op te staan, omdat er niets formeel vastgelegd is.

Neem contact op

Contact

Peter Haverbeke
Peter Haverbeke RC

Corporate finance adviseur

+31 (0)88 2021 759

Deel dit artikel