Fors nadeel internationale ondernemers door verlaging vennootschapsbelasting en verhoging box 2 – update

Ben jij grootaandeelhouder van een GmbH in Duitsland en woonachtig in Nederland? In een voorafgaand artikel hebben wij jou geïnformeerd over het forse nadeel voor vennootschappen met een zetel in Duitsland en een grootaandeelhouder die woonachtig is in Nederland. Dit aanzienlijk nadeel ontstond door de verhoging van het tarief in box 2 naar 26,9%. In dit artikel willen wij je informeren over de wijzigingen in box 2 met ingang van 1 januari 2024.
Fors nadeel internationale ondernemers door verlaging vennootschapsbelasting en verhoging box 2 - update

Wijziging per 1 januari 2024

Met ingang van 1 januari 2024 worden er twee schrijven geïntroduceerd in box 2. Het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang tot € 67.000 wordt belast tegen 24,5%. Over het meerdere is een hoger tarief van 31% van toepassing.

In een recente algemene politieke beschouwing (dagtekening 21 september 2023) is door de Tweede Kamer een motie aangenomen om het top tarief te verhogen naar 33%.

 • € 0 tot € 67.000
 • € 67.000 -
 • 24,5%
 • 33%

Voor inkomsten uit aanmerkelijk belang tot € 67.000 of tot € 134.000 (in geval van fiscaal partnerschap) zal de wijziging per 1 januari 2024 leiden tot een voordeel, omdat het tarief van 26,9% wordt verlaagt naar 24,5%.

Bij dividenduitkeringen die meer dan € 67.000 respectievelijk € 134.000 bedragen zal de wijziging per 1 januari 2024 wel lijden tot een nadeel, omdat het tarief van 26,9% wordt verhoogd naar 33%.

Verhoging tarief in box 2

Indien het tarief met ingang van 1 januari 2024 daadwerkelijk wordt aangepast naar 24,5% over de eerste € 67.000 en 33% over het meerdere krijgen we de volgende situatie.

Hierbij gaan we gemakshalve uit van de situatie dat de Duitse GmbH een winst behaald van € 100.000. Om het nadelige effect van de verhoging bij een dividenduitkering die meer dan € 67.000 bedragen te laten zien zullen we tevens een situatie uitwerken waarin de Duitse GmbH een winst van € 200.000 behaald.

 • Belastingheffing in Duitsland – GmbH
 • Winst voor belasting
 • Af: Körperschaftsteuer (15%)
 • Af: Gewerbesteuer (14%)
 • Af: Solidariteitszuschlag (1%)
 • Nettowinst in Duitsland
 • € 100.000
 • € (15.000)
 • € (14.000)
 • € (1.000)
 • € 70.000
 • Belastingheffing in Nederland
 • Bruto-dividenduitkering
 • Af: belastingheffing Duitsland (15%)
 • Af: belastingheffing
 • - 67.000 x 9,5% = 6.365
 • - 73.000 x 18% = 13.140
 • € 140.000
 • € (21.000)
 • € (19.505)
 • € 99.495

De tariefswijziging heeft in deze situatie een voordelig effect op totale belastingheffing. Hierbij verwijzen wij naar een ouder artikel waarin wij hebben aangegeven dat de totale belastingdruk 48,83% bedraagt. In de nieuwe situatie bedraagt de totale belastingheffing 47,41%.

Indien de Duitse GmbH een winst van € 200.000 behaald ziet de belastingheffing er als volgt uit:

 • Belastingheffing in Duitsland – GmbH
 • Winst voor belasting
 • Af: Körperschaftsteuer (15%)
 • Af: Gewerbesteuer (14%)
 • Af: Solidariteitszuschlag (1%)
 • Nettowinst in Duitsland
 • € 200.000
 • € (30.000)
 • € (28.000)
 • € (2.000)
 • € 140.000
 • Belastingheffing in Nederland
 • Bruto-dividenduitkering
 • Af: belastingheffing Duitsland (15%)
 • Af: belastingheffing
 • - 67.000 x 9,5% = 6.365
 • - 73.000 x 18% = 13.140
 • € 140.000
 • € (21.000)
 • € (19.505)
 • € 99.495

In deze situatie bedraagt de totale belastingdruk 50,25%. De introductie van twee schrijven en de verhoging van het top tarief heeft nadelige gevolgen voor ondernemers met een vestiging in Duitsland.

Belastingnadeel opvangen?

Wil je meer informatie over het uitkeren van dividend bij internationaal zakendoen? Neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs.

Neem contact op

Contact

Mr. Drs. Harold Oude Smeijers
mr. drs. Harold Oude Smeijers

Partner belastingadvies

+31 (0)54 121 74 27

Deel dit artikel