Excessief lenen en een eigenwoningschuld bij de bv? Let op!

Moet er nog een hypotheek gevestigd worden vanwege excessief lenen? Doe dit dan snel! De peildatum is 31 december a.s. en veel notarissen lopen al vol. Als er daarnaast ook nog toestemming van de bank nodig is, ben je zo weken verder.

Waarom en hoe bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van jouw woning?

Hoe zit het ook alweer met excessief lenen en de eigenwoningschuld?

Op 31 december 2023 is het eerste peildatummoment voor excessief lenen. Is de schuld van de dga (of diens bloed- en aanverwanten in de rechte lijn of partner) op dat moment hoger dan € 700.000, dan leidt alles boven dat bedrag tot een fictief regulier voordeel in box 2. Hierover is 26,9% belasting verschuldigd.

Bij het bepalen van de hoogte van de schuld aan de bv in het kader van excessief lenen, tellen schulden waarop een hypotheek is gevestigd niet mee.

Op 31 december 2022 bestaande eigenwoningschulden bij de bv (die voor box 1 als eigenwoningschuld gelden) zijn uitgezonderd van de hypotheekeis. Maar voor alle nieuwe eigenwoningschulden bij de bv geldt dus dat er een recht van hypotheek gevestigd moet worden!

Ook wanneer de eigenwoningschuld ná die datum naar de bv is overgesloten of de woning van box 3 naar box 1 is verhuisd, is dit noodzakelijk.

Heeft de bank ook een recht van hypotheek op de woning?

Voor het vestigen van een tweede hypotheek is toestemming nodig van de bank die de eerste hypotheek heeft. Hier gaan vaak wel wat weken overheen, waardoor snelle actie geboden is.

Vragen?

Heb je vragen over excessief lenen of heb je een eigenwoningschuld bij de bv? Neem dan contact op met jouw adviseur en bespreek de mogelijkheden in jouw situatie.

Neem contact op

Contact

Martien Nelemans Veldhuis
mr. Martien Nelemans - Veldhuis

Belastingadviseur

+31 (0)88 2021 711

Deel dit artikel