Een gesprek met je accountant over de SWOT-analyse

Veel ondernemers denken: met de accountant bespreek ik mijn cijfers! Dat klopt natuurlijk. Maar je mag meer verwachten van je vertrouwenspersoon. Tijdens mijn periodieke gesprekken met ondernemers zet ik ‘strategie’ regelmatig op de agenda. In deze gesprekken is de SWOT-analyse een uitstekend model dat goed van pas komt. Maar wat heb je er nu aan? In een vijfstappenplan neem ik je mee in de inhoud en het gebruik van de SWOT-analyse.
Een gesprek met je accountant over de swot-analyse

Basis van de SWOT-analyse

Je kent de SWOT-analyse waarschijnlijk wel. Dit van oorsprong Amerikaanse model werd halverwege de vorige eeuw al in het bedrijfsleven gebruikt voor strategische plannen voor de lange termijn.

Allereerst breng je de sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen van jouw onderneming in kaart. Daarbij kijk je zowel vanuit intern als extern perspectief.

1. Sterke en zwakke punten (Strengths & Weaknesses)
De sterke en zwakke punten zijn de interne kenmerken van de organisatie of het product. Wat gaat of is er goed en wat kun je verbeteren? Kijk onder andere naar je product of dienst, naar je personeel, je klanten en je financiën.

2. Kansen en bedreigingen (Opportunities & Threats)
De kansen en bedreigingen zijn de externe ontwikkelingen, gebeurtenissen en invloeden waaraan de organisatie of het product onderhevig is. Denk hierbij aan ontwikkelingen in de markt, bij je klanten of de concurrentie en aan nieuwe wet- en regelgeving.

Als dit is vastgesteld, staat de basis van de SWOT-analyse. Dan begint het pas echt. Want op basis van deze uitkomsten kun je concrete acties uitwerken die van belang zijn voor de koers (strategie) van je onderneming.

Kwesties bepalen van de confrontatiematrix

Het opzetten van een confrontatiematrix en het bepalen van de issues is een onderdeel dat iets meer tijd vergt. Maar het is ontzettend waardevol voor de toekomst van je bedrijf.

3. Confrontatiematrix
In de confrontatiematrix zet je de interne sterktes en zwaktes tegenover de externe kansen en bedreigingen. Hierbij is het gebruikelijk dat in de horizontale rijen de sterktes en zwaktes staan en in de verticale kolommen de kansen en bedreigingen.

4. Kwesties (Issues)
De kwesties zijn de combinaties tussen de interne en externe factoren. Alleen de belangrijkste kwesties worden in ogenschouw genomen.

Een gesprek met je accountant over de SWOT-analyse

Basis voor de ondernemingsstrategie

De volgende stap is het omzetten van de bevindingen naar strategische vragen die de basis zijn voor de strategie van je onderneming. Het kan ook gebruikt worden om beslissingen te nemen en voor teambuilding. Het is mijn ervaring dat het betrekken van medewerkers bij dit proces, de binding van je personeel vergroot en de uitkomst ook vele malen waardevoller is.

5. Strategieën
De laatste stap in het proces is de omzetting van de belangrijkste kwesties naar strategische vragen. De antwoorden op deze vragen vormen de basis waarop de te volgen strategie bepaald wordt.

Zeker in de huidige tijd met veel complexe vraagstukken, zoals inflatie, disruptie en snel veranderde markten, is het noodzakelijk om regelmatig naar de strategie van je onderneming te kijken. Met het toepassen van dit stappenplan kun je eenvoudig en snel resultaat boeken.

Neem contact op

Contact

Rob van der Aa AA RB
Rob van der Aa AA RB

Partner accountancy

+31 (0)54 121 74 05

Deel dit artikel