De eindejaarsuitkering onbelast uitkeren met behulp van de werkkostenregeling

Naast het sinterklaasfeest en een kerstborrel of kerstpakket, bieden veel werkgevers hun werknemers een bonus of eindejaarsuitkering aan. Ben jij van plan om jouw werknemer een bonus of eindejaarsuitkering te geven? De werkkostenregeling biedt mogelijkheden om onbelaste vergoedingen te geven. Hieronder lees je de mogelijkheden. De hoofdregel is: de bonus is loon van jouw werknemer. De bonus wordt dus bij het loon van de werknemer opgeteld.
De eindejaarsuitkering onbelast uitkeren met behulp van de werkkostenregeling

Mogelijkheid 1: Uitruilen binnen een cafetariaregeling

De eerste mogelijkheid betreft het uitruilen van de bonus met een onbelaste kilometervergoeding. Een dergelijke uitruil vindt plaats onder de zogenoemde cafetariaregeling. Indien en voor zover een werknemer zakelijke reiskosten niet of niet volledig vergoed krijgt, kan het niet vergoede deel worden uitgeruild met een bonus.

Let op! Veel werkgevers hebben na Corona een structureel thuiswerkbeleid ingevoerd. Hierdoor hebben veel werknemers mogelijk minder reisdagen gehad dan in normale jaren het geval was. Dit vermindert de mogelijkheid voor aanvullende onbelaste vergoedingen.

Voorbeeld

Jouw werknemer ontvangt voor de eerste 10 kilometer (enkele reis) van het woon-werkverkeer geen reiskostenvergoeding. Per dag kan € 0,19 x 20 kilometer = € 3,80 worden uitgeruild tegen een bonus. Wordt er 200 dagen gereisd? Dan kan 200 x € 3,80 = € 760 worden uitgeruild. Feitelijk wordt alsnog de reiskostenvergoeding aan de werknemer vergoed, echter in de vorm van een bonus.

Let op! Het uitruilen van belast loon tegen een kostenvergoeding kan wel tot consequenties leiden voor uitkeringsrechten/toeslagen enzovoorts.

Mogelijkheid 2: Werkkostenregeling

De tweede mogelijkheid betreft het (gedeeltelijk) onderbrengen van de bonus in de werkkostenregeling. Zonder dat wordt gekeken naar de gebruikelijkheid van een vergoeding/verstrekking kan aan een werknemer per jaar namelijk maximaal € 2.400 worden vergoed. Als we er van uit gaan dat deze grens niet wordt overschreden door een werknemer, kan de bonus via de vrije ruimte onbelast worden vergoed.

Wordt er meer dan € 2.400 per jaar verstrekt aan een individuele werknemer? Dan kan de Belastingdienst het standpunt innemen dat dit niet gebruikelijk is via de werkkostenregeling. De Belastingdienst moet haar standpunt wel onderbouwen.

Let op! Bij de € 2.400-grens gaat het om alle vergoedingen die voor een individuele werknemer in dat jaar zijn ondergebracht in de vrije ruimte (bijvoorbeeld kerstpakket).

Mogelijkheid 3: Pensioen

Indien en voor zover de pensioenregeling dit toelaat, kan ervoor gekozen worden om een deel van de bonus uit te ruilen voor een hogere pensioenbijdrage. In de toekomst wordt hierdoor meer pensioen ontvangen, tegen een lager tarief dan waar de bonus op dit moment zou worden belast.

Sinterklaasfeest, kerstborrel en kerstfeest

Ben jij aan het bedenken waarmee je jouw medewerkers in de decembermaand wilt belonen? Lees dan ook de artikelen over het sinterklaasfeest en de kosten van de kerstborrel en het kerstfeest.

Meer informatie?

Bij Moore MKW kunnen wij jou helpen met het fiscaal optimaliseren van de decembermaand. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te verkennen.

Neem contact op

Contact

Mr. Gerard Gelling
mr. Gerard Gelling

Loonheffingsspecialist

+31 (0)591 657 857

Michiel Geurds
Michiel Geurds

Belastingadviseur

+31 (0)31 437 48 56

Deel dit artikel