Internationale transacties: bewijs btw nultarief aangescherpt per 1 april 2024

De staatssecretaris van Financiën heeft op 22 december 2023, nummer 2023-22510, een geactualiseerd besluit gepubliceerd over toepassing van het btw nultarief. Dit besluit is relevant voor internationaal opererende bedrijven.

Bewijs btw nultarief bij internationale transacties aangescherpt per 1 april 2024

Ondernemers die in internationaal verband prestaties verrichten, passen daar vaak het 0% btw-tarief op toe. Het 0% tarief is een bijzonder tarief dat ervoor zorgt dat de ondernemer over zijn omzet geen btw verschuldigd is, maar wel recht houdt op aftrek van btw op kosten en investeringen. Op deze wijze gaan goederen en diensten “btw vrij” de grens over en belemmert de btw de internationale handel niet.

Een ondernemer die het 0% tarief toepast, moet kunnen aantonen dat dit terecht is. Er rust dus een zware bewijslast op de ondernemer. Kan de ondernemer toepassing van het 0% tarief niet of onvoldoende onderbouwen, dan worden de prestaties geacht in Nederland belast te zijn is de ondernemer Nederlandse btw verschuldigd.

Bij de handel tussen de EU lidstaten kennen we sinds 1993 geen douanecontroles meer. Echter, de ondernemer die binnen de EU grensoverschrijdende leveringen van goederen verricht moet wel kunnen aantonen dat de goederen daadwerkelijk Nederland hebben verlaten. Deze bewijslast wordt extra zwaar als de afnemer de goederen bij jou als leverancier afhaalt, zogenaamde ex-works leveringen. In Nederland hebben we daar een oplossing voor door de afnemer een afhaalverklaring te laten opstellen. Met deze verklaring kan een ondernemer zijn nultarief onderbouwen en aantonen zorgvuldig te hebben gehandeld. Deze afhaalverklaring kon voor vaste afnemers worden opgesteld, ook als deze door een derde vervoerder de goederen liet afhalen. Dit gaat nu wijzigen en wordt op grond van internationale afspraken aangescherpt.

Wat wijzigt er voor jou?

Als goederen worden afgehaald door een buiten Nederland maar in de EU gevestigde afnemer kan alleen een afhaalverklaring nog als bewijs worden geaccepteerd als het een vaste afnemer betreft die zelf de goederen afhaalt dan wel door een werknemer laat afhalen. Een door de vaste afnemer ingeschakelde derde vervoerder valt dus niet meer binnen de goedkeuring. Zorg ervoor dat de afhaalverklaring op het moment leveren in jouw administratie aanwezig is. Alleen onder bijzondere omstandigheden en ter beoordeling van de inspecteur mag achteraf een verklaring worden opgesteld.

Voornoemde zorgvuldigheid wordt ook verlangd van niet in Nederland gevestigde ondernemers. Dus heeft bijvoorbeeld een Duitse ondernemer uitsluitend een btw nummer in Nederland en worden goederen bij zijn in Nederland gelegen magazijn afgehaald, dan moet aan dezelfde eisen ter onderbouwing van het 0% tarief worden voldaan.

Meer informatie?

Voorgaande aanscherping voor afhaaltransacties geldt vanaf 1 april 2024.
Mocht je meer informatie wensen over afhaaltransacties of het toepassen van het 0% tarief op jouw internationale transacties, neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Contact

Teunis van den Berg 1
drs. Teunis van den Berg

Partner belastingadvies

+31 (0)88 2021 423

Deel dit artikel