Alleenstaande ouder: werken in Duitsland

Ben jij een (alleenstaande) ouder? Dan heb je mogelijk recht op kinderbijslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag en inkomensafhankelijke combinatiekorting. De hoogte van de toeslag die je ontvangt, is afhankelijk van een aantal factoren. Waaronder het land waarin je werkzaam bent. In dit artikel willen wij je hierover graag informeren.
Alleenstaande_ouder_werken_in_Duitsland

Werkzaam in Nederland

Iedere ouder die sociaal verzekerd is in Nederland ontvangt kinderbijslag. De hoogte van de kinderbijslag is afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Het kindgebonden budget is een maandelijkse aanvulling op de kinderbijslag. De hoogte van het kindgebonden budget is afhankelijk van het inkomen, het aantal kinderen, de leeftijd van de kinderen, het vermogen en of er sprake is van een alleenstaande ouder. Een alleenstaande ouder heeft recht op een extra verhoging van het kindgebonden budget. Deze verhoging bedraagt € 3.848 per jaar (2023).

Werkzaam in Nederland – Voorbeeld

Stel Sonja is alleenstaande ouder. Haar kind is 6 jaar en het bruto-jaarinkomen bedraagt € 15.000.

Indien Sonja in Nederland werkzaam is heeft ze recht op de kinderbijslag en het kindgebonden budget.

De bedragen in onderstaande tabel zijn gebaseerd op de bedragen zoals deze in 2023 van toepassing zijn.

  • Kinderbijslag
  • Kindgebonden budget
  • Totaal (per jaar)
  • € 317,77 per kwartaal
  • € 458 per maand
  • € 1.271,08
  • € 5.496
  • € 6.767

Werkzaam in Duitsland

Een ouder die in Duitsland werkt is vaak niet sociaal verzekerd in Nederland, maar in Duitsland. Dit betekent dat deze ouder geen recht heeft op de kinderbijslag en kindgebonden budget, maar op de het zogeheten ‘’Kindergeld’’. Het Kindergeld bedraagt € 250 per maand per kind.

Indien Sonja, uit bovenstaand voorbeeld, in plaats van in Nederland is Duitsland sociaal verzekerd is ontvangt ze € 3.000 Kindergeld per jaar. Dit bedrag is aanzienlijk lager dan het de kinderbijslag en het kindgebonden budget uit Nederland.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting en het Kinderfreibetrag

Naast dat een ouder mogelijk recht heeft op toeslagen zijn er in Nederland én Duitsland fiscale faciliteiten in de aangifte inkomstenbelasting waarop een ouder eventueel aanspraak kan maken (indien aan de voorwaarden is voldaan). In Nederland kennen wij de inkomensafhankelijke combinatiekorting voor ouders met kinderen jonger dan 12 jaar. Een ouder kan in de Duitse aangifte inkomstenbelasting aanspraak maken op een Kinderfreibetrag. Dit is een belastingvrijstelling die in mindering wordt gebracht op het belastbare inkomen.

Naar aanleiding van bovenstaande merken wij op dat het van belang is om bij het werken in Duitsland de financiële gevolgen in beeld te brengen. Het ‘nadeel’ kan worden voorkomen door ervoor te zorgen dat de ouder in Nederland sociaal verzekerd blijft. Een manier om dit te doen is door gebruik te maken van een salary split.

Meer weten?

Heb je vragen over waar jij sociaal verzekerd bent? Wat de financiële gevolgen voor jou zijn? Of over de mogelijkheden die een salary split biedt? Neem dan gerust contact op met onze German Desk. Wij helpen je graag verder.

Neem contact op

Contact

Marel ter Beek
mr. Marel ter Beek

Belastingadviseur

+31 (0)54 121 74 38

Deel dit artikel