Werken in Duitsland; recht op Kindergeld?

Werk jij in Duitsland? Of ben je van plan om in Duitsland te gaan werken? Dan heb je recht op Duits Kindergeld. In dit artikel gaan we verder in op het Duitse Kindergeld.

Werken in Duitsland; recht op Kindergeld - KroeseWevers German Desk

Kindergeld

Wanneer jij in Duitsland werkzaam bent en je kinderen hebt, hebt je recht op Duits Kindergeld van de Familienkasse. Het recht op Kindergeld hangt in principe samen met de verzekeringsplicht. Echter onder omstandigheden kun je ook Kindergeld krijgen als je in Nederland verzekerd bent, maar in Duitsland volledig belastingplichtig bent over jouw inkomen.

Hoogte kindergeld per maand

Het Duitse Kindergeld wordt betaald totdat het kind 18 jaar oud is. Wanneer het kind studeert, kan het Kindergeld verlengd worden tot hij/zij 25 jaar oud is. De hoogte van het Duitse Kindergeld bedraagt per 1 januari 2023 maandelijks € 250 per kind. Tot 1 januari 2023 varieerden de bedragen per kind. Zo ontving een belastingplichtige voor het eerste en tweede kind maandelijks € 204 per kind, voor het derde kind een maandelijks bedrag van € 210 en voor het vierde en volgende kind een bedrag van €235.

Nederlandse toeslagen

Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie betaalt Duitsland het volledige Kindergeld of slechts een aanvulling op de Nederlandse toeslagen. Per saldo heb je echter altijd recht op de hoogte van het Duitse Kindergeld. jouw persoonlijke situatie bepaalt slechts welke instantie/welk land uitkeert.

  • Ben je alleenstaande ouder? Dan heb je geen recht op Nederlandse kinderbijslag en het Kindgebonden budget. Duitsland keert in deze situatie het volledige Kindergeld uit.
  • Werkt jouw partner niet? Ook dan heb je geen recht op Nederlandse kinderbijslag en het Kindgebonden budget. Duitsland keert het volledige Kindergeld uit.
  • Werkt jouw partner in Nederland? Dan bestaat in eerste instantie recht op het Nederlandse kinderbijslag en Kindgebonden budget. De Familienkasse vult deze toeslagen aan tot de hoogte van het Duitse Kindergeld.

Voorbeeld

Je bent gehuwd en werkt in Duitsland. jouw partner werkt in Nederland. Samen heb je een kind van twee jaar oud. Jouw inkomen bedraagt in 2019 € 50.000 en dat van jouw partner ook € 50.000.

Gezien jouw partner in Nederland werkzaam is, heb jij in eerste instantie recht op Nederlandse kinderbijslag en eventueel Kindgebonden budget afhankelijk van het inkomen. De kinderbijslag bedraagt per kwartaal € 261,70 oftewel ongeveer € 87,23 per maand. Doordat jouw gezamenlijk inkomen te hoog is, heb je geen recht op Kindgebonden budget.

De Sociale Verzekeringsbank

De Sociale Verzekeringsbank keert de kinderbijslag uit. Bij de Familienkasse kan vervolgens een aanvraag worden gedaan voor een aanvulling tot aan het Duitse Kindergeld. Het volledige Duitse Kindergeld bedraagt € 250 per maand. Jij ontvangt reeds € 87,23 van de Sociale Verzekeringsbank. Je hebt nog recht op een maandelijkse aanvulling vanuit Duitsland van € 162,77.

Kinderopvangtoeslag

Bij het bepalen van de hoogte van de aanvulling van het Duitse Kindergeld is nog niet gesproken over de kinderopvangtoeslag. Dat klopt! De kinderopvangtoeslag blijft hier namelijk buiten.

Zolang aan de volgende voorwaarden wordt voldaan, bestaat recht op de Nederlandse kinderopvangtoeslag:

  • Jij en jouw partner werken allebei;
  • Jouw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvanginstelling en jij betaalt de kosten;
  • Jij en jouw partner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
  • Je onderhoudt het kind in belangrijke mate (of ontvangt kinderbijslag);
  • Jouw kind staat op jouw woonadres ingeschreven;
  • Jouw kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.

Hoogte van de toeslag

In welk land jij en jouw partner werken heeft geen invloed op de kinderopvangtoeslag. Voor het bepalen van de hoogte van de toeslag houdt Nederland echter wel rekening met gezinsbijslagen die je in Nederland en daarbuiten krijgen. Denk hierbij aan kinderbijslag, kindgebonden budget, maar ook de Duitse Kindergeld. Je krijgt in totaal per kind nooit meer dan het hoogste bedrag aan gezinsbijslagen waarop je recht hebt volgens de regels van Nederland of het land waarin je woont.

Meer weten?

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van het Duitse Kindergeld? Of heb jij vragen over de inhoud van dit artikel? Neem dan contact op met één van de belastingadviseurs van de German Desk. Zij helpen jou graag verder!

Neem contact op

Mr. Farial Karimi-Walibabak RB
Farial Karimi-Walibabak RB

Belastingadviseur

+31 (0)54 121 74 20

Deel dit artikel