Prinsjesdag 2023: de belangrijkste veranderingen rondom verduurzaming en klimaat

Prinsjesdag 2023: de belangrijkste veranderingen rondom verduurzaming en klimaat

Prinsjesdag

Het demissionaire kabinet zet in op verdere vergroening van het belastingstelsel. Wij zetten alles hier voor jou uiteen.

Energie-investeringsaftrek (EIA) verlaagd

Investeer je als ondernemer in energievriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan is het mogelijk om een bepaald percentage over het investeringsbedrag direct af te trekken van de winst via de energie-investeringsaftrek (EIA). Doordat de winst daarmee lager uitvalt, bespaart de ondernemer belasting. Voor het jaar 2023 is het percentage 45,5. Dit percentage wordt met ingang van 2024 naar 40 verlaagd.

Tip! Overweeg je een investering in energievriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan is het wellicht interessant om dit nog in 2023 te doen.

Aanpassing tarieven en schijven energiebelasting

Er wordt een aantal maatregelen genomen met betrekking tot de energiebelasting. Deze belasting wordt geheven over de levering of het verbruik van elektriciteit en aardgas.

Allereerst wordt met ingang van 2024 een nieuwe eerste schijf ingevoerd in de energiebelasting voor zowel aardgas als elektriciteit. De huidige eerste schijf wordt opgesplitst in twee kortere schijven. Dit resulteert in een verlaging van deze belasting tot een bepaald gasverbruik. Daarboven zijn huishoudens een hoger tarief verschuldigd.

Ook komt er een apart tarief voor waterstof. Bovendien is men van plan maatregelen te treffen om de degressiviteit bij aardgas aan te passen. Ook staat een verlaging van de tarieven elektriciteit in de hogere verbruiksschijven op de planning.

In bepaalde gevallen kan om terugbetaling van energiebelasting worden verzocht. Deze mogelijkheid wordt aangepast.

Lijst duurzame warmtebronnen uitgebreid

In de energiebelasting wordt aardgas dat wordt gebruikt bij de ondersteuning van warmteopwekking uit duurzame bronnen voordeliger behandeld. De lijst van duurzame bronnen wordt met deze wijziging uitgebreid met nieuwe duurzame technieken.

Veranderingen voor de glastuinbouw

Het verlaagde tarief in de energiebelasting voor de glastuinbouw wordt met ingang van 2025 geleidelijk afgebouwd. De bedoeling is dat het verlaagde tarief per 2030 volledig is afgeschaft. Tevens wordt met ingang van 1 januari 2025 een CO2-heffing voor de glastuinbouw geïntroduceerd.

Beperking van de vrijstellingen in de energiebelasting

De vrijstellingen in de energiebelasting worden per 1 januari 2025 op een aantal punten aangepast:

  • De input-vrijstelling voor elektriciteitsproductie wordt beperkt tot het gebruik van aardgas voor elektriciteitsproductie die aan het net wordt geleverd. Deze maatregel is gericht op installaties voor warmtekrachtkoppeling (wkk’s);
  • De energiebelastingvrijstellingen voor metallurgische en mineralogische processen komen te vervallen.

Afschaffen vrijstelling duaal gebruik binnen kolenbelasting

Binnen de kolenbelasting bestaat een vrijstelling voor het gebruik van kolen als verwarmingsbrandstof, maar ook voor andere doeleinden, zoals motorbrandstof (duaal gebruik). Vanaf 1 januari 2028 wordt deze vrijstelling afgeschaft.

Verhoging CO2-heffing

Om bedrijven te stimuleren minder CO2 uit te stoten bij hun productieproces, is sinds 1 januari 2021 een nationale heffing op CO2-uitstoot in de industrie ingevoerd. Het tarief van deze CO2-heffing wordt per 1 januari 2025 verhoogd.

Disclaimer
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Meer veranderingen naar aanleiding van Prinsjesdag 2023

Bekijk hieronder de belangrijkste veranderingen per thema of download hier onze Special Miljoenennota 2024.

Special Miljoenennota 2024

Meer weten?

Heb jij vragen of wil je meer informatie naar aanleiding van de fiscale veranderingen die Prinsjesdag 2023 met zich meebrengt? Neem dan contact op met onze belastingadviseurs.

Neem contact op

Contact

Drs. Edwin de Witte RB
drs. Edwin de Witte

Partner belastingadvies

+31 (0)57 274 58 13