Wat kan een adviseur arbeidsrecht betekenen voor werkgevers?

Wat kan een adviseur arbeidsrecht betekenen voor werkgevers? Berbel Jaspers, adviseur arbeidsrecht geeft in dit artikel antwoord op deze vraag door toe te lichten wat zij binnen Moore MKW doet en met welke vraagstukken werkgevers vaak bij haar aankloppen.
KroeseWevers Arbeidsrecht

Werkzaamheden

Berbel: “Binnen de Werkgeversdesk van Moore MKW houd ik mij bezig met vraagstukken van werkgevers op het gebied van arbeidsrecht. Het arbeidsrecht is de tak van het recht die de verhouding tussen een werkgever en een werknemer regelt. Iedere ondernemer die personeel in dienst heeft krijgt te maken met wetten en regels en heeft kennis van het arbeidsrecht nodig.

De werkzaamheden die ik verricht binnen de Werkgeversdesk lopen erg uiteen. Een werkgever kan bij de Werkgeversdesk bijvoorbeeld terecht met arbeidsrechtvragen over:

  • Cao-bepalingen;
  • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten;
  • Geheimhoudings-, concurrentie- of relatiebedingen;
  • Ontslagprocedures;
  • Bedrijfsreglementen en overeenkomsten voor het gebruik van auto’s, telefoons en laptops;
  • Zieke werknemers en de daar bijbehorende arbeidsrechtelijke verplichtingen.”

Advies op maat

Berbel: ‘’Wat ik zo leuk vind aan mijn werk is de diversiteit aan vraagstukken en het meedenken met ondernemers. Als ik met ondernemers aan tafel zit om te praten over bijvoorbeeld een nieuw bedrijfsreglement vind ik het belangrijk om verder te kijken dan de standaardbepalingen die je vaak in een bedrijfsreglement terugvindt. Welke zaken spelen in de organisatie? Welke producten of ideeën moeten beschermd worden? Aan welke protocollen moet een bedrijf zich houden?

Ondernemers hebben zelf alle informatie, je moet alleen de juiste vragen stellen om alle informatie te verzamelen die je nodig hebt om advies te kunnen geven waar de ondernemer wat aan heeft. Daar ligt mijn passie: praktisch en pragmatisch meedenken, ondernemers ontzorgen, snel schakelen en zoeken naar mogelijkheden binnen de kaders van de wet- en regelgeving.’’

Advies bij een zieke werknemer of arbeidsongeschiktheid

Berbel: “Ik kan voor werkgevers veel waarde toevoegen als ze te maken krijgen met een zieke of arbeidsongeschikte werknemer. In de meeste gevallen gaat het om kortdurend ziekteverzuim, maar het kan ook voorkomen dat er sprake is van langdurig ziekteverzuim. In dat geval is het belangrijk dat een werkgever actie onderneemt om de werknemer zo snel mogelijk te laten re-integreren in zijn eigen werk of eventueel in andere passende arbeid.

De werkgever wordt hierin vaak bijgestaan door een Arbodienst. Maar wat gebeurt er als de werknemer in het kader van zijn re-integratieplan zijn afspraken niet nakomt? Welke consequenties kun je daar als werkgever aan verbinden?

Een werkgever krijgt tijdens langdurige ziekteverzuimtrajecten vaak het gevoel dat hij geen invloed kan uitoefenen op de duur van dat traject of op de wijze waarop de opvolging van de re-integratie verloopt. Niets is echter minder waar. Ook hierbij kan ik de werkgever adviseren over zijn verplichtingen en mogelijkheden.”

Passende oplossingen voor werkgevers

‘’Soms, wanneer men denkt dat niets meer mogelijk is, vinden we toch een passende oplossing. Werkgevers bellen vaak om te checken of de door hen bedachte oplossing voor een bepaalde situatie mogelijk juridische of financiële consequenties heeft.

Als dan blijkt dat dit het geval is, bekijken we het doel: wat is nu eigenlijk het probleem dat de werkgever wil oplossen? Welk doel wil de werkgever daarmee bereiken? Kan dat misschien ook op een andere manier?

In zo’n situatie is het extra belangrijk om buiten de kaders van je eigen vakgebied te denken en ook oog te hebben voor andere specialismen die affiniteit hebben met het vraagstuk. Dan is het handig dat ik snel kan schakelen met mijn collega`s binnen de diverse vakgebieden van de Werkgeversdesk.”

Neem contact op

Contact

Mr. Berbel Jaspers
Berbel Jaspers

Adviseur arbeidsrecht

+31 (0)53 303 43 29

Deel dit artikel