Dé 5 tips voor succesvolle subsidieaanvragen!

Wil jij subsidie aanvragen, maar heb je geen idee wat de mogelijkheden zijn en waar je precies moet beginnen? Met de vele subsidieregelingen die er tegenwoordig zijn, is het heel goed te begrijpen dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom zet onze subsidieadviseur Odmar vijf handige tips op een rij waardoor ook jojouw subsidieaanvraag een succes kan worden!
5 tips voor succesvolle subsidieaanvragen

1. Betrek in een vroeg stadium een subsidieadviseur bij jojouw plannen

Wanneer je ons, de subsidieadviseurs van Moore MKW, in een vroeg stadium betrekt kunnen wij het maximale voor jouw bedrijf eruit halen. Wacht niet totdat je jouw plannen tot in detail hebt uitgewerkt, maar betrek een adviseur op het moment dat jouw plannen enigszins handen en voeten krijgen.

Wij kunnen dan direct met je meedenken, samen de plannen concretiseren en de subsidiemogelijkheden in een overzichtelijke subsidiescan uiteenzetten.

Je kunt met ons over jouw plannen sparren en profiteert direct van onze professionele begeleiding in dit proces. Bovendien kennen vele subsidieregelingen strakke deadlines, waardoor het van belang is om op tijd in actie te komen.

In de praktijk merken we nog vaak dat bedrijven subsidie mislopen doordat ze in een te laat stadium naar subsidiemogelijkheden kijken.

2. Ga nog geen verplichtingen aan met derden

Veel subsidieverstrekkers eisen dat er nog geen verplichtingen mogen zijn aangegaan met derden op het moment dat je de subsidieaanvraag indient. Ook zijn de kosten die je maakt voor je de subsidieaanvraag doet doorgaans niet subsidiabel.

Ga dus nog geen verplichtingen aan met eventuele projectpartners, leveranciers en/of opdrachtgevers en vermijd (hoge) kosten.

3. Voor bepaalde projecten kunnen verschillende regelingen gestapeld worden

Voor bepaalde projecten kunnen verschillende regelingen gestapeld worden. Het gaat dan meestal om een combinatie van een fiscale regeling waarbij je belastingvoordeel kunt krijgen en een subsidie waarbij een percentage van de kosten wordt vergoed.

Wij, de subsidieadviseurs van Moore MKW, weten precies waar de mogelijkheden liggen om maximaal te kunnen profiteren van de verschillende regelingen.

4. Maak duidelijke afspraken met eventuele samenwerkingspartners

Voorkom problemen in de toekomst en maak duidelijke afspraken met jouw samenwerkingspartners, bijvoorbeeld over het intellectuele eigendom van de vergaarde kennis of het ontwikkelde product. In sommige gevallen is het verstandig, of zelfs vereist, om een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met jouw partners.

Hiervoor wordt vaak een format aangeboden door de subsidieverstrekker. Wij kunnen uiteraard helpen bij het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst.

5. Richt je administratie vanaf dag één goed in!

Per subsidieregeling gelden er andere voorwaarden. Het is erg belangrijk om je hier goed in te verdiepen. Het is belangrijk om alle documentatie, uren en betalingen die je maakt op een juiste manier vast te leggen. Wanneer er naar wordt gevraagd heb je de juiste bewijsstukken en voorkom je problemen bij een eventuele controle of subsidievaststelling.

Tevens is het erg belangrijk dat je gedurende de looptijd van het project de voortgang monitort. Het kan natuurlijk voorkomen dat bepaalde voorgenomen activiteiten of een kostenbegroting in de loop van het project veranderen. In sommige gevallen moet de subsidieverstrekker tijdig ingelicht worden.

Neem contact op met onze subsidieadviseurs voor succesvolle subsidieaanvragen

Ben jij na de bovengenoemde tips enthousiast geworden en wil je ook graag succesvol subsidie aanvragen? Neem dan vrijblijvend contact op met de subsidieadviseurs van Moore MKW. Zij kijken graag samen met je welke subsidiemogelijkheden er eventueel voor jou zijn.

Neem contact op

Contact

No results

Deel dit artikel