Waar moet je op letten bij fiscale emigratie?

In ons dagelijks contact met onze internationale en internationaal georiënteerde klanten, krijgen we de meest uiteenlopende vragen. Daar zitten altijd vragen tussen die voor veel meer ondernemingen, ondernemers en buitenlanders interessant zijn. Daarom delen we de komende tijd FAIQ’s = Frequently Asked International Questions. Vandaag FAIQ 3: Waar moet je op letten bij fiscale emigratie?
Fiscale emigratie

Illustratieve uitspraak van de rechtbank

Waar moet je op letten bij fiscale emigratie? Deze vraag wordt regelmatig aan ons internationale team van Moore MKW gesteld. Vooral ook na een vakantieperiode waarna meer mensen overwegen een nieuw bestaan op te bouwen in bijvoorbeeld een warmer klimaat.

Natuurlijk kun je emigreren naar het buitenland, maar waar je zoal op moet letten schetst een interessante uitspraak die onlangs gepubliceerd is. Het gaat om een uitspraak van rechtbank Zeeland-West-Brabant van 7 september 2022 inzake nr. BRE 21/1181. Deze uitspraak is illustratief omdat hieruit heel goed blijkt welke feiten meewegen in het juridische oordeel of iemand wel of niet fiscaal is geëmigreerd.

Welke feiten wegen mee?

De belastingplichtige in deze casus werkte in Turkije en ontving daar een salaris. Volgens hem diende zijn salaris in Turkije belast te worden omdat, zo was de stelling, daar zijn feitelijke woonplaats was. Deze stelling bleek echter wel erg lichtzinnig te zijn ingenomen. De inspecteur en de rechtbank waren het er ook niet mee eens, vanwege de volgende feiten:

 1. De man had zich samen met zijn vrouw uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen
 2. In Turkije woonde hij in een huurappartement;
 3. De man had de Nederlandse nationaliteit;
 4. Zijn vrouw (opnieuw) en zijn kinderen en ouders woonden in Nederland;
 5. In Nederland had hij een woning duurzaam als tehuis ter beschikking;
 6. In Nederland stonden hem meerdere auto’s ter beschikking;
 7. Hij bezat een recreatiewoning op een Nederlands Waddeneiland;
 8. Hij beschikte over vier Nederlandse bankrekeningen;
 9. Zijn pensioen ontving hij op een Nederlandse bankrekening;
 10. In Nederland had hij een boot, die was verzekerd bij een Nederlandse verzekeraar;
 11. Hij had in Nederland een mobiel telefoonabonnement; en
 12. Hij verbleef 116 dagen in het jaar in Nederland.

Duurzame band van persoonlijke aard met Nederland

Op basis hiervan werd geoordeeld dat de man een duurzame band van persoonlijke aard met Nederland had en daarom in Nederland woonde, in de zin van artikel 4 AWR. Het middelpunt van zijn levensbelangen lag in Nederland, omdat de gezins- en familiebetrekkingen – die zwaar meewogen – duidelijk naar Nederland wezen.

De economische betrekkingen (hij had in beide landen inkomen) wezen in gelijke mate naar Nederland en Turkije. De rechtbank vond terecht dat de economische betrekkingen met Turkije van onvoldoende gewicht waren voor een andere conclusie over het middelpunt van de levensbelangen.

Verbreek de banden met Nederland

Antwoord op de vraag of je kunt emigreren naar het buitenland is hiermee; jazeker. Maar voor een fiscale emigratie is het belangrijk om zoveel als mogelijk de banden met Nederland te verbreken. Dus, verkoop het Nederlandse huis en de recreatiewoning, zeg de Nederlandse bankrekeningen en abonnementen op en neem de boot en auto’s mee en verzeker deze aldaar.

Pikant detail van deze casus: de inspecteur kwam de man op het spoor door een anonieme tipgeversbrief.

Neem contact op

Contact

Erwin Morrien
mr. Erwin Morriën

Belastingadviseur

+31 (0)88 2021 734

Deel dit artikel