Investering in Oostenrijk: in welke box wordt mijn inkomen belast?

Sta je op het punt te investeren in een vakantiewoning in Oostenrijk en wil je deze woning ook verhuren? Dan is het goed om te weten dat deze aankoop consequenties heeft voor jouw belastingheffing in Nederland én Oostenrijk.
Investering in Oostenrijk: in welke box wordt mijn inkomen belast?

In welke box wordt mijn inkomen uit verhuur belast en hoe wordt deze belast?

Wanneer je in Nederland woonachtig bent, moet je in beginsel over jouw wereldinkomen in Nederland belasting betalen. De inkomsten uit verhuur van een vakantiewoning worden in Nederland normaal gesproken belast in box 3. Nederland belast in de inkomstenbelasting echter niet de inkomsten uit verhuur, maar belast een fictief rendement bepaald aan de hand van de waarde van de woning. Dit fictieve rendement wordt belast naar een belastingtarief van 32%.

Per 1 januari 2023 kent Nederland drie vermogenscategorieën met ieder een eigen rendement. De voorlopige rendementen voor 2023 zijn:

 • Bank- en spaartegoeden en contant geld: 0,36%
 • Beleggingen/andere bezittingen: 6,17%
 • Schulden: 2,57%

De hierboven genoemde rendementen zijn voorlopig. Na afloop van het belastingjaar worden de definitieve percentages vastgesteld.

Vindt op grond van het belastingverdrag nog heffing in Oostenrijk plaats?

Nederland heeft met veel verschillende landen belastingverdragen afgesloten. In belastingverdragen wordt afgesproken welk land belasting mag heffen over de inkomensbestanddelen. Zo wordt bijvoorbeeld in artikel 6 van het belastingverdrag tussen Nederland en Oostenrijk, bepaald welk land belasting mag heffen over een vakantiewoning. De hoofdregel is dat een vakantiewoning daar wordt belast waar deze fysiek is gelegen. Dit betekent dat jouw Oostenrijkse vakantiewoning in Oostenrijk mag worden belast. Nederland zal derhalve aftrek ter voorkoming van dubbele belasting moeten geven.

Hoe kan ik dubbele belasting voorkomen?

In jouw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen moet je jouw volledige vermogen in box 3 aangeven. Je moet hier dus ook jouw vakantiewoning in Oostenrijk aangeven. Nederland zal vervolgens op basis van de “vrijstellingsmethode” voorkoming van dubbele belasting geven.

Voorbeeld

Stel je heeft een vermogen van € 500.000. Dit vermogen bestaat volledig uit bank- en spaartegoeden. Over dit vermogen betaal je in Nederland in het jaar 2023 (na aftrek van het heffingsvrije vermogen van € 57.000 per persoon) € 510 aan inkomstenbelasting.

Van dit vermogen koop je vervolgens voor € 300.000 een vakantiewoning in Oostenrijk. Jouw bank- of spaartegoeden dalen door aanschaf van de vakantiewoning naar € 200.000, maar hiervoor krijg je een onroerend goed terug ter waarde van € 300.000.

Op basis van € 200.000 aan bank- en spaartegoeden en een woning ad € 300.000 bedraagt de box 3 heffing € 5.451. Op basis van het belastingverdrag tussen Oostenrijk en Nederland geeft Nederland jou voorkoming van dubbele belasting (vrijstellingsmethode). Voor het bepalen van de hoogte van de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting wordt het fictieve rendement op de woning in Oostenrijk afgezet tegen het totale box 3 rendement en vermenigvuldigt met de verschuldigde inkomstenbelasting.

 • Bank- en spaartegoeden
 • Overige bezittingen
 • Waarde
 • € 200.000
 • € 300.000
 • Rendementspercentage
 • 0,36%
 • 6,17%
 • Rendement
 • € 720
 • € 18.510
 • € 19.230

Oftewel het rendement op overige bezittingen ad € 18.510 wordt afgezet tegen het totale rendement ad € 19.230 en vermenigvuldigt met de verschuldigde inkomstenbelasting ad € 5.451. Hieruit volgt een bedrag ad € 5.248 wat de te verlenen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting betreft.

Het voordeel

Het voordeel van investeren in een luxe vakantiewoning in Oostenrijk is dat je een hogere aftrek ter voorkoming van dubbele belasting krijgt ten opzichte van de daadwerkelijk aan de woning toe te wijzen heffing. Dit leidt tot een belastingbesparing in box 3 (van in het voorbeeld € 307).

Ons advies

Bij de aanschaf van een vakantiewoning in Oostenrijk dien je in Nederland bij de aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen een aftrek ter voorkoming van dubbele belastingheffing te claimen. Dit betekent een besparing op de af te dragen box 3 heffing. Een belastingadviseur kan jou bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting en overige fiscale vragen zeker behulpzaam zijn.

Wil je meer informatie naar aanleiding van deze factsheet? Neem contact op met onze adviseurs: Harold Oude Smeijers en Mariëlle Kisfeld - Mommer.

Neem contact op

Contact

Marielle Kisfeld-Mommer - KroeseWevers
mr. Marielle Kisfeld-Mommer RB

Belastingadviseur

+31 (0)54 121 74 09

Mr. Drs. Harold Oude Smeijers
mr. drs. Harold Oude Smeijers

Partner belastingadvies

+31 (0)54 121 74 27

Deel dit artikel