Hoe bepaal je overwinst in de Wet minimumbelasting 2024?

In ons dagelijks contact met onze internationale en internationaal georiënteerde klanten krijgen we de meest uiteenlopende vragen. Daar zitten altijd vragen tussen die voor veel meer ondernemingen en ondernemers in binnen- en buitenland interessant zijn. Daarom delen we regelmatig FAIQ’s, oftewel Frequently Asked International Questions.

Herfinancieringen van bestaande kredieten: let op deze factoren

In de aankomende maanden gaan we ons richten op vragen in het kader van de Wet minimumbelasting 2024 die per 1 januari 2024 in werking is getreden. Vandaag nummer 2 in de serie: ‘Wat is overwinst onder de Wet minimumbelasting 2024 en wat betekent dat voor de belastingpositie van je onderneming?’

Relevantie overwinst

De relevantie van de overwinst zit ‘m in de berekening van de bijheffing. De bijheffing betreft het belastingbedrag dat additioneel wordt (bij)geheven, doordat het effectieve tarief lager ligt dan 15%.

Om de bijheffing te bepalen dient simpel gezegd de overwinst vermenigvuldigd te worden met het bijheffingspercentage. Het bijheffingsperecentage betreft het minimumbelastingtarief (15%) minus het effectieve belastingtarief.

Wat is overwinst?

De overwinst , zoals hierboven omschreven, is uiteindelijk nodig om de bijheffing te bepalen. De overwinst wordt berekend door het netto kwalificerend inkomen (zie voor een uitleg van het netto kwalificerend inkomen onze vorige blog) te verminderen met het inkomen dat wordt uitgesloten op basis van reële aanwezigheid. De formule voor de berekening is als volgt:

O = I - / - R

O = overwinst
I = kwalificerend inkomen
R = reële aanwezigheid

Reële aanwezigheid

Om uiteindelijk het uitgesloten inkomen op basis van reële aanwezigheid te bepalen, dient te worden gekeken naar twee componenten: i) werknemerslasten en ii) materiële activa. De berekening van het uitgesloten inkomen is als volgt: 9,8 % van de in een verslagjaar in aanmerking komende loonkosten plus 7,8% van de boekwaarde van de in een verslagjaar in aanmerking komende materiële activa.

Hierbij worden in beginsel als loonkosten aangemerkt: de salarissen, lonen, loonbelasting en belastingen op arbeid. Loonkosten die worden geactiveerd op de balans en zijn opgenomen in de boekwaarde van materiële activa, worden uitgesloten.

Van de materiële activa worden specifiek onroerende goederen die voor verkoop, leasing of als belegging worden gehouden, uitgesloten.

Voorbeeld berekening overwinst en bijheffing

Een in Nederland gevestigde groepsentiteit wordt belast tegen een effectief belastingtarief van 5%. De totale loonkosten zijn € 100.000 en de boekwaarde van de materiële activa is € 200.000. Verder heeft de groepsentiteit € 300.000 netto kwalificerend inkomen.

1. Uitgesloten inkomen vanwege reële aanwezigheid

De berekening is als volgt: € 9.800 (i.e. 9,8% uitzondering loonkosten) plus € 15.600 (i.e. 7,8% uitzondering materiële activa) is € 25.400 uitgesloten inkomen vanwege reële aanwezigheid.

2. Bepalen overwinst

De overwinst betreft € 300.000 minus € 25.4000 is € 274.600

3. Berekening bijheffing

De bijheffing dient als volgt te worden berekend (versimpelde uitwerking):

Bijheffing = bijheffingspercentage X overwinst

Het bijheffingspercentage betreft 10%. De bijheffing betreft op basis van een versimpelde uitwerking van de formule 10% maal € 274.600 is € 27.460.

Kortom: overwinst betreft een wijze waarop het netto kwalificerend inkomen wordt gewijzigd door een vermindering vanwege het hebben van reële aanwezigheid in de vestigingsstaat. Het uitsluiten van inkomen is ingegeven vanuit de gedachte dat dergelijke elementen over het algemeen minder mobiel zijn en kwalificeert als een soort korting voor het hebben van personeel en middelen.

Indien het uitgesloten inkomen hoger is dan het netto kwalificerend inkomen, is er geen bijheffing verschuldigd. Het hebben van reële aanwezigheid in een land kan dus van grote invloed zijn op de belastingpositie van een onderneming.

Neem contact op

Contact

Erwin Morrien
mr. Erwin Morriën

Belastingadviseur

+31 (0)88 2021 734

Sven Albers 2
mr. Sven Albers

Belastingadviseur

+31 (0)88 2021 437

Deel dit artikel