Beoordelingscyclus: ontwikkelen en beoordelen van werknemers

HR-advies

Doen jouw werknemers hun werk naar behoren? Of zijn er punten waarop ze zich nog verder kunnen ontwikkelen? Om het functioneren van jouw werknemers te evalueren en beoordelen kunnen we jou helpen met het inrichten van een beoordelingscyclus. Zo geef je als werkgever duidelijkheid over de momenten waarop je met werknemers in gesprek gaat over hun prestaties en salaris en krijg je concrete handvatten voor het functioneren, evalueren, beoordelen en ontwikkelen van jouw werknemers.
Direct contact opnemen

Vaste beoordelingsmomenten over het functioneren

Beoordelen of iemand zijn of haar werk goed doet, is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling en groei van jouw werknemers én jouw onderneming. Maar hoe beoordeel je wat goed is en op basis waarvan evalueer je het functioneren van werknemers?

Als je een functie- en salarishuis hebt, staat daar nauwkeurig in omschreven welke taken en verantwoordelijkheden passen bij een bepaalde functie en ook welk salaris daarbij hoort. Zo’n functie- en salarishuis is een prima uitgangspunt voor een beoordelingscyclus of HR-cyclus met vaste beoordelingsmomenten waarin het functioneren van werknemers centraal staat.

Ontwikkelen beoordelingscyclus

Wij kunnen een beoordelingscyclus voor je ontwikkelen die past bij jouw organisatiecultuur en de doelen die je nastreeft.

De beoordelingscyclus bestaat uit een gesprekscyclus, waarin op vaste momenten met werknemers wordt gesproken over vaste onderwerpen met betrekking tot het functioneren, evalueren, beoordelen en ontwikkelen van werknemers.

De uitkomsten van deze gesprekken worden gedocumenteerd aan de hand van de voor jou ontwikkelde formulieren.

Het belang van een beoordelingscyclus

In de functieprofielen staat wat je van jouw werknemers verwacht in een bepaalde functie. Overtreffen ze die verwachting en doen ze hun werk uitstekend? Of blijven de prestaties achter bij de verwachtingen?

Als mensen hun werk goed doen, dan is het prettig om de mensen daarvoor te kunnen waarderen en belonen. Zeker in een krappe arbeidsmarkt wil je er alles aan doen om talenten te behouden. Functioneren andere werknemers minder goed? Ook dan is een gesprek zinvol om te kijken waar iemand zich nog in kan ontwikkelen.


Evalueren prestaties en functioneren

Door een beoordelingscyclus in te richten met vaste gespreksmomenten kun je de prestaties en het functioneren van werknemers in verschillende functies evalueren. Zo onderbouw je waarom sommige werknemers wel en andere niet doorgroeien in salaris of functie.

Wat levert het opzetten van een vaste beoordelingscyclus op?

Als je aan de slag gaat met een beoordelingscyclus helpen de adviseurs jou met het opzetten en inrichten van de beoordelingscyclus rondom het functioneren, evalueren, beoordelen en ontwikkelen van jouw personeel. Dat levert jou als werkgever de volgende voordelen op:

 • Op vaste momenten besteed jij persoonlijke aandacht aan de ontwikkeling en het functioneren van jouw werknemers.

 • Werken aan ontwikkeling krijgt op een professionele wijze vorm en inhoud.

 • Er ontstaat bij werknemers duidelijkheid over de manier waarop jij hun functioneren beoordeelt en evalueert.

 • Leidinggevenden krijgen concrete handvatten voor het beoordelen van werknemer en het voeren van gesprekken over het functioneren van hun mensen.

 • Het is goed te uit te leggen waarom iemand wel of niet in een bepaalde salarisschaal zit en welke ontwikkeling nodig is om in salaris of functie te groeien.

 • Talenten en goed functionerende medewerkers kunnen een salarisverhoging of promotie krijgen die goed te onderbouwen is en mogelijk ook andere werknemers motiveert.

 • Als een werknemer minder goed presteert of er is ruimte voor ontwikkeling, is het belangrijk hierover in gesprek te gaan en blijven. Met een beoordelingscyclus wordt dit op vaste momenten besproken en gedocumenteerd. Zo krijgt dit onderwerp doorlopend aandacht.

In 5 stappen naar een beoordelingscyclus

De HR-adviseurs van Moore MKW zijn dé HR-specialisten bij jou in de regio. Zij helpen jou graag met het ontwikkelen en implementeren van een beoordelingscyclus. Dat doen we in de volgende 5 stappen:

 • Voorbespreken strategische sessie met (deel van) het management en/of de directie

 • Strategische sessie met (een deel van) het management en/of de directie, zodat de beoordelingscyclus aansluit bij de missie, visie en doelstellingen van de organisatie

 • Samenvatting met bevindingen en aanbevelingen voor de beoordelingscyclus

 • Oplevering en bespreken beoordelingscyclus

 • Voorbespreken training en training voor leidinggevenden over de werking van de beoordelingscyclus

Jouw investering in performance management

Voor de ontwikkeling en implementatie van een beoordelingscyclus is de investering eenmalig € 4.995,-. Dit is inclusief het trainen van leidinggevenden, zodat zij vervolgens zelf aan de slag kunnen met het plannen en voeren van de gesprekken in de beoordelingscyclus. Onze adviseurs vertellen je graag meer over de werkwijze en de voordelen.

ontwikkelen en beoordelen van werknemers

Alles in huis voor goed performance management

De HR-adviseurs van Moore MKW kunnen jou als werkgever ondersteunen bij het opstellen en implementeren van een beoordelingscyclus. Ze denken niet alleen met jou mee over de strategie, maar ondersteunen en begeleiden je ook bij het opstellen van de benodigde documentatie en de implementatie hiervan. Omdat je als organisatie door ontwikkelt, is het ook van belang dat jouw performance management mee ontwikkelt.

Onze adviseurs blijven beschikbaar om jou te ondersteunen bij deze doorontwikkeling. Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. Onze adviseurs helpen je graag verder.

Neem contact op

Contact

Vind een specialist bij jou in de buurt

Dirkjan Olthoff
Dirkjan Olthoff

Adviseur personeels- en salarisadvies

+31 (0)53 303 43 88

Lieke Besten-Roosink
Lieke Besten-Roosink

HR-adviseur

+31 (0)53 303 43 96