Gebruikelijk DGA-loon bepalen

HR-advies

Als DGA (directeur-grootaandeelhouder) ben je wettelijk verplicht om jezelf een gebruikelijk loon toe te kennen. Om te zorgen dat je het juiste gebruikelijk loon opneemt in de salarisadministratie van jouw bv kunnen onze HR-adviseurs voor jouw functie als DGA een functieprofiel opstellen en aan de hand daarvan een salarisbenchmark uitvoeren. Zo weet je zeker dat je een goede basis hebt voor het voor het vaststellen van jouw gebruikelijk loon en niet achteraf tegen onverwachte naheffingen aanloopt.
Direct contact opnemen

Regels gebruikelijk loon gewijzigd in 2023

Als je een aanmerkelijk belang hebt in een bv en je verricht ook werkzaamheden voor deze bv, dan moet je voor de Belastingdienst een gebruikelijk loon vaststellen. De regels hiervoor zijn sinds 2023 gewijzigd. In 2022 mocht je nog een vergelijking maken met 75% van het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking, met een normbedrag van € 48.000. Deze doelmatigheidsmarge van 25% is vanaf 2023 verdwenen. Dit kan voor een behoorlijke verhoging van jouw gebruikelijk loon zorgen. Sinds begin 2023 moet jouw salaris vastgesteld worden op minimaal het hoogste bedrag van één van de volgende drie bedragen:

  • Een vast bedrag van € 51.000,- per jaar.

  • Het loon van de meestverdienende ‘gewone’ werknemer in het bedrijf.

  • Het loon van een meest vergelijkbare dienstbetrekking, niet zijnde een DGA.

Stel het juiste gebruikelijk loon vast met een functieprofiel

Om zeker te weten dat je het juiste gebruikelijk loon vaststelt voor de Belastingdienst, kunnen onze HR-adviseurs voor jou een functieprofiel opstellen. Zo leg je de basis van de vaststelling van jouw gebruikelijk loon en kun je onderbouwen waarom je als DGA dit gebruikelijk loon opvoert. Om te komen tot een profielschets van jouw werk als DGA voeren wij een gesprek met jou om alle loonbepalende componenten van jouw functie vast te stellen.

Hierbij kun je denken aan arbeidstijd, bedrijfsomvang, complexiteit, opleidingsniveau en andere relevante factoren. Op basis hiervan stellen wij een concept functieprofiel van jouw functie op, dat wij ter feedback aan jou en eventueel jouw contactpersoon bij Moore MKW zullen versturen. Na ontvangst van jouw feedback verwerken wij dit in het definitieve functieprofiel.

Advies gebruikelijk loon op basis van benchmark

Met jouw nieuwe functieprofiel voeren onze HR-adviseurs vervolgens een benchmarkonderzoek uit onder vergelijkbare functies om te kijken wat een passend gebruikelijk loon zou zijn voor jouw functie. Hierbij houden wij ook rekening met jouw eigen salaris en nemen dit mee in de vergelijking.

Op basis van deze benchmark en vergelijking brengen wij een goed onderbouwd advies uit over wat een passend gebruikelijk loon is voor jouw functie. Je ontvangt van ons een rapportage ter onderbouwing van het gebruikelijk loon.

Investering en processtappen

Voor het gehele proces hanteren wij een vaste investering van € 1.295. Hiervoor zetten we de volgende stappen:

  • Interview met DGA om functie-inhoud, niveau en afbreukrisico in kaart te brengen.

  • Concept ter inzage aan DGA en eventueel contactpersoon bij Moore MKW.

  • Profiel op basis van feedback aanpassen en definitief maken.

  • Uitvragen inkomsten DGA uit bv.

  • Uitvoeren benchmarkonderzoek en advies gebruikelijk loon opmaken.

  • Uitkomsten benchmarkonderzoek en advies gebruikelijk loon bespreken met DGA.

  • Oplevering adviesrapport met onderbouwing van gebruikelijk loonadvies.

Meer informatie en contact

Wil je meer weten over het vaststellen van jouw gebruikelijk loon als DGA, neem dan contact op met onze HR-adviseurs. Zij vertellen je graag meer over deze dienstverlening.

Neem contact op

Contact

Vind een specialist bij jou in de buurt

Dirkjan Olthoff
Dirkjan Olthoff

Adviseur personeels- en salarisadvies

+31 (0)53 303 43 88

Lieke Besten-Roosink
Lieke Besten-Roosink

HR-adviseur

+31 (0)53 303 43 96