TMA: Talenten en motivaties in beeld

HR-advies

Gesprekken over iemands capaciteiten of talenten zijn een stuk makkelijker als je een objectieve analyse hebt om over te praten. Met de TMA methode geven wij jouw medewerkers waardevolle inzichten. Wij geven je als werkgever concrete handvatten en adviezen om mensen te selecteren, ontwikkelen of begeleiden naar het werk dat bij ze past.
Direct contact opnemen

Wat zijn de voordelen van Talent Motivatie Analyses?

De TMA methode staat voor Talent Motivatie Analyse en bestaat uit een persoonlijkheidsenquête waarmee je als werkgever in beeld kunt brengen wat iemands talenten zijn en hoe deze zich verhouden tot een bepaald functieprofiel. Het inzetten van de TMA methode heeft voor je en jouw (potentiële) medewerkers verschillende voordelen:

 • Niet alleen jouw eigen ervaringen en indrukken zijn leidend bij gesprekken met nieuwe of huidige medewerkers, je baseert zich op een gedegen analyse, waardoor gesprekken en keuzes objectiever worden.

 • Moeilijke persoonlijke gesprekken over iemands functioneren worden eenvoudiger omdat je medewerkers positief benadert en kijkt naar wat hen intrinsiek motiveert en waar hun talenten liggen.

 • Nieuwe medewerkers selecteren gaat effectiever, omdat je iemands talenten kunt matchen met het functieprofiel waar je kandidaten voor zoekt.

 • Ontwikkelpunten van medewerkers worden zichtbaar gemaakt, waardoor je gerichter opleiding, training of coaching kunt inzetten bij de doorontwikkeling of uitstroom van jouw personeel.

Waar kun je de TMA methode voor inzetten?

Onze HR-adviseurs zijn gecertificeerd om de TMA methode toe te passen. Zij begeleiden jou en je (potentiële) medewerkers van begin tot eind. Je kunt de methode inzetten bij de volgende personeelsvraagstukken:

 • Instroom: het vinden van de juiste nieuwe medewerkers
 • Doorstroom: het beste halen uit jouw medewerkers
 • Uitstroom: afscheid nemen van jouw medewerkers
17

Instroom: het vinden van de juiste nieuwe medewerkers

Als je nieuwe medewerkers aanneemt, is het belangrijk dat het juiste talent op de juiste plek terechtkomt. Maar hoe weet je of je de juiste mensen aanneemt? Vaak beslis je op basis van een cv, een eerste indruk of een goed gevoel. Maar in de praktijk blijkt dat niet altijd de beste selectiemethode. Onze HR-adviseurs kunnen in beeld brengen of de talenten van potentiële medewerkers matchen met de functie die je wilt invullen, wat hun gedragsvoorkeuren zijn en of zij het intellectuele vermogen hebben om de functie goed uit te oefenen.

Processtappen Instroom

Jouw investering
Voor het uitvoeren van de analyse, het advies en het bespreken van de uitkomsten met jou en je potentiële medewerker investeer je een vast bedrag van € 1.295 per potentiële medewerker.

 • Indien niet (volledig) aanwezig, functieprofiel opstellen inclusief de hierbij horende competenties (valt buiten het vaste bedrag van € 1.295).

 • Digitaal afnemen van de persoonlijkheidsenquête bij een potentiële medewerker.

 • TMA competentiematch maken.

 • Uitkomsten bespreken met de potentiële medewerker en na goedkeuring bespreken met opdrachtgever.

 • Het eindresultaat (in hoeverre past iemand in een bepaalde functie?) met de potentiële medewerker bespreken en na goedkeuring met jou.

 • Eventueel wordt een plan van aanpak met jou opgesteld voor hoe nu verder en desgewenst wordt deze met jou en de potentiële medewerker besproken.

Doorstroom: het beste halen uit jouw medewerkers

Je wilt dat jouw huidige medewerkers zich blijven ontwikkelen en hun talenten inzetten binnen de onderneming. Onze HR-adviseurs helpen je graag om het beste uit jouw medewerkers te halen. Zitten mensen nog op de juiste plek? Functioneren zij naar behoren? Wij analyseren iemands talent en ontwikkelpotentieel en wij adviseren over trainingen en opleidingen. Ook kunnen wij jouw medewerkers individueel of in teamverband coachen om met meer plezier en meer resultaat te werken.

Processtappen Doorstroom

Jouw investering
Voor het opstarten en uitvoeren van de analyse, het advies en het bespreken van de uitkomsten met jou en je medewerker investeer je een vast bedrag van € 1.295 per medewerker.


Coachings- en opleidingstrajecten
Ook coachen wij medewerkers op te verbeteren competenties. Het doel is dat jouw medewerkers zich weer beter in hun vel voelen en of richting krijgen en hierdoor beter kunnen functioneren en presteren op het werk. Het coachen van jouw medewerkers kost € 247,50 per sessie.

 • Indien niet (volledig) aanwezig, functieprofiel opstellen inclusief de hierbij horende competenties.

 • Digitaal afnemen van de persoonlijkheidsenquête bij een medewerker.

 • TMA competentiematch maken.

 • Uitkomsten bespreken met de medewerker en na goedkeuring bespreken met jou als opdrachtgever.

 • Feedback vragen aan betrokkenen (bijv. collega of leidinggevende) over de competenties van de medewerker.

 • Feedback verwerken en performance matrix opstellen.

 • Het eindresultaat (hoe past iemand in een bepaalde functie?) met de medewerker bespreken en na goedkeuring met jou.

 • Eventueel een plan van aanpak met jou opstellen voor hoe nu verder en deze ook met elkaar bespreken.

Uitstroom: afscheid nemen van jouw medewerkers

Ziekte, arbeidsongeschiktheid, een naderend pensioen, medewerkers die onvoldoende presteren, ongewenst gedrag vertonen of niet op hun plek zijn. Als werkgever zul je op zekere momenten ook afscheid moeten nemen van jouw medewerkers. Ook dan kun je bij ons terecht voor deskundig advies en begeleiding. Wij kunnen analyseren wat jouw medewerker wil met zijn of haar toekomst en coaching inzetten. Als een verdere samenwerking geen optie meer is, dan denken wij met je mee hoe je het beste afscheid van elkaar kunt nemen.

Processtappen Uitstroom

Jouw investering
Voor het opstarten en uitvoeren van de analyse, het advies en het bespreken van de uitkomsten met jou en je medewerker investeer je een vast bedrag van € 1.295 per medewerker.


Coachings- en opleidingstrajecten
Ook bij het begeleiden van uitstroom kunnen wij jouw medewerkers coachen. Uit de analyses en gesprekken kan blijken dat jouw medewerker (toch) graag eerder wil stoppen met werken of zijn of haar loopbaan elders wil voortzetten. Onze HR-adviseurs kunnen jou en je medewerkers bij dit proces begeleiden. Het coachen van jouw medewerkers kost € 247,50 per sessie.

 • Indien niet (volledig) aanwezig, functieprofiel opstellen inclusief de hierbij horende competenties.

 • Digitaal afnemen van de persoonlijkheidsenquête bij een potentiële medewerker.

 • TMA competentiematch maken.

 • Uitkomsten bespreken met de medewerker en indien gewenst na goedkeuring bespreken met opdrachtgever.

 • Feedback vragen aan betrokkenen (bijv. collega of leidinggevende) met betrekking tot competenties van een collega.

 • Feedback verwerken en performance matrix opstellen.

 • Het eindresultaat (hoe past iemand in een bepaalde functie?) met de medewerker bespreken en na goedkeuring met jou (opdrachtgever).

 • Eventueel een plan van aanpak met jou (opdrachtgever) opstellen voor hoe nu verder en deze ook met elkaar bespreken.

Neem contact op

Contact

Vind een specialist bij jou in de buurt

Dirkjan Olthoff
Dirkjan Olthoff

Adviseur personeels- en salarisadvies

+31 (0)53 303 43 88

Lieke Besten-Roosink
Lieke Besten-Roosink

HR-adviseur

+31 (0)53 303 43 96