Ook voor omvangrijk internationaal chemieconcern is Nederland de poort van Europa

De afgelopen jaren is er sprake van een sterk toenemende internationalisering van het handelsverkeer. De adviseurs van Moore MKW zijn regelmatig betrokken bij de fiscale advisering en begeleiding van internationale partijen die Nederland letterlijk zien als ‘de poort van Europa’. Wat zijn de uitdagingen bij dergelijke advisering en wat levert het inschakelen van belastingadviseurs op? Op deze vraag gaan we in aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Het betreft een omvangrijk internationaal chemieconcern die haar goederen importeert in Rotterdam en vanuit daar verspreidt over Europa.
Ook voor omvangrijk internationaal chemieconcern is Nederland de poort van Europa - KroeseWevers Internationaal Ondernemen

De aanleiding

Begin 2018 zijn wij (toen nog KroeseWevers) benaderd door een chemieconcern gevestigd in Zuidoost-Azië. Vanaf 2014 ontplooide het concern al activiteiten op een productielocatie in Duitsland. Vanwege de goede financiële resultaten bestond de wens verder uit te breiden in Europa.

De eerste stap was het op grote schaal importeren en doorleveren van halffabricaten uit Azië. Vanwege de geografische ligging en de uitstekende infrastructuur werd besloten Nederland als uitvalsbasis te kiezen.

Bij de import en doorlevering van goederen werd het concern geconfronteerd met de heffing van btw en invoerrechten. Op aanraden van hun vaste logistieke partner werd contact gelegd met een algemeen fiscaal vertegenwoordiger die de fiscale verplichtingen in Nederland kon afhandelen.

De uitdaging

Deze oplossing had als voordeel dat een btw-registratie in Nederland niet noodzakelijk was. En tevens kon gebruik gemaakt worden van een btw-verleggingsregeling bij invoer ter voorkoming van een financieringsnadeel.

Het grootste nadeel van deze oplossing was de aanzienlijke kosten van de algemeen fiscaal vertegenwoordiger en de vereiste borgstelling voor het doen van btw-aangifte. Bovendien was deze oplossing op lange termijn niet houdbaar aangezien er ook plannen waren om in Nederland een productielocatie en verkoopkantoor te starten.

Onze uitdaging was een toekomstbestendige oplossing te bedenken waarbij de aanzienlijke kosten en de borgstelling bij fiscale vertegenwoordiging werden voorkomen, terwijl de btw-verleggingsregeling bij invoer in stand moest blijven.

De oplossing

Om de inzet en de hiermee samenhangende kosten van een fiscaal vertegenwoordiger te kunnen vermijden was het noodzakelijk dat het concern in Nederland zou worden geregistreerd als btw-ondernemer en (eventueel met hulp van KroeseWevers) zelfstandig de btw-aangiften in zou dienen.

Opkomend probleem bij enkel een btw-registratie was het vervallen van de btw-verleggingsregeling bij invoer. Deze verleggingsregeling is namelijk alleen toepasbaar wanneer gebruik wordt gemaakt van een fiscaal vertegenwoordiger of indien de partij die importeert, is gevestigd in Nederland.

Oprichten van een bv in Nederland

Het vervallen van de btw-verleggingsregeling zou tot gevolg hebben dat direct bij de import btw afgedragen zou moeten worden, in plaats van op de reguliere btw-aangifte. Hierdoor zou een fors financieringsnadeel ontstaan.

Gezien het feit dat de btw-verleggingsregeling bij invoer een vereiste was voor een adequate oplossing, is uiteindelijk voorgesteld een bv op te richten in Nederland. Deze oplossing sloot bovendien goed aan bij de plannen om in Nederland een productielocatie en verkoopkantoor te starten.

Communicatie op het juiste niveau

In deze casus vond de communicatie in eerste instantie plaats met de financiële medewerkers van de productielocatie in Duitsland. De aangedragen oplossing werd weliswaar positief ontvangen, maar vervolgstappen werden niet ondernomen.

Reden hiervoor vormde de afwachtende houding van de moedermaatschappij in Zuidoost-Azië. Gezamenlijk met de mensen in Duitsland is toen besloten rechtstreeks met de mensen in Azië te schakelen. Dit gaf ons de mogelijkheid de oplossing (nog) beter uit te leggen. Uiteindelijk waren ook de mensen in Azië overtuigd van de oplossing en hebben wij als Moore MKW een begeleidende rol gespeeld bij de verdere uitvoering.

Nederland is de poort van Europa

In deze casus bleek wederom dat Nederland veel te bieden heeft als vestigings- en doorvoerland. Natuurlijk spelen de geografische ligging en de uitstekende infrastructuur een belangrijke rol, maar uiteindelijk zijn de financiële en fiscale argumenten vaak doorslaggevend.

Politiek ligt dit onderwerp vaak bijzonder gevoelig, echter Nederland is vanuit veel opzichten de poort van Europa en daar mogen wij trots op zijn.

Op zoek naar (fiscaal) advies bij internationale activiteiten?

Wil je advies bij internationale activiteiten? Uiteraard helpen wij je graag verder, eventueel samen met partners uit ons internationale netwerk MOORE Global. Neem voor vragen contact met ons kennisteam internationaal ondernemen op.

Neem contact op

Contact

Drs. Guido Kamps
drs. Guido Kamps

Partner belastingadvies

+31 (0)31 437 48 76

Deel dit artikel