Case: flinke subsidie voor onderzoek infraroodverwarming

Met een subsidie van ruim 1,1 miljoen euro wordt de komende vier jaar onderzoek gedaan naar infraroodverwarming in 100 sociale huurwoningen. De DEI-subsidie die het consortium van zes samenwerkingspartners ontvangt, is tot stand gekomen met de hulp van de subsidieadviseurs van Moore MKW. Paul van Uum, eigenaar van FitWarmte BV (Welnu infraroodverwarming) en penvoerder voor de subsidie, is blij met de kennis en expertise van Moore MKW in dit traject. “Al die regelgeving en alles wat erbij komt kijken, dat kun jezelf niet, daar heb je echt hulp bij nodig."

Klantencase Welnux verkleind

FitWarmte BV wil sociale huurwoningen verwarmen met infrarood

Paul van Uum gelooft als ondernemer en eigenaar van Fitwarmte BV al jaren in infraroodverwarming met warmtepanelen om woningen zonder aardgas te verwarmen. Zeker voor sociale huurwoningen is infraroodverwarming volgens hem interessant. “Sociale huurwoningen zijn over het algemeen kleine woningen en daarvoor is infraroodverwarming het meest efficiënt”, vertelt hij.

“Het alternatief is een warmtepomp, dat is relatief duur voor een kleine woning en de impact is groot.” Een warmtepomp neemt veel ruimte in beslag en de buitenunits kunnen geluidsoverlast veroorzaken.

“We zien het nu bij Wonion, één van de drie woningcorporaties in het consortium, waarmee we onderzoek gaan doen. Wonion heeft huurwoningen met een zolder, de warmtepomp wordt in het midden van de zolder geplaatst waardoor mensen deze ruimte minder goed kunnen gebruiken. Wij zeggen: het alternatief is warmtepanelen, die nemen geen plaats in beslag.”

Subsidie maakt representatief onderzoek naar technologie mogelijk

Toch is infraroodverwarming tot nu toe nooit een serieus alternatief geweest voor de gasgestookte verwarming in woningen. Er is namelijk geen Nederlandse representatieve studie die inzicht geeft in het energieverbruik en de milieubelasting in de praktijk.

Dat inzicht is belangrijk, omdat infraroodverwarming een ander soort verwarming is dan bijvoorbeeld een warmtepomp. Infraroodverwarming is snel. Je verwarmt de ruimte alleen bij gebruik. In het project wordt nu onderzocht of er een slimme besturingstechniek kan worden ontwikkeld die huurders helpt bij het aansturen van de infraroodpaneel. Het doel is een comfortabele, energiezuinig verwarming.

De voorbereiding van het onderzoek heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Samen met de subsidieadviseurs van Moore MKW en Ben Menting van onderzoeks- en adviesbureau De Buitenwacht is een geruime periode gewerkt aan het opzetten van een consortium en het aanvragen van een DEI+-subsidie.

Met die DEI+-regeling (Demonstratie Energie- en klimaatinnovatie) kunnen ondernemers met flinke financiële steun in de rug hun veelbelovende innovaties verder ontwikkelen en testen in de markt. “We weten in de praktijk dat het werkt, dat willen we nu met onderzoek aantonen”, zegt Van Uum.

Klantencase Welnux Moore MKW verkleind

Drie woningcorporaties gaan 100 woningen verduurzamen met infrarood

In totaal hebben zich zes partijen aangesloten bij het consortium dat infraroodverwarming in sociale huurwoningen gaat bestuderen en een besturingstechniek hiervoor ontwikkelt. De TU Delft gaat de komende vier jaar met twee faculteiten onderzoek doen.

Drie woningcorporaties (Stichting Wonion in Ulft, Woonstichting Centrada in Lelystad en Stichting Cazas Wonen in Woerden) verduurzamen 100 sociale huurwoningen met infraroodpanelen. BeNext BV is aangehaakt als technologieleverancier om een centraal besturingssysteem te ontwikkelen en te testen onder bewoners.

De impact van het gesubsidieerde onderzoek kan groot zijn. Woningcorporaties hebben 2,3 miljoen woningen in bezit, de uitkomsten van het onderzoek kunnen belangrijke inzichten bieden voor de verduurzamingsstrategie van die corporaties, waarbij ze de beschikking krijgen over aantrekkelijk elektrische verwarmingssysteem.

“Met wetenschappelijk onderzoek aantonen dat infraroodverwarming werkt is de enige manier om goed in deze markt te komen. Woningbouwcorporaties hebben een onderbouwing nodig van de techniek om er in te kunnen investeren”, weet subsidieadviseur Geert Witjes van Moore MKW.

Wat is de toegevoegde waarde van subsidieadvies?

Geert Witjes en Jan Schut zijn als subsidieadviseurs van Moore MKW samen met onderzoeker en adviseur Ben Menting van bureau De Buitenwacht, vanaf het begin betrokken bij de opzet van het project. De experts van Moore MKW hebben onderzocht of het project passend is bij een bepaalde subsidieregeling en hebben het projectidee ook al in een vroeg stadium voorgelegd aan de subsidieverstrekker.

Het initiatief heeft zich geleidelijk aan gevormd tot een doortimmerd inhoudelijk en financieel project, geschikt voor subsidieaanvraag. “De meerwaarde van het subsidieadvies zit op twee dingen: het organisatorische en het financiële”, vat Ben Menting samen.

“We kregen advies van Moore MKW over hoe je dit soort projecten organiseert en het andere aspect is natuurlijk de financiële kant en de subsidieverlening. Je hebt specialistische kennis nodig om dat allemaal voor elkaar te krijgen en die kennis en expertise zit bij Moore MKW.”

Subisidieadviseur Jan Schut voegt daaraan toe dat het in dit project ook belangrijk is om de subsidieverstrekker goed mee te nemen in de doelen van een project. “Als RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) had gezegd: infrarood? Daar geloven we niet in, stop er dan maar mee. Dan houdt het project op. Je bouwt zo’n project langzaam op en hebt samenwerkingspartners nodig.

Het is niet voldoende dat je als bedrijf zegt: ik heb nu een mooi project, dat gaan we doen”, weet Schut uit ervaring.

Klantencase Welnux Moore MKW 2 verkleind

Wat zijn de lessen voor andere mkb-organisaties?

De ervaring van Paul van Uum in dit langdurige subsidietraject is dat het tijd kost en dat je als ondernemer door heel wat hoepels moet springen. “Ik heb gezien hoe groot de lobbykracht is van warmtepompfabrikanten en dat je dit soort onderzoek moet doen voor beslissers en mensen die de regelgeving maken. Maar ondernemers zijn van nature ongeduldig.

Ik zie dat het werkt en denk: hang het er gewoon in. Maar ik begrijp natuurlijk ook heel goed dat er onderbouwing nodig is. Mijn les is wel dat het meestal anders gaat dan je denkt. Maar ook dat samenwerken een behoorlijk investering vraagt aan tijd en commitment van jezelf als ondernemer. En je hebt als ondernemer vaak weinig tijd. Je moet constant nadenken: waar kan ik mijn tijd het beste aan besteden?”

Ben Menting heeft ervaren dat het ook belangrijk is om een duidelijk commitment te krijgen van andere samenwerkende partijen en daarbij het gesprek over geld niet te schuwen.

“We hebben heel lang gesproken over samenwerken en de inhoud van het onderzoek en de ontwikkeling. Het werd spannend en we maakten pas echt vorderingen toen we begonnen over geld. Dus het is heel belangrijk om op tijd het gesprek te beginnen over geld: wat gaat het kosten? Wie gaat het financieren? Hoeveel subsidie kunnen we krijgen? Dan maak je de dingen concreet.”

Project van start: Moore MKW blijft betrokken in uitvoeringsfase

Nu de subsidieaanvraag is toegekend, kan het project starten. De subsidieadviseurs van Moore MKW blijven daar de komende vier jaar nauw bij betrokken. “We weten in de praktijk dat een project nooit zo verloopt als de aanvraag. Dat zal hier niet anders zijn. Maar dan moet je wel bij RVO, de subsidieverlener in dit project, aangeven dat er wijzigingen zijn en zorgen dat die wijzigingen worden goedgekeurd. We borgen de subsidieaanvraag en zorgen dat de vaststelling goed is.”, legt Jan Schut uit.

Voor ondernemer Paul van Uum breekt een spannende tijd aan. Samenwerken in een consortium biedt kansen, maar het vraagt ook om veel tijd, geduld en uithoudingsvermogen. Of het dat allemaal waard is, hangt af van het resultaat van het onderzoek. Hij verwacht binnen twee jaar te weten welke kant het opgaat. “Ik hoop dat het een big bang wordt”, zegt van Uum.

“De concurrenten vinden het ook spannend en hopen ook dat het onderzoek een succes wordt. Dat snap ik wel, want die kunnen straks zo op de bagagedrager springen.”

Meer informatie

Ben je na het lezen van dit verhaal benieuwd hoe de subsidieadviseurs van Moore MKW ook jou kunnen helpen bij een subsidietraject? Neem contact met ons op en we plannen graag een moment in om met jou te sparren over de mogelijkheden.

Neem contact op

Contact

Ing jan schut 1
Jan Schut

Subsidieadviseur

+31 (0)54 153 06 66

Geert Witjes
Geert Witjes

Subsidieadviseur

+31 (0)54 121 74 11

Deel dit artikel