DEI+: Subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie

Subsidieadvies

Houd jouw organisatie zich bezig met innovaties op het gebied van energiebesparing of met het opwekken van duurzame energie? Is er al een innovatief product, een innovatieve dienst of innovatief proces ontwikkeld met veel marktpotentie? Met de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) krijg jij de kans om jouw innovatie te demonstreren en in de praktijk verder te ontwikkelen.
Direct contact opnemen

Is de DEI+-subsidie op dit moment beschikbaar?

Binnen de DEI+ kun je verschillende subsidieaanvragen indienen. Projecten die in aanmerking komen voor subsidie moeten te maken hebben met één van de volgende thema’s en binnen de daarvoor gestelde termijn worden aangevraagd:

  • Energie- en klimaatinnovaties: open voor aanvragen tot en met 29 augustus 2024

  • Waterstof en groene chemie: aanvragen tot en met 25 juni 2024

  • Vergassing van reststromen: aanvragen vanaf 15 februari 2024

  • Aardgasloze woningen, wijken, woongebouwen en utiliteitsgebouwen: momenteel gesloten

  • Circulaire economie: momenteel gesloten

DEI-regeling

De DEI+-regeling financiert demonstratieprojecten die leiden tot energiebesparing, CO2-reductie en de regeling steunt projecten die het opwekken van duurzame energie stimuleren. Hiermee wil de overheid Nederlandse bedrijven helpen om vernieuwende technologieën op schaal te testen.

Je kunt hier subsidie voor aanvragen als je de fase prototype voorbij bent en als jouw product, dienst of proces klaar is voor de volgende stap.

Wat levert deze subsidie je op?

Na de fase van ontwikkelen en experimenteren vragen innovaties in de energiesector nog een behoorlijke investering om in de markt te worden gezet. Met de subsidie Demonstratie Energie-Innovatie+ kun je met een flinke financiële steun in de rug jouw innovatie testen in de markt.

De subsidie is daarom juist bedoeld voor innovaties die veelbelovend zijn, maar de markt nog moeten betreden. Naast het financieren van de investering, is een deel van de subsidie bestemd voor de kosten van aanvullend onderzoek en doorontwikkeling van de energie-innovatie.

Kom je in aanmerking voor deze subsidie?

Bij alle subsidieregelingen binnen de Topsector Energie moet in een samenwerkingsverband subsidie worden aangevraagd. De DEI+-regeling vormt hierop een uitzondering: hierin mag je in samenwerkingsverband maar ook zelfstandig als ondernemer een aanvraag voor indienen.

De belangrijkste voorwaarde is dat de innovatie bijdraagt aan een groenere economie en verduurzaming van de energiehuishouding. Daarnaast toetst de subsidieverstrekker of jouw project bijdraagt aan een hogere omzet, meer werkgelegenheid en of er toename van Nederlandse export te verwachten is.

Jouw energie-innovatie moet dus aantoonbaar toegevoegde waarde hebben voor de Nederlandse economie en interessant genoeg zijn voor de eindgebruiker.

Hoe gaat de aanvraag in zijn werk?

Je kunt subsidie aanvragen van 21 november 2023 tot en met 29 augustus 2024. Beoordeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst, waarbij de slagingskans in de markt en maatschappij wordt geëvalueerd.

Wil jij DEI+ subsidie aanvragen?

Wil jij meer weten over de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie+ of heb je hulp nodig bij het indienen van de aanvraag? De subsidieadviseurs van Moore MKW helpen je graag. Ook vertellen ze je graag meer over de mogelijkheden en kansen van deze regeling of andere regelingen. Neem gerust contact met ons op.

DEI+ subsidieregeling demonstratie energie en klimaatinnovatie

Ons 4-stappenplan voor het aanvragen van subsidie

Ben jij benieuwd naar (andere) subsidiekansen voor jouw bedrijf, maar heb je geen idee hoe je hier zicht op krijgt? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij brengen subsidiekansen voor je in kaart en doen desgewenst de subsidieaanvraag.

Moore MKW 4 stappenplan subsidie aanvragen

Neem contact op

Contact

Ing jan schut 1
Jan Schut

Subsidieadviseur

+31 (0)54 153 06 66