Veranderende financieringsbehoefte: van overnames tot nieuwe financieringsuitdagingen

Overnames, groei, werkkapitaal en spronginvesteringen zijn slechts enkele van de vele onderwerpen waarmee een bedrijf geconfronteerd wordt gedurende haar bestaan. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de veranderende marktomstandigheden. Denk maar eens terug aan de impact die Corona wellicht op uw bedrijf heeft gehad. Of de verstoorde supply chain. En wat te denken van de economische recessie die accountants en CFO’s voorspellen. Elke fase en sector in het bedrijfsleven heeft zijn eigen unieke dynamiek. Toch is er over het algemeen een verschuiving waarneembaar in de financieringsbehoeften van bedrijven. In deze blog lichten we deze veranderde financieringsbehoefte toe.
Veranderende financieringsbehoefte: van overnames tot nieuwe financieringsuitdagingen

Verhoogde succes ratio of afgenomen financieringsbehoefte?

Ondernemers houden zich natuurlijk het liefst bezig met ondernemen. In de afgelopen jaren heeft dit echter aanzienlijke stuurvaardigheden en creativiteit vereist. Tegelijkertijd is gebleken dat veel bedrijven, vooral binnen het mkb, steeds minder goed hun eerste aanspreekpunt bij financieringsvraagstukken, veelal de bank, kunnen bereiken. Hierdoor zijn ondernemers steeds vaker op zichzelf en op financiële adviseurs aangewezen om hun financieringsbehoeften in kaart te brengen.

Hoewel het aantal mkb-bedrijven in de periode 2019-2022 is toegenomen van 290 duizend naar 302 duizend, is de financieringsbehoefte afgenomen van 22% naar 16%.

Tegelijkertijd is het percentage toegekende financieringen gestegen van 79% van 91% (bron: CBS). Dit lijkt erop te wijzen dat bedrijven eerder een keuze maken of ze al dan niet externe financiering willen aantrekken. Maar geven deze cijfers wel het juiste beeld?

In werkelijkheid hebben snelle groeiers, startups en innovatieve bedrijven relatief vaak een financieringsbehoefte. Bovendien zien we bij handelsbedrijven en industriële bedrijven een grotere vraag naar werkkapitaalfinanciering als gevolg van verstoringen in de supply chain en aanzienlijke prijsstijgingen.

Ook op het gebied van bedrijfsovernames zien we veel activiteit. Hoe is dan deze verminderde financieringsbehoefte te verklaren?

Financieringsuitdagingen

De verminderde behoefte aan financiering kan verschillende redenen hebben. Enerzijds is de algehele financieringsbehoefte tijdens de Corona-periode afgenomen, mede dankzij overheidssteun, uitgestelde investeringen en het aanspreken van voorraden.

Anderzijds is de koopkracht in de afgelopen jaren op een hoog niveau gebleven, wat heeft geresulteerd in een sterkere groei van zowel de economie (respectievelijk 4,9% en 4,5% in 2021-2022) als de bedrijfswinsten in vergelijking met de rest van de Europese Unie (bron: CBS). Dit heeft geleid tot grotere financiële reserves binnen organisaties.

Maar misschien wel belangrijker, is het perspectief op de toegang tot een financiering. Kleinere bedrijven in het bijzonder, maar ook middelgrote en grote ondernemingen, ervaren een toenemende belemmering in de toegang tot financiering. Binnen het mkb voelt slechts 43% zich niet belemmerd, terwijl binnen het Grootbedrijf slechts 66% zich niet belemmerd voelt (bron: CBS).

Daarnaast ervaren bedrijven in bepaalde sectoren en/of levensfasen, zoals landbouw, sociale ondernemingen en startups, deze belemmeringen. Maar ook externe factoren zoals de gevolgen van de pandemie en andere ontwikkelingen zoals economische recessie, veranderende klantbehoeften en technologische veranderingen, kunnen obstakels vormen.

Dit heeft vooral te maken met onzekerheden rondom de toekomstige terugbetaalcapaciteit.

Veranderd financieringslandschap

Zoals eerder aangegeven, zien wij het financieringslandschap sterk veranderen. Naast de uitdagingen die dit met zich meebrengt, kan het ook kansen genereren voor ondernemers.

Om als ondernemer hiervan te kunnen profiteren is het belangrijk om uw weg te vinden in deze veranderingen. In deze blog nemen we je graag mee op ontdekkingstocht.

Moore MKW corporate finance is uw strategische en onafhankelijke partner op het gebied van bedrijfsfinancieringen. Ons team bestaat uit 22 ervaren professionals, met een achtergrond in onder andere het bankwezen, de accountancy en investeringsmaatschappijen. Neem bij financieringsvraagstukken gerust vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op

Contact

Alrik Baltus
Alrik Baltus

Corporate finance adviseur

+31 (0)38 303 67 55

Deel dit artikel